Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Алфавіт мови програмування
У природних мовах тексти будують так: Алфавіт мови=>Слова=>Речення=>Текст

В алгоритмічних мовах простежується повна аналогія:

Алфавіт => Слова => Команди => Програма

Розглянемо алфавіт, слова і найпростіші команди мови Паскаль. Алфавіт мови програмування містить майже всі (за деякими винятками) символи, що є на клавіатурі:

ü латинські символи (великі та малі);

ü символи кирилиці (великі та малі);

ü цифри від 0 до 9;

ü математичні символи (+ –плюс, - – мінус, * – множення, / – ділення, = – дорівнює, < – менше, > – більше);

ü розділові знаки (пропуск, , – кома, . – крапка, : – двокрапка, ; – крапка з комою, ’ – апостроф, [] – квадратні дужки, () – круглі дужки, {} – фігурні дужки, # – номер,
$ – знак грошової одиниці, @ – комерційне а, ^ – тильда,) та ін.;

ü комбінації математичних та розділових знаків утворюють складені символи (:= – присвоєння, < > – не дорівнює, <= – менше або дорівнює, >= – більше або дорівнює, . . – діапазон значень).

Слова поділяються на


ü службові (зарезервовані),

ü імена користувача (ідентифікатори),


ü стандартні (визначені) імена.

Лексеми: класифікація

Спеціальні символи

Зарезервовані слова

Ідентифікатори

Стандартні (визначені) ідентифікатори

Ідентифікатори директив

Ідентифікатори стандартних процедур і функцій

Користувальницькі ідентифікатори

Мітки

Числа

Десяткові

Шістнадцяткові

Рядки

Коментарі

Спеціальні символи: + - * / < = > ( ) { } [ ] . , : ; ^ @ # $ := “ <= >= (* *) (. .)

Зарезервовані (ключові слова)

And asm array begin case const constructor destructor div do downto else end experts file for function goto if implementation in inherited inline interface label library mod nil not object of or packed procedure program record repeat set shl shr string then to type unit until uses var while with xor


program — програма

var –– змінна

begin — початок

end — кінець

if — якщоthen— то

else — інакше

while — доки

repeat — повторювати

function — функція

procedure — процедура

array — масив

record — запис

file — файл

label — позначка

goto — перейти до

downto — униз до

do — виконати

case — вибір

div — ділення без остачі

mod — остача

const — сталі

or — або

not — не

and — і

of — з

for — для


Правила використання зарезервованих слів:

ü Зарезервовані слова не можуть бути використані як ідентифікатори;

ü Між прописними й малими літерами зарезервованого слова немає розходження.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 705; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.