Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОЦІНКА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАНКУ

Тенденції розвитку стратегій розподілу

Тема 7. ПРОДАЖ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Місце виробництва та місце споживання товару, як правило, не збігаються, тому одним із суттєвих питань маркетингової стратегії є проблема продажу (збуту) банківських продуктів. Поняття «розподіл» об'єднує регулювання всіх виробничих заходів, спрямованих на переміщення продукту у просторі та часі від місця виробництва до місця споживання. Проблеми розподілу - це вибір місця діяльності, . вибір каналів збуту та фізичний розподіл.

В основі вибору місця діяльності полягає закон Рейлі,який визначає купівельну спроможність регіону:

де U— оборот роздрібної торгівлі;

В — чисельність населення;

D — відстань від місць а, Ь;

n=2.

Другий закон — закон Конверсе - визначає розподіл торговельного обороту на два місця з проміжного населеного пункту g:

де 2,5 фактор купівельної мобільності (визначається емпірично).

Найбільш простий приклад оцінки місцезнаходження банку наведено у табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Ознака Оцінки
Норма Вага ознаки Місце
А В С
1. Відносна платоспроможність 1 мешканця, грн. 30% 17% 21% 30%
2. Кількість споживачів у зоні впливу, осіб 25% 10% 25% 7,5 %
3. Потік перехожих за 1 годину, осіб 15% 15% 9% 12%
4. Площа, м2 min 5% 1,5% 1,5% 5%
5. Наявність стоянок, місць min 10% 10% 7,5% 4%
6. Громадський транспорт, хвилин пішки від найближчої зупинки 15% 15% 9% 3%
Сума для порівняння - 100% 68,5% 73% 61,5%

Найбільшу суму для порівняння має об'єкт В, який, відповідно, розташований у вигіднішому місці.

Більш складною є оцінка місцезнаходження відділення банку з урахуванням ціни землі. У розвинених країнах для цього використовуються так звані таблиці ситуаційних класів, які визначають частку вартості землі у вартості споруд, яка є змінною величиною і значною мірою залежить від місце розташування земельної ділянки. Знехтувати фактором вартості землі можна тільки частково і лише за умови порівняння місць в одному районі. В умовах України цей фактор також має значення, але він менш досліджений. Існують спеціальні методики, які дозволяють проводити експертну оцінку вартості землі населених пунктів.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інструменти цінової політики комерційного банку | Тема 8. Комунікації банківських продуктів

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 266; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.