Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особливості роботи систем електропостачання сільськогосподарських підприємств та сільських населених пунктів

Завдання електропостачання сільського господарства

ДСТУ 3429-96 – Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення.

ДСТУ 2791-94 – Системи електропостачальні номінальною напругою до 1000 В: джерела, мережі, перетворювачі та споживачі електричної енергії. Терміни та визначення.

ДСТУ 2790-94 – Системи електропостачальні номінальною напругою понад 1000 В: джерела, мережі, перетворювачі та споживачі електричної енергії. Терміни та визначення.

ДСТУ 3466-96 – Якість електричної енергії. Терміни та визначення.

ДСТУ 3465-96 – Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення.

ГОСТ 1309 – 97 Норми якості електричної енергії у системах загального електропостачання (міждержавний стандарт, уведений в Україні 01.01.2000 р.).

 

 

Електропостачання – область електроенергетики, що займається передачею і розподілом електричної енергії споживачам.

До завдання електропостачання входить розрахунок навантажень, розробка систем, вибір числа і потужності підстанцій, проектування електричних мереж, підвищення їх пропускної спроможності, регулювання напруги і компенсація реактивної потужності, конструктивне виконання електромереж, а також захист мереж, їх автоматизація та підвищення надійності з метою безперебійного забезпечення споживачів електроенергією заданої якості.

Електропостачання виробничих підприємств та населених пунктів у сільській місцевості має ряд особливостей у порівняні із електропостачанням промисловості та міст.

Головною особливістю є необхідність підведення електроенергії до великої кількості малопотужних об’єктів, які розосереджені на значній території. Результатом цього є значна довжина сільських електричних мереж, висока вартість електричних ліній із розрахунку на одиницю потужності.

Наявність протяжних повітряних ліній електропередачі, в свою чергу призводить до частих переривів в електропостачанні споживачів внаслідок аварій – тобто до зниження рівня надійності електропостачання.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Джерела електричної енергії. Передача та розподіл електричної енергії | Якість електричної енергії для сільськогосподарських споживачів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 2393; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.