Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація реле

Читайте также:
 1. II Класифікація рухових тестів
 2. Будівельні роботи, їх визначення і класифікація.
 3. Взаємозв’язок понять „ринок"і "ринкова економіка". Класифікація ринків.
 4. Види проектів і їхня класифікація
 5. Визначення ринку. Класифікація ринків.
 6. Генеалогічна класифікація мов
 7. Генеалогічна класифікація мов
 8. Господарське значення і класифікація пшениць
 9. Господарські засоби підприємства та їх класифікація.
 10. Джерела забруднення та класифікація забруднюючих речовин.
 11. Допоміжні формувальні матеріали, їх види і класифікація
 12. Еколого-біологічні особливості та класифікація відділу Зигомікотові гриби.Реле– це автоматично діючий апарат, в якому при досягненні заданого значення вхідної величини відбувається стрибкоподібна зміна режиму вихідного кола. Це явище називається релейним ефектом.

За призначенням всі реле можна розділити на дві групи:

Основні(вимірювальні реле) – реле струму, напруги, потужності, опору, тобто ті що реагують безпосередньо на зміну параметрів мережі;

Допоміжні (реле часу, проміжні, вказівні та ін), тобто реле, які діють за командою перших і забезпечують логічні та інші операції.

Електричні реле, що використовуються в схемах релейного захисту, поділяють на електромагнітні, індукційні, електродинамічні, електронні, теплові, напівпровідникові, мікропроцесорні.Принцип дії цих реле аналогічний до принципу дії електровимірювальних приладів.

Із неелектричних реле, що використовуються в установках електропостачання, поширені газовіта механічні реле частоти обертання.

В залежності від параметра, на зміну якого реагує реле, розрізняють реле струму, напруги, опору, частоти, потужності та ін.

За характером зміни параметра розрізняють максимальні реле, які спрацьовують при збільшенні значення вхідного параметра, і мінімальні реле, що діють при його зменшенні.

За способом вмикання в коло розрізняють первинніі вторинні реле. Первинні реле вмикають в коло, що захищається, безпосередньо. Вони зазнають значних електродинамічних і термічних навантажень. Первинні реле використовують в основному лише в установках напругою до 1000 В і в сільських мережах напругою 10 кВ.

Вторинні реле вмикають до вторинної обмотки трансформаторів струму чи напруги. Вони ізольовані від первинних кіл і тому не мають недоліків, характерних для первинних реле. Крім цього, вторинні реле розраховані на певні струми і напруги, незалежно від струму чи напруги первинного кола.

За способом дії на вимикач розрізняють реле прямої і посередньо дії.

Перші (реле прямої дії) при спрацюванні діють безпосередньо на механізм вимикання вимикача, для своєї роботи вони не потребують оперативного струму. Це спрощує захист. Проте, оскільки безпосередня дія на механізм вимикання вимикача потребує виконання значної механічної роботи, конструкція реле ускладнюється. В сільській енергетиці, де важлива простота релейного захисту, використовують здебільшого вторинні реле прямої дії.

Реле посередньої дії на механізм вимикання вимикача діє через проміжний електромагнітний механізм (котушку вимикання вимикача).

Вторинні реле посередньої дії найповніше задовольняють вимоги високої точності і надійності. Вони мають мінімальну потужність власного споживання, оскільки здійснюють роботу лише по замиканню і розмиканню своїх легких контактів оперативних кіл.На рисунку 14.1 подано схеми релейного захисту із використанням струмових реле різних типів.

Первинні захисні реле мало розповсюджені (рисунок 14.1, а), вони незручні в експлуатації. Вторинні реле прямої дії (рисунок 14.1 ,6) зручні тим, що для роботи не потребують джерел оперативного струму. Але при безпосередній дії на вимикач виконується порівняно велика механічна робота, що не дозволяє конструювати ці реле як точні прилади.

Вторинні реле посередньої дії (рисунок 14.1, в) чутливі, з малим власним споживанням енергії і надійні в роботі.

 

 

 


а б в

а – із первинним реле прямої дії; б – із вторинним реле прямої дії;
в – із вторинним реле посередньої дії.

 

Рисунок 14.1 – Схеми релейного струмового захисту

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1059; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.41.203
Генерация страницы за: 0.006 сек.