Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Втрати енергії в силових трансформаторах

Читайте также:
 1. Аналіз використання палива та енергії
 2. Види первинної і вторинної енергії
 3. Визначення втрат енергії при ламінарному режимі течії рідини в трубі круглого поперечного перерізу
 4. Визначення допустимої втрати напруги за таблицею відхилень
 5. Визначення ступеня втрати працездатностi потерпiлим
 6. Військові втрати
 7. Вплив відхилень напруги на роботу споживачів електричної енергії. Допустимі відхилення напруги
 8. Вступ. Збереження електроенергії – частина загальної тенденції по захисту навколишнього середовища
 9. Втрати від голоду
 10. Втрати від депортацій та інших репресій
 11. Втрати енергії в елементах електричних мереж (в лініях і в трансформаторах).
 12. Втрати енергії в лініях електропередачі.

Як відмічалося вище, в електричних мережах, окрім ліній електропередачі є трансформатори (знижувальні та підвищувальні), в яких також втрачається електрична енергія.

В трансформаторах потужність втрачається в обмотках DРм, Вт(втрати в міді, або втрати короткого замикання), та в сталі магнітопроводу DРх, Вт (втрати в сталі, або втрати холостого ходу), тобто

. (4.20)

Втрати потужності в сталі трансформатора прийнято вважати постійними, так як вони залежать лише від прикладеної до первинної обмотки напруги.

Втрати потужності в міді залежать від струму навантаження та пропорційні квадрату цього струму. Для трифазного трансформатора втрати в міді визначаються за виразом:

, (4.21)

де – активний опір обмоток однієї фази трансформатора, Ом;

 

Якщо струм навантаження трансформатора дорівнює номінальному значенню , то і втрати потужності в міді будуть номінальними:

, (4.22)

 

Розділивши вираз (4.21) на вираз (4.22) отримаємо:

. (4.23)

де – активний опір обмоток однієї фази трансформатора, Ом;

– струм навантаження трансформатора, А;

– номінальний струм трансформатора, А;

– потужність навантаження трансформатора, ВА;

– номінальна потужність трансформатора, ВА;

– номінальні втрати потужності в міді трансформатора (втрати короткого замикання), Вт.

 

Сумарні втрати потужності в трансформаторі:

, (4.24)

де – номінальні втрати потужності в сталі трансформатора (втрати холостого ходу), Вт.

 

Річні втрати енергії в трансформаторі також як і втрати потужності складаються із втрат в міді та втрат в сталі:

, (4.25)

або

. (4.26)

де t – час втрат для заданого графіка навантаження трансформатора, год;

– максимальний струм навантаження трансформатора, А;

– максимальна потужність навантаження трансформатора, ВА.

 

Якщо на підстанції встановлено два трансформатора, які працюють паралельно, тоді втрати енергії в силових трансформаторах визначаються за виразом:

, (4.27)

де – кількість трансформаторів, шт.

 

Максимальна потужність трансформатора

, (4.28)

де – коефіцієнт завантаження трансформатора.

. (4.29)

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Втрати енергії в силових трансформаторах

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1561; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.166.146.211
Генерация страницы за: 0.002 сек.