Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умова 2

, (5.18)

де – максимальний струм лінії обумовлений запуском електродвигуна, А.

– коефіцієнт, що враховує умови пуску електродвигунів;
= 2,5 при легкому пуску (5…10с), = 1,6…2,0 при тяжкому пуску електродвигуна (до 40с).

 

Для лінії, що живить один електродвигун:

, (5.19)

де – кратність пускового струму електродвигуна.

 

Для мережі, яка живить групу струмоприймачів умова 1 (5.15) записується так:

, (5.20)

де – коефіцієнт одночасності.

 

Для групи струмоприймачів, серед яких є електродвигуни:

, (5.21)

де – пусковий струм одного електродвигуна, під час пуску якого максимальний струм в лінії буде найбільшим, А;

– сума тривалих робочих струмів інших споживачів, без врахування електродвигуна із найбільшим пусковим струмом, А.

Тоді умова 2 (5.18) буде мати вигляд:

(5.22)

 

Умова селективності: необхідно, щоб номінальний струм плавкої вставки кожного наступного запобіжника (за напрямком до джерела живлення) був на один (два) ступеня більшим від номінального струму плавкої вставки попереднього запобіжника.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вибір плавких запобіжників | Вибір перерізу проводів для мереж, що захищаються плавкими запобіжниками

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 496; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Атестація робочих місць за умовами праці
 2. В умовах переходу до ринкових відносин на підприєм­ствах різних форм власності значно збільшилося число пору­шень трудових прав громадян.
 3. В умовах чистої конкуренції
 4. Визначення індивідуальної придатності людини працювати в небезпечних умовах виробництва
 5. Визначення обсягу виробництва фірми у короткостроковому періоді й довгострокова рівновага в умовах монополістичної конкуренції
 6. Виклики нової злочинності та проблеми кримінального права в умовах глобалізації з позиції українських вчених-правників.
 7. Виробництво земляних робіт у зимових умовах
 8. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи
 9. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва
 10. Заходи в умовах надзвичайного стану
 11. Культурна політика держави в умовах глобальних трансформаційних змін
 12. Культурно-цивілізаційна ідентичність в умовах глобальних трансформацій. Глобалізація культури і культура глобалізації

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.