Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття запиту до реляційної бази даних. Поняття про мову запитів SQL
Сортування, пошук і фільтрація даних.

Установка первинного ключа

Після того як дане визначення всім полям, варто вибрати щонайменше одне поле для використання як первинний ключ. Оголошення первинного ключа перешкоджає уведенню повторюваних блоків даних, оскільки поле таблиці, використовуване як первинний ключ, містить однозначний ідентифікатор для кожного блоку даних. Це поле не може містити однакову величину у двох різних записах.

Первинний ключ може бути визначений тільки в режимі проектування таблиці. Маркіруйте поле, що повинне стати полем первинного ключа й викличте директиву Set Prіmary Key (Установити первинний ключ) у меню Edіt. Маркіроване поле негайно позначається піктограмою ключа в селекторному стовпчику (це і є ознаку того, що поле оголошене первинним ключем) і відповідно індексується.

Якщо до моменту виходу з режиму проектування первинний ключ для створюваної таблиці не буде оголошений, то Access запитає, чи варто включити в таблицю поле первинного ключа. Якщо користувач відповість позитивно (Yes), то Access створить особливе поле з ім'ям ІD, у яке для кожного блоку даних буде вводитися

У середовищі СКБД (ACCESS) над записами можна виконувати різні автоматичні дії: сортування (перестановку), пошук, заміну, фільтрацію (відбір

 

 

за умовою). Це виконується з допомогою відповідних команд з випадаючого Меню команд або кнопок Панелі інструментів.

Система управління базами даних Microsoft Access продовжує лінію Access попередніх версій і має багато спільного з ними. Це означає, що Access доступна для широкого кола непрофесійних користувачів персональних комп’ютерів. Для професійних користувачів підтримується VBA (Visual Basic for Applications). Іншими словами, Access – це набір інструментальних засобів для створення й експлуатації реляційних БД.

Об’єктами бази даних є таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі, сторінки.

Таблиціпризначені для зберігання інформації бази даних, крім того, дозволяють виконувати введення, перегляд, коригування інформаційних даних. Їх вважають головним об’єктом бази даних.Форми призначені для введення, перегляду та коригування даних. Це необов’язковий елемент, але він додає зручності і спрощує ці операції.

Запити – це похідна таблиця, у якій збираються дані з інших таблиць і проводяться над ними різні операції. У запиті можуть з’явитись обчислювальні поля, тобто поля, значення яких є функціями значень інших полів. Запити дозволяють проводити групові операції, тобто операції над групою записів, об’єднаних певною загальною ознакою. Запити дозволяють також складати вибірки з таблиць за якоюсь умовою.

Звіти призначені для формування вихідного документа та для виведення його на друк.

Макрос – це набір спеціальних макрокоманд, який дозволяє об’єднати розрізнені операції обробки даних у програму. Макроси автоматизують виконання певної послідовності команд.

Модуль – це програма на мові VBA, яка використовується для реалізації нестандартних процедур при створенні програми.

Сторінки доступу до даних – Web-сторінка, яка використовується для додавання, редагування, перегляду або маніпулювання поточними даними в базі даних Access.

Таблиці та форми використовуються для обслуговування “начинки” бази даних, а запити та звіти виконують основну функцію БД – перетворення та подання інформації, необхідної користувачу.

З кожним об’єктом ми працюємо в окремомувікні, прицьому передбачено два режими роботи:

  • режим конструктора. У цьому режимі створюються об’єкти або змінюється структура об’єктів;
  • оперативний режим. Об’єкт використовується для обробки і відображення даних.

MS Access має потужний, зручний і гнучкий засіб візуального проектування об’єктів за допомогою Майстрів, і це дає змогу при мінімумі попередньої підготовки швидко створити повноцінну БД – на рівні таблиць, форм, запитів-вибірок і звітів.

Хоч це спочатку може здатися заплутаним, одна з найкорисніших рис Access полягає в тому, що при роботі з об’єктами різних типів, а також при переході з одного режиму в інший вид меню і панелі інструментів змінюється відповідно до тих завдань, які потрібно виконувати. При активізації різних вікон стають доступними ті засоби, які призначені для роботи з поточним вікном.

Підтримка мов баз даних дозволяє забезпечувати користувачів мовними засобами опису та маніпулювання даними. Для роботи з базами даних використовуються спеціальні мови баз даних. В перших системах керування базами даних підтримувалося декілька спеціалізованих по своїх функціях мов. Мовні засоби використовуються для виконання двох основних функцій:

· для опису представлення бази даних на керованих рівнях архітектури системи (мова опису диних або Sсhema Definision Language);

· для ініціювання виконання операцій маніпулювання даними (мова маніпулювання даними або - або Sсhema Manipulation Language).

В сучасних системах керування базами даних звичайно підтримується єдина інтегрована мова, що містить всі необхідні засоби для роботи з базами даних, починаючи від їх створення і закінчуючи базовим користувацьким інтерфейсом. Система обробки даних призначена для інформаційного обслуговування фахівців різних органів управління підприємства, які приймають управлінські рішення.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1213; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.