Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Права, обов’язки та відповідальність фінансового інспектора

Тема 4.Характеристика діяльності бюджетних установ та правові засади їх діяльності

Фінансовий інспектор - посадова особа, що контролює нарахування, сплату і стягнення державних і місцевих податків, здійснює ревізію обліку та фінансової звітності.

У своїй діяльності фінансовий інспектор керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими чинними нормативно-правовими актами з питань фінансово-господарської діяльності та посадовою інструкцією.

Посадові обов'язки:

1. Проводить та бере участь у контрольних заходах (ревізії, перевірки) з фінансово-господарської діяльності з питань цільового та ефективного використання бюджетних коштів, а також збереження державного майна, достовірності ведення бухгалтерського обліку;

2. Бере участь у здійсненні спільних контрольних заходів одночасно з декількома суб'єктами державного фінансового контролю;

3. Готує проекти наказів за результатами проведених контрольних заходів;

4. Готує, у разі необхідності, для передання до відповідних правоохоронних органів матеріали про виявлені факти крадіжок та безгосподарності, приписок та викривлень звітності, інших порушень діючого законодавства для притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування збитків;

5. Розробляє пропозиції та заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень фінансової дисципліни з метою недопущення та запобігання їм у подальшому.

6. Здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених у ході проведення контрольних заходів.

7. Бере участь в опрацюванні законодавчих, нормативних документів та інструктивних матеріалів у межах своєї компетенції.

8. Забезпечує дотримання та нерозголошення службової таємниці, інформації, що стала відома під час виконання службових обов'язків, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

9. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи та підвищує свій професійний рівень.

Фінансовий інспектор має право на:

1. Здійснювати службову діяльність у межах повноважень, наданих законодавством України.2. Проводити контрольні заходи з питань фінансово-господарської діяльності.

3. Під час здійснення контрольних заходів одержувати від організацій, установ, підприємств, обслуговуючих банків довідки та копії документів щодо здійснених ними операцій з питань достовірності проведення розрахунків.

4. Перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і цільове використання фінансових ресурсів та матеріальних активів.

5. Отримувати в установленому порядку від посадових осіб письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення контрольних заходів.

6. Вимагати повного усунення порушень та недоліків, виявлених унаслідок проведених контрольних заходів.

Фінансовий інспектор несе відповідальність за:

1. Неналежне виконання службових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, планів роботи, доручень керівництва.

2. Надання недостовірної інформації керівництву.

3. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та інші порушення службової дисципліни.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 2245; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Адміністративна відповідальність
 2. Адміністративна відповідальність
 3. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері використання й охорони природних ресурсів
 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів
 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів
 6. Адміністративна відповідальність юридичних осіб
 7. Адміністративне право - галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі організації і реалізації виконавчої влади.
 8. Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності
 9. Бюджетного права как подотрасли финансового права, его предмет. Источники и субъекты бюджетного права.
 10. В свою очередь, имущественные права, предоставляемые ценными бумагами, могут быть обязательственными и вещными.
 11. Взаємні обов’язки матері, батька та дитини утримувати одне одного
 12. Види та методи фінансового контролю

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.