Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методи вимірювання основних параметрів транзисторів





Використовують два методи вимірювання параметрів: метод вольтметра - амперметра і мостовий. Похибка вимірювання методом вольтметра-амперметра досить велика і залежить від класу точності застосовуваних приладів, від вибору межі вимірювання шкали та інших факторів. Однак завдяки зручності та простоті вимірів цей метод широко поширений і стандартизований.

Методика вимірювання малосигнальних параметрів полягає в тому, що на випробовуваний транзистор у відповідності з технічними умовами встановлюють режим по постійному струму (напруга на колекторі і струм колектора), потім на постійний зсув накладають малий змінний сигнал у вхідному ланцюзі і вимірюють змінний сигнал у вихідний ланцюга. При цьому виконують дві умови по змінному струму: а) коротке замикання на виході; б) холостий хід на вході. Змінні складові струмів у вхідних і вихідних ланцюгах визначають непрямим шляхом: вимірюванням високоомними електронними мілівольтметр напруги на еталонних опорах малого значення, включених до досліджувані ланцюга. Ця стандартизована методика та відповідні їй схеми застосовуються в більшості різноманітних типів приладів, що випускаються промисловістю для виміру h- параметрів транзисторів.

Відбір транзисторів та вимірювання їх окремих параметрів. Вимірювання малосигнальних параметрів транзисторів, широко вживане на практиці, проводиться на заводах - виробниках транзисторів для перевірки їх відповідності вимогам ТУ, наведених у довідниках. Ці вимірювання виконуються також на заводах-виробниках радіоелектронної апаратури з метою: відбору однотипних транзисторів з однаковими значеннями окремих параметрів (коефіцієнт посилення струму h21 і т.д.) для використання їх в схемах, нормальну роботу яких можна забезпечити тільки з такими транзисторами; відбору транзисторів з обмеженим розкидом значень окремих параметрів, тобто для відбору транзисторів з меншими межами розкиду параметрів в порівнянні з межами, обумовленими в ТУ. Таке обмеження меж розкиду параметрів необхідно для забезпечення серійного випуску високоякісної радіоапаратури, в тому числі і побутової радіоелектронної апаратури.

Відбір транзисторів за окремими параметрами проводиться виміром цих параметрів відповідно до Держстандарту.





Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 311; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.