Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Луцьк 2008

Луцького національного технічного університету

Редакційно-видавничий відділ

Правознавство

Луцький національний технічний університет

Міністерство освіти і науки України

Інші заходи

Як більш приватні PR-дії, які включаються до інших PR-заходи, можна розглядати виступу - на семінарі, проведеному іншою організацією, на конференції, при відкритті виставки; прийом (фуршет) перед початком заходу, спільне (з цільовою групою) відвідування організації, стороннього заходу.

 

 

 

 

 

 

Конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання

 


УДК 34 (07)

ББК 67я7

З - 51

 

Правознавство. Конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання, Земко Алла Михайлівна. - Луцьк: ЛНТУ, 2008. - 204 с.

 

Посібник містить конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форми навчання, короткий словник юридичних термінів. Видання також містить питання до екзамену та список рекомендованої літератури.

 

Укладач Земко Алла Михайлівна, к. ю. н., доцент

 

Рецензент: Степко Іван Палладійович, старший викладач кафедри філософії ЛНТУ

 

 

Відповідальний за випуск: Ситник Олександр Іванович, завідувач кафедри філософії ЛНТУ

 

Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ, протокол № ___ від “___” ____________ 2008 р.

 

Рекомендовано до друку радою ННВ інституту управління та бізнесу ЛНТУ, протокол № 1 від 28 червня 2008 р.

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії ЛНТУ, протокол № 1 від

27 серпня 2008 р.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Акції з використанням баз даних | ПРАВА УКРАЇНИ

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 305; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.