Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методична карта теоретичного заняття . 1.Порушення пізнавальної діяльності
План лекції .

 

1.Порушення пізнавальної діяльності. Розлади відчуття: гіперестезія, гіпестезія, анестезія, сенестопатія. Розлади сприймання: ілюзії, галюцинації, псевдогалюцинації.

Синдром Кандінського—Клерамбо. Патологія уваги, пам’яті.

Антеро- і ретроградна амнезія. Конфабуляції і псевдоремінісценції. Синдром Корсакова.

2.Розлади мислення: за темпом, систематизованістю, продуктивністю і цілеспрямованістю. Маячні ідеї та їхні види. Надцінні ідеї. Обсесії. Недоумкуватість (природжена і набута).

3.Патологія емоційної діяльності: ейфорія, депресія; характеристика маніакального і депресивного синдрому. Дисфорія, апатія, афект, страх, емоційна тупість.

4.Рухово-вольові розлади: рухове збудження (маніакальне, гебефренічне, кататонічне).

Ступорозний стан (кататонічний, психогенний, депресивний). Судорожні припадки: істеричний та епілептичний.

5. Розлади вольової сфери: інстинкту самозбереження, харчового інстинкту, перверзії статі. Клептоманія. Піроманія. Дромоманія.

6.Розлади свідомості: непродуктивні і продуктивні. Амбулаторні автоматизми.

 

 

Тема „ Методи обстеження психічно хворих. Загальна психопатологія (проблеми пізнання, відчуттів та сприйняття, пам’яті та уваги, емоцій, рухово-вольової сфери та потягів, мислення, свідомості, інтелекту та поведінки у психічно хворих)

Спеціальність :5.12010102 „Сестринська справа „

кількість годин 4.

Місце проведення - аудиторія .

 

1.Актуальність теми : Цей курс підготовки медичних сестер передбачає оволодіння основами клінічного мислення, засвоєння вміння оцінювати стан пацієнта, досконале оволодіння технікою медсестринських маніпуляцій, складати план медсестринського догляду за пацієнтом, оцінювати його результати, орієнтуватися в патології нервової системи, вибрати правильну тактику при наданні невідкладної долікарської допомоги в психіатрії та наркології, проводити профілактичні заходи, пропагувати здоровий спосіб життя.

 

2.Навчальні цілі заняття :а)ознайомитися з : Місцем психіатрії та наркології серед інших медичних наук;

сучасним науковим підходом до вивчення психічних захворювань;

сучасними методами обстеження та лікування (медикаментозного, біологічного, психотерапевтичного та хірургічного) психічно хворих .

 

б) знати :Порушення пізнавальної діяльності. Розлади мислення Патологія емоційної діяльності Рухово-вольові розлади Розлади вольової сфери .Розлади свідомості

в) вміти : застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби;

здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології;

документувати всі етапи медсестринського процесу;

володіти навичками спілкування з пацієнтами;

вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати;

володіти технікою медсестринських маніпуляцій;

надавати долікарську допомогу;

 

3. Виховна ціль : Медичні сестри психіатричних закладів мають значний потенціал для суттєвого поліпшення якості догляду та спостереження за пацієнтами, професійного і компетентного виконання багатьох медичних завдань при наданні спеціалізованої допомоги пацієнтам з психічними розладами.

 

 

4.Міждисциплінарні зв’язки :

Дисципліни Знати Вміти
1.Попередні дисципліни. Анатомія і фізіологія людини М/с в неврології . Анатомію , фізіологію нервової системи Невропатологію застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби; здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології; документувати всі етапи медсестринського процесу; володіти навичками спілкування з пацієнтами;  
2.Наступні дисципліни . Терапія . Хірургія . Гінекологія . Педіатрія . 1.Поняття про психіатрію як медичну науку. Основні етапи розвитку психіатрії. Заслуги вітчизняних вчених. ВНД — це вчення про процеси гальмування, збудження та аналізаторно-рефлекторні функції кори головного мозку. 2.Поняття про аналізатори, їх види та будова. Загальні відомості щодо етіології, патогенезу та класифікації психічних хвороб. 3.Характеристика психозів, граничних психічних хвороб, затримка (дезонтогенез) психічного розвитку. 4.Поняття про непсихотичні та психотичні порушення психічної діяльності. Первинна і вторинна профілактика психічних захворювань. 5.Роль нервової системи в життєдіяльності організму. Основи медичної психології, етики та деонтології.   володіти навичками спілкування з пацієнтами; здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології;  
3.Внутрішньопридметна інтеграція . З усіма наступними темами . Роль нервової системи в життєдіяльності організму. Основи медичної психології, етики та деонтології.   застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби;  

 

5. План та організаційна структура заняття :

 

Основні етапи заняття Методи контролю Рівні засвоєння Матеріали методичного засвоєння Розподіл часу
  Підготовчий етап        
Організаційна частина Перевірка присутніх, форми .       2 хв.
    Визначення навчальної цілі . а)ознайомитися з : Місцем психіатрії та наркології серед інших медичних наук; сучасним науковим підходом до вивчення психічних захворювань; сучасними методами обстеження та лікування (медикаментозного, біологічного, психотерапевтичного та хірургічного) психічно хворих .   б) знати :Порушення пізнавальної діяльності. Розлади мислення Патологія емоційної діяльності Рухово-вольові розлади Розлади вольової сфери .Розлади свідомості в) вміти : застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби; здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології; документувати всі етапи медсестринського процесу; володіти навичками спілкування з пацієнтами; вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати; володіти технікою медсестринських маніпуляцій; надавати долікарську допомогу;           5 хв.    
  Основний етап       146хв.
  1.Порушення пізнавальної діяльності. Розлади відчуття: гіперестезія, гіпестезія, анестезія, сенестопатія. Розлади сприймання: ілюзії, галюцинації, псевдогалюцинації. Синдром Кандінського—Клерамбо. Патологія уваги, пам’яті. Антеро- і ретроградна амнезія. Конфабуляції і псевдоремінісценції. Синдром Корсакова. 2.Розлади мислення: за темпом, систематизованістю, продуктивністю і цілеспрямованістю. Маячні ідеї та їхні види. Надцінні ідеї. Обсесії. Недоумкуватість (природжена і набута). 3.Патологія емоційної діяльності: ейфорія, депресія; характеристика маніакального і депресивного синдрому. Дисфорія, апатія, афект, страх, емоційна тупість. 4.Рухово-вольові розлади: рухове збудження (маніакальне, гебефренічне, кататонічне). Ступорозний стан (кататонічний, психогенний, депресивний). Судорожні припадки: істеричний та епілептичний. 5. Розлади вольової сфери: інстинкту самозбереження, харчового інстинкту, перверзії статі. Клептоманія. Піроманія. Дромоманія. 6.Розлади свідомості: непродуктивні і продуктивні. Амбулаторні автоматизми.         (a-II)   (a-II)   (a-II)     (a-II)   (a-II)   (a-II)       Таблиці .   Планшети .   Рентгенологічні знімки   Анатомічні атласи .   Алгоритми обстеження Карта пацієнта   Діагностичні карти постурального дисбалансу   Мультимедійні атласи та фільми .      
  Заключний етап        
    1.Резюме лекції         5 хв.
    2.Підведення підсумків заняття та відповіді на питання           5 хв.
  3.Завдання для самопідготовки     Перелік літератури і завдання (окремо додається) .          
  4.Матеріали для самостійного вивчення Окремо додається .        

 

Викладач ______________В.Ф.Гайдамака

 

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.