Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальні критерії істеричних розладів

Істеричні розлади – це симптомокомплекс психічних, вегетативних, рухових і сенсорних порушень, що існують ізольовано або в сполученні одне з одним, виникають в зв’язку з психічною травмою і характеризуються відходом від неприємної ситуації у хворобу.

Поява істеричних розладів співпадає у часі із стресовими подіями, проблкмами або потребами, що не вирішуються або обумовлені порушеними стосунками, а соматоневрологічні – проявляються на фоні загальних критеріїв істеричних розладів при відсутності об’єктивних фізичних порушень, тобто є психогенними за походженнями.

Дисоціативні (конверсійні) розлади є індивідуальними засобами подолання стресу, який неможливо перенсти інакше (несвідома мотивація, вторинна вигода) тобто має захисний для хворого характер відповідно до конкретної психотравмуючої ситуації, оскільки дають змогу позбутися якогось іншого важкого переживання. Через це істерію можна розглядати як своєрідне фізіологічне захисне явище, що виникає під впливом стресорів у особистості для якої характерно:

самодраматизація, театральність, легка емоційна вразливість і їх лабільність;

егоцентричність, постійне прагнення до неадекватної звабливості у зовнішньому вигляді і поводженні, заклопотанність фізичною привабливістю;

постійне бажання бути визнаним і знаходитись у центрі уваги;

схильність легко підпадати під вплив інших людей або обставин (легка навіюваність);

постійне потурання самому собі і маніпулятивна поведінка.

Клiнiчна картина хвороби характеризується значною лабiльнiстю емоцiй i переходом психiчного компонента в соматоневрологiчний. Це єдина форма неврозу, при якiй можливi якiснi змiни свiдомостi. Практично всi симптоми iстерiї мають захисний для хворого характер вiдповiдно до конкретної психотравмуючої ситуацiї.

Емоцiйна лабiльнiсть при iстерiї проявляється рiзкою змiною емоцiй, нестiйкістю їх, однак, на вiдмiну вiд неврастенiї, вони дуже потужні, майже невичерпнi, незважаючи на бурхливi прояви. Хворий, який голосив, плакав, поринав у вiдчай, часто без особливих зусиль заспокоюється, крім того, до нього досить легко може повернутись добрий настрiй. Така лабiльнiсть емоцiй може призвести до нестійкості у бажаннях, намiрах, поведiнцi, симпатiях i антипатiях.

Значнi сила i лабiльнiсть емоцiй можуть iнодi зумовлювати порушення свiдомостi за типом сновидно затьмареної (iстеричний делiрiй) i хворобливо звуженої (iстеричний запаморочливий стан). Запаморочливий стан при iстерiї являє собою чистий тип хворобливо звуженої свiдомостi без оглушення та iнших ознак її порушення.

Iз соматичних симптомiв спостерiгають тахiкардiю, задишку, вiдчуття завмирання серця, стан, що нагадує непритомнiсть, часте сечовипускання, порушення апетиту, блювання, нудоту, пронос, у жiнок - розлади менструального циклу.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 368; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Загальні положення.
 2. IV.......� Обгрунтування і вибір критеріїв оптимізації.
 3. V.......� Проблема багатозначності критеріїв оптимальності і її рішення.
 4. Бідність: сутність, критерії, показники
 5. Визначення психічного здоров’я та рівнів психологічної адаптації людини. Критерії здоров’я ВООЗ.
 6. Гарантії законності - це засоби й умови, за допомогою яких держава забезпечує повне і послідовне здійснення її вимог. Розрізняють загальні і спеціальні гарантії.
 7. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
 8. Емоційний стрес, як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів
 9. Етап 1. Визначення стандартів та критеріїв
 10. Загальні аспекти. Класифікація видів тертя
 11. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів
 12. Загальні вимоги, пропоновані до психологічного консультування і до психолога-консультанта.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.