Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методична карта теоретичного заняття . Кабінету, фельдшерського наркологічного пункту)

План лекції .

Кабінету, фельдшерського наркологічного пункту).

Наркологічної служби (стаціонару, наркологічного

Безпека життєдіяльності

 

 

 

 

м. Берислав

2011 р.

 

1.Особливості прийому хворих наркологічного профілю на лікування. Оформлення документації. Проведення бесіди молодшими медичними працівниками з пацієнтами: вступна бесіда, бесіда з метою поради, бесіда про погану новину, просвітня бесіда тощо.

2.Вміння надати інформацію про пацієнта лікареві, іншим спеціалістам, родичам пацієнта. Вимоги щодо таких повідомлень. Догляд: загальний, індивідуальний. Спостереження, ведення журналу спостереження (мета, поведінка хворого, виявлення того, що хворий бажає приховати від медперсоналу, збирання інформації про пацієнта, визначення ситуацій, при якій змінюється поведінка пацієнта).

3.Участь пацієнта у спілкуванні з іншими людьми: у групових заходах; чи здатний пацієнт обговорювати свої проблеми і почуття; чи може відстоювати свої інтереси, які зміни відбулися у психіці пацієнта відтоді, як поступив на лікування.

4.Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні. Профілактика екстремальних і кризових станів. Дії медичної сестри за цих ситуацій.

 

 

 

Тема : „Обов’язки молодшого медичного персоналу наркологічної служби (стаціонару, наркологічного кабінету, фельдшерського наркологічного пункту). Безпека життєдіяльності

Спеціальність :5.12010102 „Сестринська справа „

кількість годин 2.

Місце проведення - аудиторія .

 

1.Актуальність теми : Соціальна економічна нестабільність призводить до кількісних і якісних змін структури нервово-психічної захворюваності населення. Ця нестабільність призводить до негативного впливу на кількість деструктивно-дестабілізуючих та соціально зумовлених стресогенних чинників, а також зростання й розширення масштабів техногенних аварій і природних катастроф, що мають серйозні віддаленні медико-соціальні наслідки.2.Навчальні цілі заняття :

а)ознайомитися з : Особливості прийому хворих наркологічного профілю на лікування. Оформлення документації. Проведення бесіди молодшими медичними працівниками з пацієнтами: вступна бесіда, бесіда з метою поради, бесіда про погану новину, просвітня бесіда тощо

 

б) знати :Догляд: загальний, індивідуальний. Спостереження, ведення журналу спостереження (мета, поведінка хворого, виявлення того, що хворий бажає приховати від медперсоналу, збирання інформації про пацієнта, визначення ситуацій, при якій змінюється поведінка пацієнта).

Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні. Профілактика екстремальних і кризових станів. Дії медичної сестри за цих ситуацій.

 

в)вміти : застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби;

здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології;

документувати всі етапи медсестринського процесу;

володіти навичками спілкування з пацієнтами;

вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати;

володіти технікою медсестринських маніпуляцій;

надавати долікарську допомогу;

володіти навичками міжособового спілкування;

проводити психотерапевтичні заходи;

вирішувати деонтологічні завдання, пов’язані з професійною діяльністю.

 

 

3. Виховна ціль : : Медичні сестри психіатричних закладів мають значний потенціал для суттєвого поліпшення якості догляду та спостереження за пацієнтами, професійного і компетентного виконання багатьох медичних завдань при наданні спеціалізованої допомоги пацієнтам з психічними розладами.

 

 

4.Міждисциплінарні зв’язки :

Дисципліни Знати Вміти
1.Попередні дисципліни. Анатомія і фізіологія людини М/с в неврології . Анатомію , фізіологію нервової системи Невропатологію застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби; здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології; документувати всі етапи медсестринського процесу; володіти навичками спілкування з пацієнтами;  
2.Наступні дисципліни . Терапія . Хірургія . Гінекологія . Педіатрія . 1.Поняття про психіатрію як медичну науку. Основні етапи розвитку психіатрії. Заслуги вітчизняних вчених. ВНД — це вчення про процеси гальмування, збудження та аналізаторно-рефлекторні функції кори головного мозку. 2.Поняття про аналізатори, їх види та будова. Загальні відомості щодо етіології, патогенезу та класифікації психічних хвороб. 3.Характеристика психозів, граничних психічних хвороб, затримка (дезонтогенез) психічного розвитку. 4.Поняття про непсихотичні та психотичні порушення психічної діяльності. Первинна і вторинна профілактика психічних захворювань. 5.Роль нервової системи в життєдіяльності організму. Основи медичної психології, етики та деонтології.   володіти навичками спілкування з пацієнтами; здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології;  
3.Внутрішньопридметна інтеграція . З усіма наступними темами . Роль нервової системи в життєдіяльності організму. Основи медичної психології, етики та деонтології.   застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби;  

 

5. План та організаційна структура заняття :

 

Основні етапи заняття Методи контролю Рівні засвоєння Матеріали методичного засвоєння Розподіл часу
  Підготовчий етап        
Організаційна частина Перевірка присутніх, форми .       2 хв.
    Визначення навчальної цілі .а)ознайомитися з : Особливості прийому хворих наркологічного профілю на лікування. Оформлення документації. Проведення бесіди молодшими медичними працівниками з пацієнтами: вступна бесіда, бесіда з метою поради, бесіда про погану новину, просвітня бесіда тощо   б) знати :Догляд: загальний, індивідуальний. Спостереження, ведення журналу спостереження (мета, поведінка хворого, виявлення того, що хворий бажає приховати від медперсоналу, збирання інформації про пацієнта, визначення ситуацій, при якій змінюється поведінка пацієнта). Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні. Профілактика екстремальних і кризових станів. Дії медичної сестри за цих ситуацій.   в)вміти : застосовувати індивідуальний підхід до кожного пацієнта, враховуючи його потреби; здійснювати медсестринський процес у психіатрії та наркології; документувати всі етапи медсестринського процесу; володіти навичками спілкування з пацієнтами; вести спостереження за пацієнтом та оцінювати його результати; володіти технікою медсестринських маніпуляцій; надавати долікарську допомогу; володіти навичками міжособового спілкування; проводити психотерапевтичні заходи;         5 хв.    
  Основний етап       73 хв.
    1.Особливості прийому хворих наркологічного профілю на лікування. Оформлення документації. Проведення бесіди молодшими медичними працівниками з пацієнтами: вступна бесіда, бесіда з метою поради, бесіда про погану новину, просвітня бесіда тощо. 2.Вміння надати інформацію про пацієнта лікареві, іншим спеціалістам, родичам пацієнта. Вимоги щодо таких повідомлень. Догляд: загальний, індивідуальний. Спостереження, ведення журналу спостереження (мета, поведінка хворого, виявлення того, що хворий бажає приховати від медперсоналу, збирання інформації про пацієнта, визначення ситуацій, при якій змінюється поведінка пацієнта). 3.Участь пацієнта у спілкуванні з іншими людьми: у групових заходах; чи здатний пацієнт обговорювати свої проблеми і почуття; чи може відстоювати свої інтереси, які зміни відбулися у психіці пацієнта відтоді, як поступив на лікування. 4.Організація лікувально-охоронного режиму у відділенні. Профілактика екстремальних і кризових станів. Дії медичної сестри за цих ситуацій.           (a-II)     (a-II)   (a-III)     (a-III)     a –III     Таблиці .   Планшети .   Рентгенологічні знімки   Анатомічні атласи .   Алгоритми обстеження Карта пацієнта   Діагностичні карти постурального дисбалансу   Мультимедійні атласи та фільми .      
  Заключний етап        
    1.Резюме лекції         5 хв.
    2.Підведення підсумків заняття та відповіді на питання           5 хв.
  3.Завдання для самопідготовки     Перелік літератури і завдання (окремо додається) .          
  4.Матеріали для самостійного вивчення Окремо додається .        

 

Викладач ______________В.Ф.Гайдамака

 

Найбільш дієва і раціональна медико-психіатрична допомога надається в умовах психіатричного стаціонару. Тим не менш і в наш час у свідомості деяких людей ще живуть такі уявлення про психіатрії та психічних захворюваннях, яким, здавалося б, давно вже пора піти зі свідомості, канути в минуле. Ще й тепер подекуди зустрічаються спроби пояснювати психопатологічні прояви з позиції участі надприродних сил, спостерігається песимістичний підхід до долі психічно хворих, невіра в лікування, забобони в судженнях про психічних хворобах.

 

Розвиток етичних норм в історії психіатрії

 

Психіатрія порівняно недавно виділилася в самостійну медичну дисципліну. За словами П. Б. Ганнушкіна, вона довгий час була відокремлена від медицини. На всіх етапах розвитку психіатрії її теорія і практика були тісно пов'язані з науковими поняттями про психічне здоров'я і хвороби, з існуючим законодавством, філософією, мораллю. Кожному етапу розвитку суспільства були властиві свої уявлення про природу психічної хвороби, про хворого, про його права і обов'язки. Навіть в один і той же час в різних державах були суттєві відмінності в системах ставлення суспільства до психічно хворим. Свого часу про це писали Ф. Пінель, С. С. Корсаков, В. М. Бехтерєв, В. X. Кандинський, А. У. Фрезі, В. А. Гіляровський, Т. І. Юдін, П. Б. Ганнушкіна, Ю. В. Каннабіх та інші вітчизняні і зарубіжні психіатри. Так, С. С. Корсаков стверджував, що "з того, як влаштовує своїх психічнохворих дане суспільство, можна судити про ступінь поширення цивілізації в ньому".

У Московській державі в XVI-XVII століттях ставлення до психічно хворих, як пише Т. І. Юдін, "... було досить диференційованим: одних шанували святими віщунами, інших тримали в маєтках для забави, третіх посилали на багаття, четвертих" для напоумлення "в монастирі, нарешті, небагатьох, соціально небезпечних, бессодержімих тримали у в'язницях; нешкідливі хворі при цьому залишалися на волі". Але навіть такий стан хворих в Росії було, на думку автора, значно гуманніше, ніж у Західній Європі.

Гуманістичні ідеї у вітчизняній психіатрії мають давні традиції. У дореволюційній Росії піонером громадської психіатрії був І. Ф. Рюль. Будучи "піклувальником з моральної частини" божевільні, він у 1832 р. розробив статут для психіатричної лікарні "Всіх скорботних". Свій гуманізм до душевнохворих І. Ф. Рюль висловив в епіграфі до однієї зі своїх книг:

"Маючи жаль до ближнього твого, втратив найдорожче для людини-розум, не відмовляй подати йому руку благодательной допомоги та страшися не визнати його собі подібним". Примітно, що ці слова, пройняті почуттям гуманізму до душевнохворих, були висловлені автором за два десятиліття до "епохи Коноллі" в похмурий час миколаївської реакції.

Значний внесок у розробку правових і моральних проблем в області психіатрії внесли В. Ф. Саблера, П. П. Малиновський, І. М. Балинський, С. С. Корсаков, П. П. Кащенко, В. І. Яковенко та інші психіатри . Особливо великі заслуги в цій справі С. С. Корсакова. Вчений, мислитель, психіатр-гуманіст, лікар-громадський, він є одним з основоположників сучасної наукової психіатрії. С. С. Корсаков висловив прогресивну думку про те, що багато психічні захворювання людини виліковуються і мають успішний результат. Для поліпшення лікувальної справи в лікарнях він пропонував ввести: систему морального впливу; систему необмежений; систему відкритих дверей; систему робочого режиму; систему постільного режиму. За його задумом, психічно хворі в лікувальному закладі повинні отримувати необхідну моральну опору і допомогу, долучатися до посильної розумовому і фізичному праці.

Однак гуманістичні ідеї вітчизняної психіатрії лише частково здійснювалися на практиці, тому що на своєму шляху вони зустрічали нездоланні перешкоди. Це були і відсталість уряду, і бюрократизм чиновників, і, нарешті, соціальна нерівність людей, у зв'язку з чим багато зусилля психіатрів-гуманістів, спрямовані на поліпшення соціального становища психічно хворих, залишилися благими побажаннями, висловленими в дусі фейербаховской моралі. Найбільш ж далекоглядні психіатри розуміли, що "безліч факторів, що впливають на поширення хвороб, такі, що ослаблення їх вимагає надзвичайних зусиль і часто докорінної перебудови суспільних відносин і умов" (С. С. Корсаков).

У радянській психіатрії питання медичної етики і деонтології розробляються на теоретичній основі діалектичного та історичного матеріалізму, виходячи з марксистського розуміння людини як сукупності суспільних відносин. Важливо підкреслити, що етика і деонтологія радянської психіатрії, з одного боку, успадкували кращі, гуманістичні, традиції світової та вітчизняної медицини, а з іншого-тісно пов'язані з комуністичною мораллю, яка успішно розвивається і збагачується на новій соціально-економічної і світоглядної основі розвинутого соціалістичного суспільства. Цей важливий методологічний принцип дозволяє розглядати медичну етику та деонтологію в психіатрії не в дусі абстрактного гуманізму, а в конкретно-історичних умов життя суспільства, де неминуща духовна культура минулого, вступаючи у взаємодію зі справжньою, знаходить регулюючу силу в багатогранному процесі лікарської практики.

Був час, коли психіатричні лікарні з постійними гратами на вікнах, закритими дверима справляли враження неприступних фортець. Приміщення в таку лікарню приймалося профанами, як писав О. Бумке, за громадянську смерть, "після якої не існує воскресіння". Він писав, що лікар, який дає рада помістити хворого в психіатричну лікарню, часто сягав тільки того, що в майбутньому від його допомоги зовсім відмовлялися. Страх перед психіатричною лікарнею був сильний - її розглядали як "кладовище загиблих розумом". З приміщенням хворих в психіатричний стаціонар не дуже поспішали - вважалося, що вони повинні "дозріти" для лікарні. Інакше кажучи, вони мусять втратити надію на лікування, перш ніж будуть, як про це казали, "поховані в стінах божевільні".

У радянській психіатрії ставлення до психічно хворих корінним чином змінилося. З'явилися нові форми психіатричної допомоги, в тому числі денні стаціонари. Розроблялося багато нових архітектурних форм стаціонарів даного профілю з урахуванням вимог того часу клінічної психіатрії та соціальних запитів, гігієни і естетики. В організації цих форм психіатричної допомоги відбивалося прагнення створювати навколо хворого дружню, воістину домашню обстановку і надати йому всілякі зручності. Поступово зникли величезні палати, канули у вічність "ізолятори".

У сучасному психіатричному відділенні до послуг пацієнтів радіо, телевізор, бібліотека, настільні ігри; на вікнах штори, на стінах картини. У багатьох відділеннях дозволяється носити свій одяг. При організації нових форм стаціонарної допомоги враховується роль впливів середовища на стан хворих. При направленні пацієнта в психіатричний стаціонар лікар керується положенням, що чим раніше почати лікування, тим більше підстав вважати, що воно виявиться найбільш дієвим. Має значення і облік тієї соціальної небезпеки, яку хворий представляє для себе і оточуючих.

 

Лікування психічних хворих і права людини

 

Ще й тепер напрямок хворого в психіатричну лікарню часто видається і йому самому, і його родичам вкрай небажаним. Вони побоюються, що це позначиться негативно на їх подальшого життя. Особливо це стосується хворих молодих людей. Нерідко доводиться спостерігати, як внаслідок подібних установок родичів хворі з вираженими суїцидальними тенденціями, відмовами від їжі по маревних мотивах містяться в домашніх умовах, не отримуючи належної допомоги. Пропускаються терміни лікування - час йде, а вичікування іноді призводить до трагічних наслідків. Жертвою такого вичікування стають не тільки хворі, але іноді і навколишні їх близькі люди.

При шизофренії, наприклад, хворий не усвідомлює хвороби і спробу помістити його до психіатричної лікарні відкидає, а прагнення реалізувати напрямок сприймає як насильство. Правда, у ряді випадків емоційне згасання пацієнтів сприяє тому, що напрям в стаціонар сприймається байдуже. Але це буває рідко, переважно у давно хворіють. Буває, що в силу недостатньої уваги оточуючих хворий на шизофренію направляється в стаціонар через тривалий час після початку захворювання. Іноді психічно хворі, особливо ті, у яких психопатологічні симптоми не дуже яскраво виражені, довгий час сприймаються як дивні люди, диваки. На лікування вони потрапляють лише після якого-небудь зовсім незвичайного вчинку.

Деонтологічний підхід до психічно хворому не виключає можливостей примусу, коли справа йде про необхідність направлення в психіатричний стаціонар. Однак не можна визнавати за доцільне обман хворих, особливо, коли придумують щось таке, що негативно впливає на психічний стан пацієнтів та їх лікування. Хворі втрачають довіру до лікаря і це позначається згодом на встановленні з ним контакту. Перед госпіталізацією хворим роз'яснюють її необхідність і лише у випадках безрезультатності такого роду роз'яснень застосовують примус. З плином часу, коли стан психічного здоров'я у них поліпшується, хворі самі починають розуміти необхідність стаціонарного лікування і перестають розглядати його як замах на їхню свободу.

У випадках станів порушеної свідомості, коли визначається нездатність пацієнта керувати своїми діями, можливе примусове стаціонірованія. Відомо, що напрямок психічно хворого в стаціонар іноді може носити драматичний характер і важко переживається й самим хворим, і його родичами.

Психічно хвора людина не завжди усвідомлює, що він хворий. Тому факт поміщення його в психіатричний стаціонар зустрічається як насильство і нерідко викликає опір. У стаціонарі такий хворий нерідко чинить опір лікувальним впливів і необхідності дотримуватися режиму. Лікарям і персоналу відділення доводиться вдаватися до примусу, яке, однак, не повинно суперечити гуманного підходу до хворого.

Неприпустимо, щоб пацієнт втрачав довіру до лікаря і родичам в ситуаціях, коли становище справи змушує долати опір хворого, бо це відбивається на подальшому контакті з лікарями і персоналом. А в психіатрії контакт - чинник величезного лікувального значення. Зроблений у відношенні хворого обман надовго залишається в його пам'яті як обставина, принижувала почуття його власної гідності. Опір хворого і результат цього - примус - обумовлено, перш за все, нерозумінням, а нерідко хибним розумінням ситуації, обумовленим, наприклад, маячнею мотивами. У таких випадках поряд з підозрілістю, образою, гнівом, недовірою, антипатією виникають реакції, що ускладнюють перебіг хвороби і шкідливо позначаються на відносинах хворого.

Відомо, що до примусу в певних випадках вдаються і лікарі інших профілів, але їхні пацієнти розуміють адекватність, законність і необхідність таких вимог. Психічно ж хворі не завжди здатні поставитися в достатній мірі розважливо до справи і пізнати мотиви, якими керуються лікарі, які здійснюють примус. Саме відсутність розуміння і невірне тлумачення мотивів заборони чи примусу викликають негативні емоції, а нерідко і патологічні реакції, що ускладнюють не тільки взаємини з персоналом, але і перебіг хвороби.

В умовах психіатричного стаціонару в ряді випадків неможливо обійтися без заборон і примусу. Одному хворому не дозволяють побачення з-за психічного стану, наприклад, епілептику в період дисфорії. Іншому відмовляють у вільному виході з відділення, враховуючи його схильність до втечі, третього треба перевести у піднаглядних палату, так як існує небезпека самогубства, четвертому забороняється мати при собі недозволені предмети. У відповідь на це хворі ображаються, сердяться, заперечують, сперечаються, лаються, погрожують, замикаються і т. п. Від уміння лікаря в кожному окремому випадку прийняти правильне рішення, поговорити з хворим і умовити його підкоритися вимогам лікарів і персоналу залежить дуже багато чого не тільки для спокою хворого, але і для режиму у відділенні. Тут має значення особистість психіатра, його досвід, кваліфікація, вміння обходитися з хворим, рівень його культури, моральні якості, розуміння обов'язку, мистецтво переконувати, вдумливість і розсудливість щодо кожного хворого.

Рішення щодо заборон і примусів краще приймати колегіально, щоб уникати психічної травматизації. Сама постановка роботи у відділенні повинна доводити хворим, що дії лікарів і персоналу диктуються не міркуваннями симпатії чи антипатії, а ділом, необхідністю ефективної роботи, в першу чергу лікування, і що вони справедливі та обгрунтовані. На п'ятихвилинках при обговоренні стану пацієнтів, їх поведінки слід суворо об'єктивно оцінювати відома персоналу. Але не можна залишати без уваги і скаргами хворих. Жодна з них не повинна залишатися нерозібраному, особливо в тих випадках, коли мова йде про несправедливе ставлення, утиску інтересів хворого. Його завжди необхідно ставити до відома, які наслідки мала його скарга.

 

Специфіка етичних проблем у психіатрії

 

Специфіка етичних і деонтологічних проблем у психіатрії визначається наступним: 1) предметом психіатрії; 2) специфікою обстеження, діагностикою та лікуванням психічно хворих; 3) особливостями ставлення психічно хворих до своєї хвороби та лікувального процесу; 4) соціальним становищем психічно хворої людини у суспільстві (в мікро-і макросоціальної середовищі) і тим морально-психологічним кліматом, який створюється навколо нього; 5) ставленням населення до психічно хворій людині і до психіатричного діагнозу; 6) специфікою лікарської таємниці. Зазначені особливості ставлять психіатрію в особливе становище. З одного боку, психіатрія спирається на загальні принципи медичної етики, а з іншого-вирішує притаманні лише їй етікодеонтологіческіе проблеми. До цих питань, насамперед, і має бути привернуто увагу лікаря-психіатра.

Лікар-психіатр обстежує хворого, ставить діагноз, призначає лікування, планує і здійснює реабілітаційні заходи. Його цікавить не тільки об'єктивна клінічна картина хвороби, а й особистість хворого з властивою їй системою суспільних відносин. Будучи включеним у функціонуючу систему соціальних зв'язків, хворий обмінюється інформацією (медичної, правової, етичної, естетичної та іншими видами) з навколишнім його соціальним середовищем. Кінцевий результат від отриманої та переробленої інформації визначається як її кількісними та якісними характеристиками, так і психічним станом хворого, його особистісними особливостями. Але у всіх випадках вона надає той чи інший вплив на суб'єктивну картину хвороби і самопочуття хворого, тому всю інформацію, що надходить до хворого, не можна залишати поза полем зору лікаря-психіатра. Вона завжди повинна оцінюватися з етико-психологічних точок зору, і виходячи з принципів медичної етики і деонтології лікар повинен вирішувати питання, наскільки вона відповідає інтересам хворого, його одужання і соціально-трудової реабілітації. У сучасній психіатрії є цілий ряд невирішених етико-психологічних проблем, які в кінцевому рахунку зачіпають особистість хворого. Так, навряд чи з етичної точки зору можна виправдати застосування понять про "некурабельних" "безнадійних" хворих. Поза сумнівами, ці терміни несуть в собі елементи ятрогенії і негативно впливають на весь лікувальний процес, заздалегідь створюючи несприятливу морально-психологічну обстановку навколо хворого. Те ж можна сказати і про поділ хворих на "цікавих" і "нецікавих". Адже у відповідності з таким поділом розподіляється і увагу медичного персоналу між хворими. Тому однобічне захоплення атипової клінікою нерідко ущемляє інтереси іншої хворої, для якого важливі не академічний суперечка про "цікавинки" або "банальності" того чи іншого випадку, а відновлення його здоров'я, чуйність і увагу лікаря. Розвиток сучасної психіатрії пов'язано з подоланням нею ряду об'єктивних труднощів. Вони обумовлені складністю розробляються в психіатрії проблем, які на різних умовах дослідження мають свої специфічні особливості. Так, на основі тільки медико-біологічних досліджень ми не зможемо зрозуміти всіх проявів особистості хворого, механізмів її соціальної адаптації, дезадаптації і реадаптації. Дуже часто не вкладаються в загальнонаукові моделі хвороби приватні клінічні випадки, коли хворі, що перенесли, наприклад, напад шизофренії, залишаються соціально адаптованими, зберігаючи свої професійні якості. У зв'язку з цим іноді виникає необхідність в перегляді або зняття діагнозу, що дозволяє значно розширити сферу соціальної активності хворого. Але при цьому виникає ряд пов'язаних один з одним клінічних, правових, етико-деонтологічних, соціально-психологічних проблем. Зупинимося на деяких з них.

Клінічні спостереження показують, що основною ознакою шизофренії є характерні зміни особистості хворого. Без їх виявлення діагноз шизофренії непереконливий. Але виникає питання: наскільки особистість хворого відхиляється від норми? Відповісти на нього, керуючись лише психологічним поняттям особистості, неможливо, бо воно не співпадає з клінічним поданням про зміну особистості при даному захворюванні.

У хворих на шизофренію порушується в першу чергу вузьке коло їх особистісних відносин, у той час як високі моральні поняття боргу, почуття відповідальності за доручену справу зберігаються, тому не так вже рідкісні випадки, коли ці хворі, перебуваючи в психотическом стані, сумлінно виконують доручену їм справу , проявляють увагу і турботу до людей. Патобіологіческій процес при шизофренії вражає перш за все ті сторони особистості, які у неї ще до хвороби відхилялися від норми. Очевидно тому простежується певний зв'язок між преморбідним особливостями особистості хворого, формою й типом плину шизофренії.

Однак цим не обмежується проблема взаємини особистості хворого на шизофренію і навколишнього соціального середовища. У визначенні нозологічної сутності шизофренії важливо вирішити наступну дилему: чи є шизофренія особливої ​​психічної реакцією, як це вважають багато авторів? Якщо прийняти таку точку зору, то тоді зітруться межі між шизофренією, з одного боку, і неврозами і психопатіями-з іншого. кінцевому підсумку це поведе до відродження концепції "єдиного психозу", перегляду правових і моральних відносин суспільства до психічно хворим.

Радянські психіатри розглядають шизофренію як патобіологіческій процес, пов'язаний з аутоінтоксикацією центральної нервової системи. Внаслідок цього у хворих на шизофренію порушуються психофізіологічні передумови до адекватного відображення навколишньої дійсності. Тому діагноз шизофренії в будь-якому її клінічному варіанті можлива тільки за умови, що у хворого виявляються певні порушення мислення, емоцій, почуттів, які закономірно виявляються в динаміці клінічних явищ і специфічних змінах особистості.

Хворий завжди по-своєму відноситься до хвороби. При шизофренічному процесі ми нерідко спостерігали хворих, активно протистоять хворобливих змін тим наполегливіше, чим більшими соціальними якостями мала їх особистість у преморбидном стані. Такі хворі потребують чуйного і уважного ставлення з боку медичного персоналу, рідних і близьких людей. Турбота лікаря, поведінка медичних сестер і всього обслуговуючого персоналу відповідно до принципів медичної етики і деонтології можуть адекватно сприйматися пацієнтом навіть за наявності у нього виражених психічних порушень. Серед частини населення досить поширена думка про те, що про людину, що перехворів на шизофренію або що знаходиться у стані ремісії, повинен дбати тільки лікар-психіатр. Біля витоків таких уявлень стоять неправильні погляди людей на психічне захворювання, яке нібито повністю позбавляє особистість хворого її нормальних проявів. Звичайно, психічно хворий з наявністю паранойяльного марення несамовитий щодо вчиненого ним правопорушення. Але в той же час хворий з паранойяльного марення, що не мають антигромадського характеру, за наявності у нього позитивної установки на працю має бути працевлаштований суспільством. Завдяки трудової діяльності людина, що перенесла психічне захворювання, включається у певну систему суспільних відносин, розширюючи та збагачуючи сферу свого міжособистісного спілкування. У процесі праці відновлюються і формуються такі важливі моральні якості особистості, як працьовитість, сумлінність, старанність. Працевлаштування хворого сприяє його соціальної адаптації, благотворно впливає на свідомість і самосвідомість.

Є свої клінічні та етико-психологічні проблеми в дитячій психіатрії. Вони пов'язані насамперед з характером захворювання дитини і безпосередньої залежністю його від родини і суспільства, тому дитячого психіатра доводиться займатися не тільки лікуванням, але і питаннями організації виховання і навчання дитини. Діти, особливо хворі, вельми чутливі до оточуючого їх морально-психологічного клімату. Багато хто з них позбавляються найнеобхіднішого-безпосереднього міжособистісного спілкування зі своїми однолітками. Правильно організована система спілкування набуває в цих умовах першорядне значення, так як вона забезпечує дитину необхідної для його психічного розвитку інформацією. Ось чому всі особи, з якими дитина спілкується в процесі лікування, навчання і відпочинку, повинні володіти високою культурою, дієвими моральними принципами, переконаннями, вчинками. Спільними зусиллями вони покликані готувати дитину до життя, всіляко стимулювати його життєлюбність, самостійність, активність, допитливість.

Великий вплив на життя хворої дитини надають його батьки, особливо мати, і чим менша дитина, тим більше він залежний від неї. Багато вітчизняних і закордонних психологи вважають, що для нормального психічного розвитку дитини йому необхідно хоча б протягом перших 2-3 років життя постійно спілкуватися з матір'ю. У процесі спілкування з нею він опановує мову і формується як особистість. Навіть найкращі дошкільні установи не можуть адекватно замінити благотворного впливу матері на психічний розвиток дитини. Ще більшої уваги до себе вимагає дитина з тими чи іншими психічними порушеннями. Він постійно потребує допомоги матері, яка під керівництвом медичного персоналу, педагогів, вихователів бере активну участь у виконанні медичної та навчально-виховної програми стосовно своєї дитини.

 

Моральні принципи в психіатрії

 

Найбільш повно і всебічно моральні принципи психіатрії реалізуються на практиці в системі "лікар - хворий". Тут психіатрична служба охорони здоров'я оцінювалася і оцінюється хворими в моральних поняттях справедливості і несправедливості, гуманності й нелюдяності, чесності й обману. Проте моральні оцінки чуйно реагують не тільки на події, що відбуваються в системі "лікар-хворий", але виконують регулятивні функції і в інших сферах життєдіяльності психічно хворої людини - в сім'ї, трудовому колективі та інших соціальних групах. Ця велика сфера являє собою реальну взаємодію хворого з суспільством - його соціальне буття.

У процесі спільної життєдіяльності здорових і психічно хворих людей у ​​них складаються певні моральні відносини, де формується їх моральну свідомість і самосвідомість. Істотна особливість індивідуального моральної свідомості полягає в тому, що воно належить конкретної особистості, що володіє складною психологічною структурою. Тому медична етика та деонтологія в психіатрії стикаються з вченням про особистість, питаннями виховання і самовиховання здорового і хворої людини. Вона також вступає у взаємозв'язку з медичною психологією, медичної педагогікою і соціологією.

Психічно хворої людини, як і соматично хворих, не можна розглядати тільки як пасивного об'єкта лікарського впливу. Він виступає і як активний суб'єкт, що володіє певним життєвим досвідом, установками, цілями. Тому всі моральні проблеми в психіатрії слід вирішувати не на рівні монологу лікаря або діалогу в замкнутому колі медичних працівників, а в безпосередньому, творчому спілкуванні лікаря з хворим, його родичами, суспільством.

У моральній свідомості лікаря-психіатра і хворого відображаються їх взаємини в процесі лікувальної практики, які пізнаються і оцінюються ними з позицій раніше засвоєних моральних норм. У цьому виявляється єдність пізнавальної, регулятивної та оціночної функції моральної свідомості особистості в нормі і патології. Але етичні та деонтологічні принципи в психіатрії відображають відносини лікаря і пацієнта не в їх безпосередньому вигляді, а опосередковуються способом життя і тією системою моральних відносин до дійсності, в якій вони формувалися як особистості. У кінцевому ж рахунку моральні відносини мають класовий характер. Тому медична етика та деонтологія в психіатрії також характеризуються не тільки і не стільки взаємовідносинами лікаря і хворого, скільки їх реальним становищем у суспільстві.

З цієї точки зору стають зрозумілими відмінності в моральних принципах психіатрії в умовах соціалістичного охорони здоров'я та медицини капіталістичних країн.

Лікар-психіатр "застає" ті чи інші моральні принципи психіатрії як щось реально існуюче, як певні моральні знання і моральний досвід попередніх поколінь. Лікар не в силах "скасувати" їх, так як вони відображають об'єктивну потребу суспільства і у вигляді соціальних інститутів виконують регулятивну функцію в сфері лікарської діяльності. Цим, звісно, ​​ми аніскільки не применшує активності особистості при виборі цілей моральної поведінки і здійснення їх на практиці, оскільки обставини в такій же мірі творять людину, в якій сама людина творить їх. І це положення відповідає марксистському розумінню особистості як активного суб'єкта діяльності.

Психічно хвора людина на відміну від людини з нормальною психікою не завжди відповідальна за свої слова, вчинки і дії. За своїм психічним станом він може бути важким у побуті, сім'ї, трудовому колективі, в лікарні та інших громадських місцях. Але це психічно хвора людина. І він, перебуваючи в психотическом стані, не відповідає за свої дії ні морально, ні юридично, тому лікар-психіатр у сфері професійної діяльності повинен перш за все керуватися юридичним правом, моральними принципами етики і деонтології в психіатрії. Він, як ніякий інший представник медицини, виконує не тільки діагностичні та лікувальні функції, але захищає юридичні та моральні права хворого. Це важка робота, що вимагає від лікаря, крім наявності професійних знань, ще й певних властивостей особистості. Враховуючи особливі вимоги, які пред'являються до лікаря-психіатра, комітет експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я з підготовки психіатрів визнав за необхідне вказати, що для особистості психіатра бажані такі якості: теплота у відносинах з людьми, здатність до співчуття та розуміння людських почуттів. Так як для оцінки таких якостей особистості немає об'єктивних критеріїв, то комітет рекомендував при відборі кандидатів для підготовки психіатрів відмовляти лише явно небажаним особам. Підставою до відмови є наявність у кандидата характерних рис психопатичної особистості, вираженої емоційної неврівноваженості чи безвідповідальності. Комітет вважає, що в процесі професійної діяльності психіатра виникають такі емоційні навантаження, з якими не можуть впоратися легкоранимі люди. І з цією думкою слід рахуватися.

Проте ми не схильні перебільшувати роль природних задатків особистості в професійній діяльності лікаря-психіатра. У кінцевому рахунку фахівець формується всією системою навчання та виховання. Моральне ж виховання лікаря-психіатра направлено на вироблення у нього відповідних переконань, моральних схильностей, звичок, стійких моральних якостей. З урахуванням специфіки професійної діяльності лікаря-психіатра йому треба володіти витримкою, самоконтролем, високою самосвідомістю,-тоді він зможе здійснювати контроль над своїми емоціями та почуттями, підпорядковуючи їх професійному обов'язку, принципам медичної етики і деонтології.

Самоконтроль і самовладання як одна з форм самоконтролю забезпечують свідоме саморегулювання особистістю своєї поведінки, мотивів і цілей діяльності. Самоконтроль необхідний і в процесі виховання і самовиховання. Ефективність самоконтролю, його дієвість визначаються як рівнем розвитку свідомості і самосвідомість особистості, так і матеріальної та духовної життям суспільства в цілому.

У взаємовідносинах медичного персоналу з психічно хворим важливе значення має такий моральний принцип, як доброта. Однак у практичній діяльності лікаря-психіатра зустрічаються випадки, коли окремі хворі та їхні родичі зловживають цією якістю, використовуючи добрі відносини до них в суто егоїстичних цілях. У таких випадках зловживання добротою розцінюється як несправедливість і підлягає моральному осуду. Подібні ситуації іноді зустрічаються, наприклад, в наркологічній практиці, коли пацієнти бувають нещирі, зловживають довірою і добротою навколишніх на шкоду своєму здоров'ю і здоров'ю інших людей. У таких випадках лікар, спираючись на професійний і моральний досвід, повинен бути справедливим і неупередженим при оцінці своїх і чужих дій, бо там, де порушується етична міра справедливості, як правило, створюються об'єктивні умови для виникнення моральних конфліктів.

Етична категорія справедливості тісно пов'язана з поняттями "моральний ідеал лікаря", "лікарський борг" та іншими категоріями медичної етики і деонтології. Відомо, що психічно хвора людина поза хворобливих переживань тонко відчуває ставлення до себе з боку медичних працівників та оточуючих його людей, тому лікар-психіатр завжди повинен прагнути до справедливості у відносинах з ним, з його рідними і близькими. А це вимагає від лікаря розвиненого морального почуття совісті, і чим глибше він усвідомлює свій обов'язок перед суспільством і конкретним хворим, тим суворіше лікар оцінить свої вчинки і дії, виходячи з усвідомлених ним моральних переконань.

У лікарській практиці справедливість охоплює не тільки область взаємин хворого з лікарем, але соціальне буття пацієнта, включаючи матеріальні умови його життя, право та інші аспекти життєдіяльності. Совість ж лікаря і пацієнта виступає як властивість їх особистості, яка виявляється у здатності кожного з них до самоконтролю, об'єктивної оцінки своїх думок, почуттів, вчинків по відношенню до себе і до інших людей. У процесі медичної практики відступу від вимог справедливості можуть порушувати моральне задоволення як лікаря, так і пацієнта, викликаючи в них важкі моральні переживання. Справедливість у діяльності лікаря-психіатра невіддільна від його професійного боргу, що виражає найбільш повно його моральні обов'язки перед психічно хворими і суспільством. Саме під лікарський борг реалізуються на практиці гуманістичні принципи радянської медицини. Глибоко усвідомивши свій борг, лікар-психіатр вступає у відповідність з ним і спонукає до цього весь медичний персонал і суспільство в цілому.

 

Моделі психічних захворювань

 

Відомо, що психічна хвороба проявляється не тільки на рівні біологічних закономірностей. Вона зачіпає особистість хворого, змінюючи напрям думок і спосіб дій. У такому розумінні хвороба є екстремальною ситуацією як для хворого, так і для членів його сім'ї. Кожна хвороба сприймається і оцінюється особистістю в залежності від її індивідуальних особливостей, характеру захворювання і наявною у неї медичної інформації. В даний час досить часто зустрічаються пацієнти, які ще до приходу до лікаря у своєму розпорядженні деякими відомостями про свою хворобу. Цю інформацію вони отримали або з доступної їм медичної літератури, або з інших джерел. Іноді аналогічною інформацією розташовують і родичі хворого, але їх ставлення до неї може істотно відрізнятися від оцінки її хворим. Оцінка захворювання хворим і його родичами часто не збігається з оцінкою лікаря. Таким чином, ми маємо три реально існуючі моделі хвороби. Їх повна або часткова несумісність служить іноді приводом для утворення конфліктних етико-психологічних ситуацій. Вони можуть виникати при вирішенні питання про стаціонірованія хворого до лікувального закладу, при виборі форм і методів лікування, при постановці і зняття діагнозу, при перекладі хворого на інвалідність та з інших причин. У кожному конкретному випадку перед лікарем стоїть складне завдання-сформувати у хворого і його родичів таке уявлення про хворобу, яке сприяло б успішному проведенню всього лікувального реабілітаційного процесу. Для цієї мети він використовує всі засоби для впливу на їх свідомість і самосвідомість, створює навколо них відповідну навколишнє оточення, діючи при цьому словом і ділом.

Наукова модель психічної хвороби дуже мінлива і залежить від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів. Вона відображає як об'єктивні медико-біологічні закономірності патологічного процесу, так і пов'язану з ним систему відносин суспільства до хворого, тому кожному етапу розвитку психіатрії властиві свої уявлення про хворобу, її клінічних, етико-психологічних і правових аспектах. У своїй узагальненій формі наукова модель хвороби знеособлена, але в кожному конкретному випадку вона знаходить дієву силу, ставлячи психічно хворої людини у відповідні рамки практичної медицини, медичної етики і права.

Хворий і його родичі, усвідомлюючи або не усвідомлюючи дану ситуацію, об'єктивно стикаються з нею, так як вона санкціонована суспільством і зведена в ранг наукових положень, правових норм і моральних принципів. І завдання лікаря-психіатра полягає в тому, щоб привести їх подання у відповідність з реальною дійсністю. Звичайно, немає необхідності вводити хворого і його родичів у коло професійних знань про хворобу, але дати (з урахуванням медичної етики і деонтології) вичерпну інформацію про проблеми, які постали перед ними у зв'язку з хворобою,-професійний і моральний обов'язок лікаря-психіатра. Це можуть бути питання, що стосуються вибору методів лікування хвороби, її прогнозу, працездатності та дієздатності хворого, взаємин його в сім'ї і в інших формальних і неформальних соціальних групах, де формується певна громадська думка про хворого і його захворюванні. При вирішенні цих проблем можуть виникати моральні конфлікти. У конфліктній ситуації, що виникає або у сфері міжособистісного спілкування лікаря і пацієнта, або в самій особистості, людина поставлена ​​перед необхідністю вибору одного вчинку і дії з двох можливих, але взаємовиключних один одного. Тому вихід з морального конфлікту завжди пов'язаний для особистості з усвідомленням змістовної цінності моральних норм стосовно конкретної життєвої ситуації і своєї поведінки в ній. У таких випадках перед особистістю лікаря і пацієнта можуть виникнути проблеми двоякого плану: вибір з двох моральних вимог одного, вибір морального чи внеморальном (правового та ін) поведінки.

 

Моральні конфлікти в психіатрії

 

Моральні конфлікти у сфері медичної практики завжди зачіпають інтереси особистості, але виникнення конфліктів, їх розвиток і результат іноді не залежать від волі цієї особистості, тому що в них бере участь і друга сторона, що володіє певними поглядами, юридичними правами, інтересами, волею. Тому моральні конфлікти в психіатричній практиці, маючи об'єктивний характер, зачіпають інтереси не тільки окремих особистостей (лікаря і пацієнта), але стосуються інтересів і оточуючих їх людей, набуваючи для кожного з них певне суспільне значення і особистісний смисл. Не випадково тому моральні конфлікти у сфері медичної практики завжди викликають інтерес у громадськості, змушуючи учасників конфлікту важко і нерідко болісно переживати цей факт.

Вихід з назріваючих або вже відбуваються моральних конфліктів може бути знайдено лише шляхом прийняття свідомого рішення лікарем або пацієнтом з урахуванням найвищих моральних цінностей. Моральні конфлікти можуть виникати у роботі кожного лікаря. За їх причин і результату можна ретроспективно судити про моральне обличчя медичного працівника, його життєвої позиції, переконань, принципам.

Існують різні підходи до пояснення моральних конфліктів, що виникають у медичній практиці, в тому числі і в психіатрії. Одні автори вважають, що причина їх лежить у сфері об'єктивних соціальних явищ, інші бачать їх у сфері психологічних взаємовідносин людей один з одним. Є й такі точки зору, які заперечують існування моральних конфліктів.

Для справді наукового розуміння об'єктивних і суб'єктивних причин моральних конфліктів у медицині необхідно виявити об'єктивні витоки моральних протиріч. Оперативний збір, обробка та оцінка об'єктивної інформації про конфліктну ситуації дозволяє знайти найбільш ефективний "інструмент" для ліквідації конфлікту. Усі моральні конфлікти, що виникають у практичній діяльності лікаря-психіатра, можуть бути дозволені двоєдиним шляхом: зміною об'єктивних умов, що створюють конфліктну ситуацію; вдосконаленням моральних відносин, подальшим поліпшенням морального виховання і самовиховання особистості. У цьому і виявляється діалектична єдність об'єктивних і суб'єктивних чинників у виникненні, розвитку і результаті моральних конфліктів у медицині.

Вже давно помічено, що в психіатричних лікарнях відзначаються "хороші" зміни санітарок і медичних сестер, коли поведінка хворих стає більш впорядкованим і різко скорочується кількість конфліктних ситуацій між ними. Цей факт з повсякденного лікарняного життя свідчить про те, що моральне виховання персоналу є невід'ємною частиною його професійної підготовки.

 

Етика медсестри психіатричного закладу

 

У 1997 р. Асоціацією медсестер Росії був розроблений і прийнятий Етичний кодекс медичної сестри. Створення цього документа стало важливим етапом реформи сестринської справи в нашій країні, основною метою якої стало твердження автономії і самодостатності цієї професії. Етичний кодекс складений з урахуванням нових ідей, що визначають зміст медичної етики взагалі та професійної етики медсестри, зокрема. Кодекс в розгорнутому вигляді відобразив сучасні уявлення про права пацієнта, які як би диктують зміст конкретних обов'язків медсестри, визначають формулу її морального боргу. Він складений на основі Статуту ВООЗ (1946), Етичного кодексу медичних сестер Міжнародної ради медичних сестер (1973) і ряду інших міжнародних документів, у тому числі Кодексу професійної етики психіатра (прийнятий Російські суспільством психіатрів у 1993 р.).

У відповідності з цими документами, медсестри є не просто помічниками лікаря, виконавцями його доручень, а представниками самостійної професії, які володіють навичками комплексного, всебічного догляду за пацієнтами, полегшення їхніх страждань, реабілітації, мають у своєму розпорядженні знаннями в галузі психології та психотерапії в межах своєї компетенції. Згадаємо ще раз слова медичної сестри Флоренс Найтінгейл, сказані нею майже 100 років тому; «Сестра повинна мати потрійну кваліфікацію: серцеву - для розуміння хворих, наукову - для розуміння хвороб, технічну - для догляду за хворими».

Як бачимо, перше місце в цій формулі займає «серцева кваліфікація», у вищій мірі необхідна медсестрам установи психіатричного профілю. Не секрет, що зі словом «психіатрія» у багатьох людей пов'язані малоприємні асоціації. Зазвичай особи, що спостерігаються або лікуються у психіатрів, неохоче діляться цим з оточуючими, а в деяких випадках намагаються приховати цю обставину. Медсестра будь-якого психіатричного закладу - стаціонару або психоневрологічного диспансеру - повинна розуміти, що, звертаючись до таких установ, пацієнт відчуває особливу напругу, хвилювання, а іноді і страх, і ці переживання накладаються на ті страждання, які змусили його звернутися до психіатра.

Кожен з нас хоча б раз перебував у лікарні чи звертався в поліклініку, і враження про лікувальному закладі залежало не тільки від того, яке лікування було проведено, але і від того, як нас зустріли лікар і медсестра. В умовах лікувального закладу перший з контакт пацієнта з медичним персоналом і, зокрема, з медсестрою має особливо принципове значення; саме він надалі визначає взаємовідносини з обох сторін, почуття довіри чи недовіри, приязні чи неприязні, наявність або відсутність партнерських відносин.

Все в медсестрі повинно розташовувати до себе пацієнта, починаючи з її зовнішнього вигляду (підтягнутість, акуратність, зачіска, вираз обличчя). Абсолютно неприйнятно звернення «хворий», як ніби пацієнт втратив право на ім'я та по батькові. Щоб між медсестрою і пацієнтом склалися партнерські відносини, пацієнт з повинен відчувати, що ви хочете йому допомогти. Тільки тоді виникає той довірчий діалог, під час якого медсестра дізнається необхідні їй відомості про пацієнта, особливості його особистості, його думка про захворювання, стаціонірованія, надії на одужання, плани на майбутнє. Під час таких бесід виявляються відношення пацієнта до родичів, роботу, інші проблеми, а всі ці відомості дають медсестрі можливість поставити свій сестринський діагноз.

При всьому цьому медсестра постійно повинна пам'ятати, що партнерські відносини з хворими не повинні переходити в панібратські: провідна роль завжди залишається за нею. Вона співчуває хворому, між ними встановлюється струм звана емпатія, тобто медсестра здатна пізнати суть і глибину переживань і страждань пацієнта, але вона не ідентифікує себе з його переживаннями. Пацієнт завжди повинен бути впевнений, що їх розмови носять конфіденційний характер.

Знаючи особливості переживань хворого, його особистості, медсестра тактовно пояснює пацієнту не тільки його права, але й обов'язки, розповідає в доступній для хворого формі про необхідні обстеженнях, підготовці до них, про майбутній лікуванні. Згідно із Законом Російської Федерації «Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні», всі маніпуляції, обстеження і необхідна терапія проводяться з особистої згоди хворого або (в дитячій психіатрії) за згодою батьків дитини. Лише у випадках, передбачених ст. 29 «Закону» для стаціонірованія і терапії не потрібна згода хворого (якщо його обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах, а психічний розлад є важким і обумовлює його безпосередню небезпеку для себе або оточуючих або безпорадність і нездатність здійснювати основні життєві потреби).

Відмова пацієнта від того чи іншого виду обстеження або лікування не повинен викликати до нього негативного ставлення з боку медичного персоналу.

Обов'язок медсестри - бути чесною і правдивою по відношенню до пацієнта, але розмови про діагноз, особливості захворювання не можуть виходити за рамки, позначені лікуючим лікарем. Це відноситься і до бесід медсестри з родичами пацієнтів.

У той же час відомості, які дають родичі, можуть виявитися дуже цінними для розуміння психічного стану хворого, особливостей його особистості. Їх слід відобразити в щоденникових записах і довести до лікаря. З іншого боку, всі відомості про хворого, методи лікування можна повідомляти родичам лише за погодженням з лікарем. Сім'я повинна розглядатися як сфера соціальної адаптації, що грає певну роль при лікуванні. Змінюють один одного медсестри повинні обмінюватися інформацією про хворих враховуючи особливості темпераменту і характеру колег.

Погляди лікаря і медсестри на якісь особливості догляду за хворим можуть не збігтися. Тоді потрібно дуже тактовно обговорити спірні питання з лікарем, і, якщо згода буде досягнуто, це полегшить роботу. Обговорювати ж такі ситуації з іншими особами або відразу звертатися зі скаргами до керівництва не варто - це може призвести до взаємних образ, небажаної обстановці в колективі. Право відстоювати свою точку зору повинно поєднуватися з високою вимогливістю до себе. здатністю визнавати і виправляти свої помилки, виявлені самостійно або колегами.

Гуманізм професії створює основу для захисту особистої гідності медсестри, її фізичної недоторканності, права на допомогу при виконанні професійних обов'язків. До речі, і її життєвий рівень повинен відповідати статусу її професії. Медичних працівників і медсестер, зокрема, не можна примушувати до роботи на неприйнятних для них умовах.

Вимоги Етичного кодексу обов'язкові для всіх медсестер Росії, в тому числі психіатричного профілю. Право перегляду Кодексу та тлумачення його окремих становище належить Міжрегіональній Асоціації медичних сестер Росії.

 

Психотерапевтична роль медсестри

 

Психотерапевтична роль медсестри дуже велика, де б вона не працювала. Не випадково спочатку, коли інститут медсестер лише створювався, вони називалися сестрами милосердя, так як дбали не тільки про тіло, а й про душу хворих.

Мистецтво сестринської справи полягає в гармонійному поєднанні творчого підходу та наукової обгрунтованості процедур, посібників, словесних впливів і бесід в процесі догляду за хворим; в умінні часом захистити пацієнта від хвилюють його негативних думок і почуттів, як відомо, суттєво затягують одужання, Такий захист важлива для людей будь-якого віку, але особливо для дітей та літніх людей.

Щоб здійснити її, медсестра повинна бути готова до співпереживання, повинна проявляти доброту, чуйність, участь. Але в ряді випадків просто хороших людських якостей недостатньо. Щоб застосовувати їх професійно, а значить, з високим ступенем надійності, треба засвоїти певні елементи медичної психології та психотерапії.

Психотерапевтична діяльність медсестри територіальної поліклініки перш за все повинна бути спрямована на такий складний патопсихологічних комплекс, яким є внутрішня картина хвороби, тобто розуміння пацієнтом характеру свого захворювання. Ставлення хворого до своєї хвороби може носити гіпернозогнозіческій або анозогнозіческій характер; крім того, можливо безліч перехідних станів.

Гіпернозогнозія - це суб'єктивна переоцінка тяжкості хвороби, її можливих ускладнень, ймовірності несприятливого результату. Вона, як правило, виникає при різко розвиваються, гострих соматичних хворобах (напади стенокардії, гострі шлунково-кишкові болі і т.д.). В особистостей з тривожно-недовірливим, демонстративними (істеричними), рідше - з авторитарно-напруженими (епілептоідним) рисами характеру. Людям з тривожно-недовірливими рисами характеру властиві постійна готовність до тривоги за будь-яких приводів, постійні побоювання за своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Природно, що соматичне захворювання для них - майже катастрофа: а раптом хвороба не пройде, перейде в хронічну форму? може, лікар помилився чи приховує від мене справжній стан справ, і все набагато серйозніше? про раптом це закінчиться смертю? і т.д. Ці пацієнти іноді, «про всяк випадок» або спеціально можуть перебільшувати свої скарги, щоб з ними «уважніше розібралися». Вони також схильні тривожно прислухатися до себе, до своїх самим незначним відчуттям. Такі хворі потребують заспокоєнні, від них не можна «відмахуватися» - це тільки посилить їхні страхи і ускладнить перебіг захворювання.

У них, як правило, лабільна вегетосудинна система, яка легко відповідає на нервові перевантаження коливаннями артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, появою екстрасистол. Вимірювати артеріальний тиск у них треба не відразу після прибуття в кабінет, а після хоча б короткої заспокійливої ​​бесіди і по можливості не фіксуючи їх увагу на цій процедурі. Інакше тиск може підвищитися, що буде відображати тільки тривожний стан пацієнта, а не бути симптомом соматичної хвороби.

Подібні особи схильні до позерства, театральне рисовке, прагненню «не бути, а здаватися»; вони тpeбy ^ до себе особливого ставлення, схильні до навмисним перебільшенням, егоцентризму яскравим, бурхливим у зовнішніх проявах, але непостійним і неглибоким емоціям. Гіпернозогнозія у них звичайно формується за механізмами «вдруге вигоди», «втечі у хворобу» - хворий з допомогою хвороби вирішує свої внутрішні чи міжособистісні проблеми (наприклад, відкладається рішення важкого сімейного конфлікту, він як би говорить оточуючим: «Не чіпайте мене, я хворий ! "). Які б почуття ні викликали подібні прояви у медичного працівника, вести себе він все-таки повинен коректно. Не можна піддаватися істеричним npоявленіям і оточувати такого хворого особливою турботою (це призводить зазвичай лише до посилення демонстративності), в той же час ні в якому разі не варто ігнорувати скарги, оскільки мотиви такої поведінки несвідомі і «вторинної вигоди» пацієнт не усвідомлює; крім того , наявність істеричних рис характеру і істеричних перебільшень саме по собі зовсім не виключає існування дійсно серйозною соматичної патології.

В особистостей з грунтовною, тугорухоме, в'язким, авторитарним мисленням гіпернозогнозія може формуватися і за механізмами так званих «надцінних oобразованій». Для цих людей характерні підвищена вимогливість до оточуючих, небажання рахуватися з їх думкою, егоїзм, образливість, підозріливість. Переконати їх нелегко, тут треба користуватися жорсткими «наукоподібними» аргументами; звичайно, це справа лікаря, а й медсестра повинна йому всіляко у цьому допомагати.

Якщо хворий погано піддається разубежденію, не змінює своєї поведінки, незважаючи на відсутність об'єктивних ознак хвороби (дані клінічного та параклінічних досліджень), може знадобитися консультація психотерапевта. При направленні хворого на таку консультацію і лікар, і сестра повинні бути вкрай уважними. У пацієнта ні в якому разі не повинно скластися враження, що його приймають за удавальника-симулянта, не оцінюють тяжкості його стану або вважають «божевільним Потрібно пояснити йому, що від різних нервових розладів часто страждають не менше, а навіть більше, ніж від фізичних болей , і що звернення до психотерапевта говорить не про божевілля, а про наявність серйозних емоційних невротичних проблем, з якими можна впоратися в результаті грамотного лікування, яке повинен проводити кваліфікований спеціаліст.

Анозогнозія - навпаки, активне заперечення хвороби, недооцінка очевидного, приписування наявних симптомів випадковим обставинам чи іншим, не серйозним, захворювань. Анозогнозія спостерігається при поступовому, повільному розвитку хвороби, без яскравих, які лякають проявів (наприклад, при хронічному туберкульозі легенів).

Анозогнозіческая внутрішня картина хвороби формується в особистостей вольових (надупевнену в собі), гіпертімних (схильних до піднесеному, ейфоричного настроєм), а також у легковажних людей. При роботі з такими пацієнтами необхідно наполягати на обов'язковому, регулярному відвідуванні лікувальних процедур, підкреслюючи їх важливість, пояснювати можливість різних ускладнень при несумлінному ставленні до лікування, роблячи акцент на тому, що несприятливий перебіг захворювання або поява ускладнень суттєво знизить здатність пацієнтів до соціального функціонування. Хворих цієї категорії іноді не гріх навіть трохи налякати, збір фарби, проте дуже обережно, щоб не викликати зворотної, гіпернозогнозіческой реакції.

Пацієнти старечого віку потребують особливої ​​уваги. Такі вікові психічні зміни, як зниження пам'яті, уваги, зниження рухливості психіки в цілому, погіршення процесів пристосування психіки до нових вимог, емоційна лабільність, загострення характерологічних рис, психологічні проблеми (наприклад, пов'язані з перенесеними втратами, обмеженнями, почуттям самотності, покинутості, з «конфліктом поколінь») роблять їх особливо уразливими для негативних психологічних впливів.

Пацієнт, що потребує в сестринській догляді і отримує його, - це насамперед людина, особистість, що характеризується певними особливостями. Психологічно комфортний клімат має найпотужнішим лікувальним впливом - про це треба пам'ятати і медсестрам, і молодшому медичному персоналу, і медрегістраторам, тому що, як і театр, поліклініка починається з вішалки.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЛІТЕРАТУРА. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачеріков М.Є | Основний понятійний апарат маркетингу, принципи, функції та суб’єкти маркетингу

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1750; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.049 сек.