Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показники оцінки ліквідності підприємства. Групування зобов’язань підприємства Групи Умовне позначення Сума рядків балансу Характеристика Найбільш термінові П1 Р 530

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Групування зобов’язань підприємства

Групи Умовне позначення Сума рядків балансу Характеристика
Найбільш термінові П1 Р 530 – Р 610 Поточні зобов’язання за розрахунками
Короткострокові П2 Р 500 – Р 520 Короткострокові кредити та позикові кошти
Довгострокові П3 Р 480 Довгострокові зобов’язання
Постійні П4 Р 380, Р 430 Зобов’язання перед власниками з формування власного капіталу

Найбільш термінові – це поточні зобов’язання підприємства перед постачальниками, державою і працівниками, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованості за наслідками здійснених господарських операцій. Поточні зобов’язання визначаються строком погашення одержаних позикових коштів за період менше одного року. Довгострокові зобов’язання визначаються терміном погашення більше одного року. Постійні зобов’язання – це зобов’язання перед власниками суб’єкта господарювання в частині формування власного капіталу, які виникають за власним бажанням окремих власників або при ліквідації підприємства.

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні співвідношення:

(4.1)

У разі, якщо одна або декілька нерівностей системи мають протилежний знак порівняно з оптимальним варіантом, ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.

  Назва показника Розрахунок Норм Характеристика
Коефіцієнт покриття Р 260 / Р 620 або(А1+А2+А3)/(П1+П2) >2 Визначається як співвідношення усіх оборотних активів до поточних зобов’язань
Коефіцієнт швидкої ліквідності ∑(Р 150 – Р 240) / Р620 або (А1+А2)/(П1+П2) >1 Показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних фінансових надходжень
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Р220+Р230+Р240)/Р620 або А1(П1+П2) >0,2 Характеризує негайну готовність підприємства погасити поточні зобов’язання і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства та поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов’язань
Частка оборотних засобів в активах Р 260 / Р 280 - Розраховується як відношення оборотних засобів та валюти балансу та показує їх питому вагу в майні підприємства
Робочий капітал (розмір власних оборотних засобів), тис. грн. (Р260+Р270)-(Р620+Р630) або (Р380+Р430+Р480-Р080) Середньо-галузеве Різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями, є „фінансовою подушкою”, що теоретично дає можливість підприємству погасити всі або більшу частину своїх поточних зобов’язань та продовжувати працювати

Платоспроможність підприємства ширше за поняття ліквідності і поряд з ним включає поняття фінансової стійкості. Підприємство може мати ліквідну структуру балансу і в той же час бути фінансово нестійким. На практиці такі ситуації зустрічаються досить часто, тому платоспроможність підприємства необхідно визначати виходячи із значень як коефіцієнтів балансу, так і фінансової стійкості. 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 392; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.