Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стратегія перехрещення керівного апарату
 

До ефективних корпоративних стратегій варто зарахувати стратегію залучення керівників однієї організації до виконання управлінських функцій в інших організаціях (перехрещення керів­ного апарату). Перехрещення керівного апарату підприємств озна­чає, що член або члени правління однієї організації одночасно є членами правління інших організацій. Підприємства не можуть купити всі організації, які їх оточують* через обмеженість у фінан­сових ресурсах та чинне Антимонопольне законодавство. Найактив­ніше цю стратегію використовують фінансові інститути. Комерційні банки, інвестиційні банки та страхові компанії з найбільшою ймовірністю мають своїх представників у складі правління інших органі­зацій96. Ці відносини між організаціями, як стверджують науковці, є стійкими протягом тривалого періоду. Деякі американські аналітики дійшли навіть дещо сенсаційного висновку - панування корпоратив­ної системи штучно створене декількома провідними нью-йоркськими комерційними банками та фінансовими інститутами. Аналіз даних комітету Сенату США засвідчує, що існує "міжкорпоративний комплекс" великих корпорацій, де банки виконують центральну координаційну функцію. Домінування фінансових інститутів у сфері перехрещення керівного апарату розпочалось всередині XX ст. У період 1886-1905 рр. у США в центрі перехрещення були залізні дороги, поряд із телеграфом та вугільною промисловістю.

Перехрещення керівного апарату забезпечує доступ до ресур­сів та впливає на прийняття управлінських рішень. Відомі випадки, коли перехрещення відбувалися внаслідок вимог організації на представництво в правлінні іншої організації, знижуючи при цьому автономію останньої. Варто зауважити, що під час використання перехрещення керівного апарату конкурентну перевагу можна отри -мати для обох сторін. Наприклад, підприємства, які прагнуть знизити фінансові ризики, шукають директорів із фінансових інститутів. Водночас банки та інвестиційні організації здійснюють пошук ефективних економічних суб'єктів для розміщення власних фінансо­вих продуктів. Однак використання цієї стратегії має також низку недоліків. До одного із найголовніших потрібно зарахувати ризик розриву перехрещення через смерть або звільнення представників організацій. Тобто зобов'язання сторін є документально не зафіксо­вані, і їх виконання залежить від моральних якостей сторін (чесності, порядності тощо).Із 797 найбільших американських підприємств тільки 62 не володіють перехрещеннями. Перехрещення керівного апарату під­приємств найчастіше зустрічається в концентрованих галузях, де поширеною є монополізація. Американські науковці дійшли виснов­ку, що перехрещені підприємства економічно ефективніші, ніж організації, утворені внаслідок злиття підприємств.

Характеристики пропонованих стратегій: лобіювання корпоративних інтересів, інтеграції підприємств та перехрещення керівіного апарату підприємств доцільно звести у таблицю (табл. 12).

 

 

Таблиця 12

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 587; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.