Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перевірка оформлення документів на реалізацію продукції

 

До витрат на збут відносять витрати, пов'язані з реалізацією продукції

- витрати на тару і пакувальні матеріали, що не підлягають поверненню покупцям,

- витрати на доставку продукції на станцію або пристань відправлення,

- комісійні збори (відрахування), що виплачують організаціям з реалізації продукції відповідно до встановлених норм і договорів,

- утримання приміщень для зберігання продукції в місцях її реалізації,

- оплата праці продавців, зайнятих реалізацією продукції,

- інші витрати, пов'язані з реалізацією продукції

Транспортні витрати, пов'язані з реалізацією продукції, поділяють на відшкодовуванні і невідшкодовуванні. До відшкодовуванних відносять витрати на автотранспорт і залізницю, які відшкодовують заготівельні організації під час оплати продукції за договірними цінами До невідшкодовуванних витрат відносять витрати на транспорт під час реалізації продукції іншим покупцям, а також заготівельним організаціям, якщо вони оплачують продукцію за роздрібними цінами.

Витрати на збут у структурі собівартості реалізованої продукції складають 3-5% Із загальної суми позавиробничих витрат невідшкодовувані займають приблизно половину.

Завдання контролера-ревізора полягає в тому, щоб встановити обґрунтованість віднесення тих чи інших витрат на витрати, пов'язані зі збутом.

 

 

Проводячи контроль і ревізію витрат на збут, контролер-ревізор повинен встановити:

чи правильно і своєчасно оформляються первинними документами господарські операції, де відображаються витрати на збут,

як ведеться аналітичний облік витрат на збут,

чи не відносяться нестачі продукції, виявлені під час реалізації, до витрат на збут,

чи не було випадків відмови з боку заготівельних організацій оплати
частини витрат на збут, які змушені проводити сільськогосподарські підприємства,

чи не включаються витрати заготівельних організацій із центровивезення сільськогосподарської продукції у витрати на збут,

чи регулярно списують витрати на збут з кредиту 

Завдання контролера-ревізора під час проведення контролю і ревізії реалізації продукції у торгових точках і на міських ринках полягає в тому, щоб перевірити доцільність і законність цих господарських операцій. Під час перевірки необхідно встановити:

- чи були укладені договори на повну матеріальну відповідальністьз особами, які займалися продажем продукції в торгових точках і на міських ринках,

- чи оформлялися первинні документи на відпуск продукції в реалізацію то подорожні листки вантажного автомобіля,

- чи є документальне свідчення у продавця про ціни, за якими проводилась реалізація (збут) продукції,

- чи правильно і своєчасно готувався звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції та здавалась виручка в касу підприємство,

- чи не було фактів порушень правил торгівлі і зловживань під час продажу продукції,

- чи обґрунтовано списувались нестачі через псування продукції під час її зберігання і реалізації (збуту).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ревізія виконання плану реалізації продукції | Ревізія виручки за послуги населенню

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 242; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.