Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Типізація фацій
Класификація фацій по Полинову Б.Б. базується напоєднанні фацій в закономірному ряду місцезнаходження, причому у якості головного фактора є водний обмін та стоки. Так, розрізняють три великі групи фацій: елювіальні, супераквальні та субаквальні.

Елювіальні фації розташовані на припіднятих водороздільних місцях, тоб-то на плакорах, де грунтові води знаходяться настільки глибоко, що не впливають на грунтоутворення та рослинний покрив. Речовини поступають сюдит лише із атмосфери (з опадами, пилом), витрати його здійснюються шляхом стоку та виносу нисходячими потоками вологи. Відповідно, витрати речовини повинні перевищувати її приход. При таких умовах відбувається вивітрювання верхніх горизонтів грунту та утворення на деякій глибині ілювіального горизонта. У зв’язку із безперервним змивом грунтових часток процес грунтоутворення поступово проникає все глибще у підстилаючу поороду, захоплюючи все нові її частини. Рослинність в умовах елювіальних фацій повинна вести боротьбу із безперервним виносом мінеральних речовин. Боротьба двох протилежних процесів – захвата елементів рослинністю та виноса їх із грунта вниз рухаючими розчинами – складає характерну особливість елювіальних фацій, причому здатністю рослин вибирати мінеральні елементи із грунту пояснюється той факт, що навіть серед водороздільних грунтів виключно вологих країн відсутні абсолютно вищелочені по відношенню до будь-якого елементу.

Супераквальні (надводні) фації формуються у місцях із близьким розташування грунтових вод, які піднімаються до поверхні у результаті випаровування й виносять різні розчиненні сполуки. За цією причиною верхні горизонти грунту збагачуються хімічними елементами, які мають найбільшу міграційну здатність (кращий приклад – солончаки). Крім цього, речовина може потрапляти за рахунок стоку з вище розташованих елювіальних місць.

Субаквальні (підводні) фації утворюються на дні водойм. Речовини потрапляють сюди головним чином стоками. Аналог грунту – донний іл зростає знизу вверх й може бути не пов’язаний із підстилаючою породою. В ілах накопичуються елементи найбільш рухливі у данних умовах. Організми представлені особливими життєвими формами. Підводні місця дуже відрізняються від наземних за умовами мінералізації органічних останків, й замість гумусу тут утворюються сапрогелі(сапропелі).

Фації, що входять до складу підурочища чи урочища характеризуються:

- літологічною єдністю,

- фітоценозами однієї формації або родини,
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 625; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.