Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Громадський нагляд та контроль
Здійснення нагляду прокуратурою та іншими державними органами.

Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці

Здійснення нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю

Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві

Трудового законодавства

Тема 2.9. Нагляд і контроль за додержанням

Схема до теми 11 „Правові форми регулювання праці на підприємствах”.

Додаток №2.

Додаток №1.

Схема до теми 11 „Дисциплінарна відповідальність”

 

 

 

 

 

 

Література:

1. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України № 1045 від 15 .09. 99 р.

2. Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 50

3. Інструкція з оформлення органами Держнаглядпраці матеріалів про адміністративні правопорушення Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21.03.2003 N 72

4. Про затвердження нормативно-правових актів щодо виконання функцій посадовими особами Держнаглядпраці та його територіальних органів: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21 березня 2003 року N 72

5. Про затвердження Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України: Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 30 березня 2004 року N 92.

6. Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та поховання: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13 квітня 2005 року N 1137. Деякі питання здійснення Мінпраці державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування: розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2004 року N 24-р//

8. Про затвердження Інструкції про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 квітня 1995 року N 64 //

9. Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду: Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1640//

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 363; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.