Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

За партнером, якому надається перевага при вступі в шлюб, розрізняють шлюби, що здійснюються за правилами


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

За типом владних структур вирізняють

патріархальніродини (де переважає влада чоловіків над іншими членами сім'ї), що існують у Таїланді, Японії, Ірані, Бразилії та багатьох інших країнах світу,

таматріархальнісімейні системи (де влада належить жінці й матері). Останні трапляються зрідка, наприклад, у жителів Троб-ріандських островів.

Останніми роками відбувається перехід від патріархальної до егалітарної родинної системи (де вплив і влада розподілені між чоловіком і жінкою майже порівну).

екзогамії(тобто партнера шукають поза певними групами, сім'ями або кланами),

та шлюби за правилами ендогамії(тобто партнер обирається всередині своєї групи). Так, ендогамія була характерною для кастової системи в Індії. Найвідомішим правилом ендогамії є заборона кровозмішування {інцест), яка забороняє шлюби або статеві зв'язки між особами, що є близькими кровними родичами.

За вибором місця проживання молодого подружжя соціологи виокремлюють

патрілокальне(коли молода відходить зі своєї сім'ї і живе в сім'ї чоловіка або поблизу оселі його батьків),

матрілокальне (коли молоді живуть із батьками жінки або поблизу них)

неолокальне(коли молодята живуть окремо від своїх батьків). Неолокальне місце проживання вважається нормою на Заході, але порівняно зрідка трапляється деінде. Дж. Мердок,який дослідив проблеми шлюбу в 250 суспільствах світу, лише в 17 з них виявив поширеність неолокального місця проживання. Стосовно України, то переважна більшість молодих подружних пар живуть із батьками. Це пов'язано не так з традиціями української сім'ї, як з браком коштів у молодих для винаймання, а тим більше купівлі чи будівництва власного помешкання.

Функції сім'ї можна визначити як основні способи прояву активності, життєдіяльності сім'ї та її членів, і поділити на соціальні (спрямовані на суспільство) та індивідуальні (спрямовані на особу).

Таблиця 6. Функції сім'ї

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Предмет соціології релігії. | Час – 2 години

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 388; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Гарантії законності - це засоби й умови, за допомогою яких держава забезпечує повне і послідовне здійснення її вимог. Розрізняють загальні і спеціальні гарантії.
 2. Залежно від підрозділу, діяльність якого покладена в основу виробничої структури, розрізняють цехову, безцехову, корпусну та комбінатську виробничі структури.
 3. Крім цих видів профілактики, розрізняють ще загальну та спеціальну профілактики.
 4. Ознайомлення працівників, що приймаються на роботу, з умовами праці та правилами безпеки на виробництві
 5. Познакомьтесь с правилами конспектирования.
 6. Природне середовище —середовище, в якому антропогенні фактори не присутні.
 7. Протягом більшості гарячок розрізняють три стадії
 8. Розрізняють наступні основні типи гарячки
 9. Розрізняють три лінії захисту рослин від грибних і бактеріальних
 10. Тема: Вступ у новинах. Види новинних вступів
 11. У макроекономіці розрізняють позитивний і нормативний підходи.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.