Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реінжинірінг бізнесу як засіб підвищення інноваційного потенціалу організації та оновлення продукції

Однією з найбільше ефективних інновацій в управлінні за останні роки став реінжинірінг. Він має безсумнівний пріоритет серед інструментів антикризових дій.

Як уже відомо, бізнес-планування припускає початкове проектування бізнесу або. Іншими словами, початкове проектування розвитку ділової одиниці. У подальшому підприємство також потребує безупинного проектування. Необхідність постійного удосконалювання припускає підхід до бізнесу як до процесу. Загальне управління діловими діями (бізнес-процесами) називають інжинірингом бізнесу, припускаючи постійне поліпшення процесів визначення входів і виходів і послідовності кроків - у рамках ділової одиниці.

Реінжинїрінг звичайно представляють як фундаментальне переосмислення і радикальну зміну рішень про ділові процеси з метою досягнення поліпшень у критично важливих показниках діяльності, таких як витрати, якість продукту, обслуговування.

Реінжинірінг являє собою перебудову (перепроектування) ділових процесів для досягнення радикального, стрибкоподібного поліпшення діяльності підприємства.

Головним потенціалом реінжинірінга є його спроможність сприяти швидким змінам на ринку, забезпечувати можливість не тільки зберегти свою позицію на ринку, але і домогтися а щодо короткий період крутого підйому.

Постійні, зміни в технології і на ринках змушують підприємства, які бажають вижити і зберегти конкурентноздатність, перебудовувати свою стратегію. Але проведення реінжинірінгу доцільно тільки в тих випадках, коли потрібно досягти різкого, стрибкоподібного поліпшення показників діяльності підприємства шляхом заміни старих методів і форм управління на нові.

Реінжинірінг звичайно застосовують у трьох видах підприємств:

1. кризовий реінжинірінг - підприємство знаходиться на грані краху в зв'язку з тим, що ціни на їх товари помітно вище, чим у конкурентів і (або) якість товарів, сервіс помітно нижче, ніж у конкурентів;

2. реінжинірінг розвитку - підприємство не знаходиться в даний момент у скрутному положенні, але його керівництво передбачає неминучість виникнення важко вирішуваних проблем, пов'язаних, наприклад, із появою нових конкурентів, зміною вимог клієнтів, зміною економічних чинників;3. стратегічний реінжинірінг - підприємства не мають проблем зараз і не очікують їх у найближчому майбутньому. Це підприємства - лідери, що проводять агресивну політику. Вони не задовольняються поточним станом і за допомогою реінжинірінга хочуть домогтися кращого.

Реінжинірінг дає більш високі результати в тих областях, для яких характерні такі особливості:

- диверсифікація товарів і послуг (орієнтація на різноманітні сегменти ринку), що викликає різноманіття бізнес-процесів; робота з індивідуальних замовлень, яка потребує високого ступеня пристосовуємості базового бізнес-процесу до потреб клієнтів;

- упровадження нових технологій (інноваційних проектів), які мають відношення до усіх основних процесів підприємства;

- різноманіття кооперативних зв'язків із партнерами підприємства і постачальниками матеріалів, що обумовлюють альтернативність побудови бізнес-процесу;

- велика складність бізнес-процесу, у якому припускаються непевності внаслідок недостатньої формалізованості правил прийняття рішень;

- нераціональність організаційної структури, заплутаність документообігу, що викликають зайві операцій і дублювання операцій бізнесу.

Реінжииірінг не застосовується в тих випадках, коли необхідно одержати поліпшення, збільшення деяких показників діяльності підприємства на 10-50 %. У цих випадках використовуються більш традиційні методи (наприклад, реструктуризація бізнес-процесів, автоматизація і т.п.), застосування яких не пов'язане зі значним ризиком і кардинальними змінами.

Для підвищення ефективності роботи підприємства нові бізнес-процеси підприємства здійснюються у відповідності з такими принципами:

1. Об'єднання декількох робочих процедур в одну (горизонтальний стиск процесу). Передбачає інтеграцію декількох процедур, що виконуються різноманітними співробітниками, в одну процедуру, яку здійснює команда. Наявність у команді кількох людей неминуче призводить до деяких затримок і помилок, що виникають при прямуванні інформації між декількома членами команди. Проте втрати тут значно менше, ніж при традиційній організації робіт, коли відповідальні за процес реінжинірінгу підпорядковуються різноманітним підрозділам підприємства. Крім того, відповідальність за процес несе команда, а при традиційній організації робіт важко (а іноді і неможливо) визначити відповідального за швидке і якісне виконання роботи.2. Прийняття виконавцями самостійних рішень. У ході реінжинірінгу підприємства здійснюють не тільки горизонтальний, але й вертикальний стиск процессів. Вертикальний стиск відбувається за рахунок того, що в тих точках процесу, де при традиційній організації робіт виконавець повинний був звернутися до управлінської ієрархії для прийняття рішень, він приймає рішення самостійно. Наділення співробітників великими повноваженнями і збільшення їх ролі в роботі підприємства призводить до значного підвищення віддачі.

3. Перехід від функціональних підрозділів до команд процесів. По суті справи, реінжинірінг об'єднує з єдине ціле процеси, що за пропозицією Адама Сміта багато років тому були розбиті на окремі прості частини. У традиційно організованому підприємстві люди розподіляються по відділеннях, відділам, лабораторіям, групам і т.п., у яких вони виконують продиктовані їм функції (частини процесів). Ця фракційність створює множину проблем, зокрема, проблему неузгодженості і навіть суперечливості цілей різноманітних груп. Реінжинірінг пропонує альтернативний підхід, що складається не на поділі людей по підрозділам, а в об'єднанні в команди процесів, тобто група людей, що спільно виконують закінчену частину роботи - процес. Команди процесів заміняють старі функціональні підрозділи.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 331; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.