Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація страхових випадків
Розслідування нещасних випадків

Для забезпечення конституційного права громадян на належні, безпечні і здорові умови праці прийняті відповідні закони, наприклад, Закон про охорону праці. Крім того, Законом №1105 запроваджений такий вид соціального страхування, як страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання. Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя і здоров'я громадян в процесі їх трудової діяльності.

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не вимагається згоди або заяви працівника, оскільки воно здійснюється в безособовій формі.

Застрахованим особам при настанні страхового випадку проводиться страхова виплата.

Страховим випадком є нещасний випадок або професійне захворювання,які завдали застрахованій особі професійно обумовленої фізичної або психічної травми при певних обставинах,перелік яких затверджений постановою №1112. За цих обставин виникає страховий випадок, що дає право застрахованій особі на отримання матеріального забезпечення і/або соціальних послуг (ст. 13 Закону № 1105). При цьому всі види соціальних послуг і виплат надаються застрахованій особі або особам, які перебувають на її утриманні, незалежно від того, зареєстровано чи ні підприємство, на якому відбувся нещасний випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві(далі — ФССНВ). Умовну класифікацію страхових випадків наведено на рис. 1.

Якщо потерпілий вже не знаходиться в трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів і у нього було виявлене професійне захворювання, то такий випадок також є страховим.

До страхового випадку відноситься і нещасний випадок або професійне захворювання, що наступили унаслідок порушення нормативних актів про охорону праці. При цьому якщо правила охорони праці були порушені самою застрахованою особою; це не звільняє страхувальника від виконання обов'язків перед потерпілим.Смерть потерпілого від нещасного випадку або унаслідок професійного захворювання також відноситься до страхового випадку.

Окрім цього, якщо унаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності була причинна шкода плоду і дитина народилася інвалідом, то такий випадок прирівнюється до нещасного випадку, що відбувся із застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахованою і до 16 років або до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення 23 років їй надається допомога ФССНВ (ст. 9 Закону №1105).

Кожний із страхових випадків має свої особливості як при розслідуванні, так і при призначенні страхових виплат. Процедура розслідування залежить від того, привів нещасний випадок до летального результату або ні, відбувся з однією особою або декількома (груповий нещасний випадок) та ін. Вибір порядку розслідування представимо у вигляді схеми (рис. 2).

Розглянемо найбільш поширений із страхових випадків, а саме: нещасний випадок на виробництві, що не є груповим і що не привів до інвалідності або смерті постраждалого.

Нещасний випадок —це обмежена в часі подія або раптова дія на працівника небезпечного виробничого чинника або середовища, події в процесі виконання їм трудових обов'язків, в результаті яких причинена шкода здоров'ю або наступила смерть. Таке визначення нещасному випадку дане в ст. 14 Закону № 1105. Нещасні випадки на виробництві повинні розглядатися відповідно до порядку їх розслідування, затвердженого постановою №1112.

Розслідування провадиться у випадку:

— раптового погіршення стану здоров'я працівника;

— отримання їм поранення, травми, зокрема унаслідок тілесних пошкоджень, які заподіяні іншою особою;

— гострого професійного захворювання і гострого професійного і інших отруєнь;

— отримання теплового удару, опіку, обмороження, у разі утоплення, поразки електричним струмом, блискавкою або іонізуючим випромінюванням;

— отримання інших ушкоджень унаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха, контакту з представниками рослинного і тваринного світу, який привів до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу роботу (більш легку) не менше ніж на один робочий день;

— зникнення працівника під час виконання їм трудових обов'язків;

— смерті працівника на підприємстві.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 223; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.