Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір порядку розслідування нещасного випадку

 
 

 

 


Якщо потерпілий — член первинної профспілкової організації підприємства, то до складу комісії включають її представника.

Якщо нещасний випадок має важкі наслідки для потерпілого, зокрема з можливою інвалідністю, то до складу комісії обов'язково включають представника ФССНВ.

Не можна включати до складу комісіїкерівника робіт, роботи, який безпосередньо відповідає за стан охорони, на робочому місці, де відбувся нещасний випадок. Також в комісію не включають і самого потерпілого (або особу, яка представляє його інтереси).

Комісія зобов'язана протягом трьох діб:

обстежитимісце нещасного випадку, узяти пояснення у потерпілого, якщо це можливо, і опитати свідків (протокол опитування потерпілого і форма пояснювальної записки приведені в додатку 12 до постанови №1112);

визначити відповідність умов працівимогам законодавства про охорону праці;

визначити обставини і причининещасного випадку, його зв'язок з виробництвом;

встановити осіб,що допустили порушення вимог по охороні праці, розробити заходи щодо недопущення подібних нещасних випадків;

скласти акт розслідуваннянещасного випадку за формою Н-5(додаток 2 до постанови № 1112) у трьох екземплярах;

скласти акт про нещасний випадок,пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1(додаток 3 до постанови № 1112) в шести екземплярах.

Якщо нещасний випадок буде визнаний комісією не пов'язаним з виробництвом,то складається акт за формою НПВ(додаток 4 до постанови №1112).

Всі складені і підписані комісією акти повинні бути затверджені працедавцем.Якщо ж працедавець відмовиться скласти або затвердити акти ф. Н-5 і ф. Н-1 (або НПВ), а також якщо потерпілий буде не згоден з їх змістом, посадовець органу Держнаглядохоронпраці має право видати обов'язкове для виконання працедавцем розпорядження за формою Н-9 (додаток 8 до постанови № 1112) щодо обов'язкового проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження або перегляду актів ф. Н-1 та ф. Н-5, визнання або невизнання нещасного випадку пов'язаним з виробництвом.Звертаємо увагу, що нещасні Випадки, які відбулися унаслідок катастроф, аварій і подій на транспорті з водіями, машиністами, пілотами (екіпажем) транспортних засобів(автомобілів, потягів, літаків, морських і річкових суден і т. д.) під час перебування в рейсі, розслідуються з обов'язковим використанням матеріалів розслідування катастроф, аварій і подій на транспорті. Такіматеріали складають відповідні органи і незалежно від порушення кримінальної справи передають їх в десятиденний термін післярозслідування підприємству, працівником якого є потерпілий. Наприклад, якщо службовий автомобіль потрапив в ДТП, комісія повинна розслідувати подію з використанням матеріалів ДАІ. У таких випадках, якщо необхідно, термін розслідування комісією нещасного випадку може бути продовжений на строк до одного місяця. Продовження терміну розслідування повинно бути узгоджено зтериторіальним органом Держнаглядохоронпраці по місцезнаходженню підприємства.

Працедавець зобов'язаний зареєструвати нещасний випадокв спеціальному журналі.Його форма приведена у додатку 6 до постанови №1112.

Працедавець також зобов'язаний протягом трьох дніввислати екземпляр затвердженого акту форми Н-5разом із затвердженим екземпляром формиН-1 (абоНПВ):

— посадовцю або спеціалісту, на якого працедавцем покладені функції з питань охорони праці, підприємства, працівником якого є потерпілий;

— потерпілому або особі, що представляє його інтереси;

— робочому органу ФССНВ по місцезнаходженню підприємства.

Окрім цього, працедавець зобов'язаний протягом трьох дніввислати екземпляр затвердженого акту форми Н-1 (або НПВ|):

— керівнику структурного підрозділу підприємства, де відбувся нещасний випадок, для здійснення заходів щодо недопущення подібних випадків;

— територіальному органу Держнаглядохоронпраці по місцезнаходженню підприємства;

— первинної профспілкової організації (або особі уповноваженій з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки).

Копія акту форми Н-1висилається органу, до сфери управлінь якого відноситься підприємство, а якщо такого немає — місцевої держадміністрації.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті постраждалого унаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку, працедавець повинен скласти повідомлення про нещасний випадок за формою Н-2 (додаток 7 до постанови 1112). Це повідомлення потрібно вислати протягом 10 днів організаціямі особам, яким раніше був висланий акт форми Н-1 (або НПВ). Повідомлення обов'язково додається до акту форми Н-1 (або НПВ) і зберігається разом з ним.

Якщо на підприємстві відбувся нещасний випадок з працівником іншого підприємства під часвиконання їм завдання на користь свого підприємства, то цей випадок повинна розслідувати комісія того підприємства, на якому відбувся нещасний випадок. При цьомув розслідуванні повинні брати участь представники підприємства, працівником якого є потерпілий. Відповідно такий випадок теж бере на облік те підприємство, працівником якого є потерпілий.

Нещасний випадок, що відбувся з працівником, тимчасово переведенимна інше підприємство, розслідує і бере на облік те підприємство, на яке він був переведений.

Нещасний випадок, що відбувся з сумісником,розслідує і бере на облік підприємство, де потерпілий працював за сумісництвом.

Потерпілий працівник у разі потреби повинен пройти обстеження в медико-соціальній експертній комісії (МСЕК), яка і встановить міру втрати їм працездатності для призначення страхових виплат.

Відзначимо, що медико-соціальній експертизі підлягають особи, що втратили працездатність унаслідок професійного захворювання, травм, особи, які згідно чинному законодавству мають право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку, звільнення від виконання відповідних обов'язків і т.п.

Направляють хворого на огляд МСЕК лікарсько-консультаційні комісії (ЛКК) відповідної лікувально-профілактичної установи після клінічних досліджень, які підтверджують стійкий або необоротний характер захворювання, а так само у разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців з дня тимчасової втрати працездатності або протягом п'яти місяців у зв'язку з одним і тим же захворюванням за останні дванадцять місяців, а хворий натуберкульоз — протягом десяти місяців з дня втрати працездатності. Форма направлення (ф. 88-у) затверджена Мінохоронздоров'я.

МСЕК оглядає потерпілого від нещасного випадку за наявності:

— акту про нещасний випадок на виробництві (ф. Н-1);

— висновку спеціалізованого медичного закладу (НДІ проф. патології або відділень проф. патології) про професійний характер захворювання;

— направлення лікарсько-профілактичного закладу (ф. 88-у);

— направлення керівника або профспілкового органу підприємства, установи, організації, на якій потерпілий одержав травму;

— вироку або рішення суду, постанови або направлення прокурора, слідчого, органу дізнання.

МСЕК встановлює дату, з якої ФССНВ повинен почати страхові виплати.

Після розслідування нещасного випадку і проходження потерпілим від нещасного випадку МСЕК (якщо це необхідно) для отримання страхових виплат із ФССНВ необхідно подати наступні документи:

— письмове пояснення про те, що трапилося потерпілого або особи, яка його представляє;

— екстрене повідомлення або повідомлення установи охорони здоров'я про попереднє звернення постраждалого;

— копію наказу про створення комісії по розслідуванню нещасного випадку;

— акт розслідування нещасного випадку (ф. Н-5);

— акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом (ф. Н-1);

— повідомлення про наслідки нещасного випадку, що відбувся (ф. Н-2);

— висновок МСЕК (корінець залишається у потерпілого);

— копію трудової книжки (для визначення стажу роботи в умовах дії виробничих чинників);

— у разі потреби — довідку ДАІ про обставини ДТП, довідку на наявність алкоголю в крові;

— довідку про заробітну платню, яка видається бухгалтерією підприємства за формою додатка до постанови правління ФССНВ «Про затвердження положення про обчислення середньої заробітної платні для розрахунку виплат по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, що викликали втрату працездатності» від 14.09.2004 р. №66 (далі — Положення №66);

— копію лікарняного, завірену печаткою працедавця, який заповнений повністю з двох сторін;

— копію ідентифікаційного номера постраждалого.

У ситуаціях, коли потерпілим призначена додаткова допомога (це вказано у висновку МСЕК), ФССНВ може вимагати і інші документи.

ФССНВ зобов'язаний розглянути надані документи і ухвалити рішення про призначення страхових виплат в десятиденний термін,не враховуючи дня надходження цих документів (ст. 35 Закону № 1105). Рішення про призначення виплат оформляють постановою, до якої додаються копії необхідних документів.

У передбачених законодавством випадках всі страхові виплати проводяться ФССНВ за рахунок його засобів. Повний перелік виплат, здійснюваних ФССНВ при настанні страхового випадку, приведений в статтях 21 і 28 Закону № 1105. Оскільки підприємство не бере участь в таких виплатах, ми не приділятимемо їм увагу, а зупинимося лише на лікарняному.

Зрозуміло, що всі документи, що оформляються у зв'язку з нещасним випадком, не можуть бути надані у ФССНВ відразу. Спочатку працівник йде на лікарняний. Відзначимо, що зі всіх виплат, пов'язаних з нещасним випадком на виробництві, оплата лікарняного — перша та єдина виплата, здійснювана підприємством. Оплачують «нещасний» лікарняний у розмірі 100% середнього заробітку(доходу, оподаткування). Розраховують допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, пов'язаною з нещасним випадком на виробництві, так само як і не пов'язаної з ним, тобто відповідно до постанови КМУ «Про обчислення середньої заробітної плані (доходу) для розрахунку виплат по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню» від 26.09.2001 р. № 1266

При цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатностіоплачує власник або уповноважений їм орган за рахунок засобів підприємства(п. 4 ст. 34 Закону № 1105), решта днів оплачується за рахунок коштів ФССНВ.

У випадку якщо на дату зверненняза страховою виплатою у зв'язку з втратою працездатності в результаті нещасного випадку або професійного захворювання працівник, що має право на отримання страхових виплат, вже не працюєна виробництві, з яким пов'язана така втрата працездатності, обчислення його середньої заробітної платні здійснюється згідно затвердженому ФССНВ Положенню №66, розробленому на виконання п. 12 постанови № 1266.

Загальноприйнятим є такий порядок оплати лікарняного: підприємство за рахунок своїх засобів сплачує всю суму лікарняного, а потім закриває розрахунки з ФССНВ за рахунок сплати страхових внесків до цього фонду. Про це сказано в п.4.11 Інструкції про порядок перерахування, обліку і витрачання страхових засобів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України, затвердженої постановою ФССНВ від 20.04.2001 р. № 12, а саме: якщо працедавці виплатили потерпілому кошти за тимчасову непрацездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві до відновлення їм працездатності або до встановлення йому інвалідності, то вони перераховують у ФССНВ суму, рівну різниці між нарахованими страховими внесками і витратами на вказану виплату.

На підставі журналу реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків, актів форми Н-1 і форми НПВ, а також даних бухгалтерського обліку працедавець повинен надавати в органи статистики звітність про постраждалих, при цьому він несе відповідальність за достовірність такої звітності.

Форми звітності,в яких відображаються дані про нещасні випадки, наступні:

— форма №1-ПВ (строкова — місячна, квартальна) «Звіт по праці»,яка затверджена наказом Держкомстату України від 21.07.2003 р. №224. Термін подачі — не пізніше за 7-е числопісля звітного періоду;

— форма №7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві»,яказатверджена наказом Держкомстату України від 14.08.2002 р. №309. Термін подачі — впродовж 25 календарних днів,після останнього календарного дня звітного року.

За неподання цієї звітності або порушення термінів її подачі посадовці підприємства можуть притягати до адміністративної відповідальності по ст. 186 КУпАП.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація страхових випадків. Порядок розслідування нещасних випадків | Засоби індивідуального захисту

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 787; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IV.......� Обгрунтування і вибір критеріїв оптимізації.
 2. N1 – кількість елементів, які належить вибрати з певної серії, Ni – кількість одиниць у серії, n – вибіркова сукупність, N – генеральна сукупність.
 3. Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.
 4. Вибір алгоритмів розрахунку комплексних порівняльних оцінок.
 5. Вибір антиепілептичних препаратів залежно від типу нападів
 6. Вибір засобів впливу
 7. Вибір класифікації до засуджених та тактика індивідуального впливу на особистість.
 8. Вибір конструкції з’єднювальних елементів та рекомендації до правильного їх розміщення.
 9. Вибір конструкційних матеріалів.
 10. Вибір маркетингової стратегії банку
 11. Вибір матеріалів для конструйованого виробу.
 12. Вибір медіа і методи роботи з ними

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.