Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тести до модуля 3

 

1. Україною ратифіковано Європейську конвенцію проти катувань, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження та покарання у:

А) 1997 р.;

Б) 1998 р.;

В) 1999 р.

Г) 2000 р.

 

2. Актуальним напрямком профілактики девіантної поведінки серед молоді є спеціальна профілактика, яка включає в себе:

А) економічні заходи;

Б) виховні заходи;

В) правові та організаційні заходи,

Г) всі відповіді правильні.

 

3. Профілактика поділяється на:

А) спеціальну, попереджувальну, супроводжувальну;

Б) основну, другорядну, допоміжну;

В) первину, вторинну, третинну;

Г) всі відповіді правильні.

 

4. Завдання і принципи соціальної профілактики:

А) проведення системних та комплексних заходів з профілактики негативних явищ у суспільстві;

Б) використання інноваційних форм соціальної роботи, які здатні ефективно впливати на ціннісні пріоритети підлітків та молоді;

В) формування позитивної мотивації вчинків, підвищення рівня інформованості молодих людей, їхніх батьків та най ближчого оточення

Г) всі відповіді правильні.

5. напрямки профілактичної роботи:

А) робота з сім’єю;

Б) створення освітнього середовища, що перешкоджає девіантній поведінці;

В) превентивне навчання.

Г) всі відповіді правильні.

 

6. Принципи створення профілактичних програм:

А) системності, стратегічної цілісності, багатоаспектності, солідарності;

Б) поступовості, наочності, доступності, активності;

В) відвертості, порядності, чесності, колегіальності;

Г) всі відповіді правильні.

 

7. Профілактика проводиться на трьох рівнях:

А) сімейному, колективному, груповому;

Б) на території міста, району, села;

В) на території держави, в колективах, індивідуально;

Г) немає правильної відповіді.

 

8. Технологія проведення профілактики у межах держави передбачає заходи:

А) економічні, соціокультурні, правові.

Б) культурнологічні, правові, педагогічні;

В) фінансові, законодавчі, організаційні;

Г) всі відповіді неправильні. 

9. Профілактика злочинності базується на принципах:

А) добропорядності, активності, відвертості;

Б) організованості, цілеспрямованості, допитливості;

В) законності, гуманізму, індивідуального підходу, комплексності, своєчасності;

Г) всі відповіді правильні.

 

10. Розрізняють дві форми профілактики:

А) попереджувальну, тривалу;

Б) ранню, безпосередню;

В) індивідуальну, групову;

Г) колективну, приватну.

 

11. Індивідуальні профілактичні заходи:

А) офіційне застереження, взяття на офіційний облік, встановлення адміністративного нагляду, притягнення винних до встановленої законом адміністративної чи кримінальної відповідальності;

Б) приватна робота, застереження, попередження, складання протоколу, спеціального акту згідно вимог;

В) супровід, індивідуальна бесіда, спілкування з окремими членами родини порушника, арешт, встановлення посиленого контролю за поведінкою особи;

Г) всі відповіді правильні.

 

12. Профілактика пияцтва та алкоголізму повинна спрямовуватися не лише особу яка вживає спиртові напої, а й на:

А) членів родини

Б) членів трудового колективу;

В) сусідів;

Г) оточення.

 

13. Програма профілактики «Анонімних алкоголіків» включає:

А) 10 кроків;

Б) 12 кроків;

В) 15 кроків;

Г) 20 кроків.

 

14. У тому випадку, коли дівчина не дотримується загально прийнятих суспільних норм (пропускає заняття у школі, порушує дисципліну, займається бродінням) пропонується:

А) виділити дівчинку від ненадійного впливу сім’ї, попередньо провівши бесіди з батьками у присутності дільничного інспектора у справах неповнолітніх;

Б) встановити з підлітком довірливі, доброзичливі стосунки;

В) створити умови для введення дівчинки у колектив з метою самоствердження, задоволення потреб у визнанні, повазі, визначити її роль і місце в колективних справах; за допомогою колективу (однокласників, однолітків) допомогти дівчинці у навчанні, дати цікаве для неї суспільно корисне доручення.

Г) всі відповіді правильні.

 

15. Профілактика наркотизму повинна сприяти:

А) попередженню поширенню ВІЛ/СНІДу;

Б) попередженню поширенню гепатиту «С»;

В) попередженню поширенню венеричних захворювань;

Г) всі відповіді правильні.

 

16. Профілактика суїцидальної поведінки має вирішити наступні задачі:

А) контроль і обмеження доступу до різноманітних засобів аутоагресії;Б) контроль факторів і груп ризику;

В) здійснення медико-психологічної допомоги конкретній особистості;

Г) всі відповіді правильні.

 

17. Програма профілактики суїцидів реалізується у формах:

А) індивідуальної, групової, сімейної психотерапії;

Б) колективної, приватної, парної психотерапії;

В) бесіди, анкетування, аналізу;

Г) всі відповіді правильні.

 

18. Завданням первинної профілактики є:

А) навчати та попереджати населення про те, що суїцид може трапитись з кожною людиною;

Б) інформувати про ознаки самогубств із тим, щоб вчасно побачити та надати допомогу;

В) повідомляти про місця і адреси надання такої соціальної допомоги;

Г) всі відповіді правильні.

 

19. Вторинна профілактика спрямована на:

А) відвернення акту саморуйнування, самознищення та збереження життя людині;

Б) психологічну допомогу людині після невдалої спроби покінчити з життям;

В) посилення контролю за особою, яка намагалася раніше скоїти самовбивство;

Г) допомогу сім’ї у якій є потенціальний суїцидент.

 

20. третинна профілактика має назву:

А) суїцидальної поственції;

Б) суїцидальної превенції;

В) суїцидальної потенції;

Г) всі відповіді правильні.

 

21. Останній програмний урядовий документ розрахований на організацію профілактичної роботи з наркотично залежними та профілактиці ВІЛ/СНІДу розрахована на період до:

А) 2009 року;

Б) 2100 року;

В) 2011 року;

Г) 2012 року.

 

22. В Україні препаратом «Метанол» розпочато лікування ВІЛ-інфікованих у:

А) 2006 році;

Б) 2007 році;

В) 2008 році;

Г) 2009 році.

 

23. Ключовим компонентом програм профілактики та здійснення лікування і догляду за хворими на ВІЛ/СНІД є:

А) добровільне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію;

Б) обов’язкове

В) не обов’язкове консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію;

Г) немає правильної відповіді.

 

24. Україна знаходиться у полі зору ВООЗ і є регулярним грандоотримувачем закордонних донорів, які займаються профілактикою ВІЛ/СНІДу на пострадянському просторі з:

А) 1997 року;

Б) 1998 року;

В) 1999 року;

Г) 2000 року.

 

25. Неприбуткова організація Міжнародний Альянс по ВІЛ/СНІД, до складу якої входять організації більше ніж з 40 країн світу розпочала роботу в Україні у:

А) 1990 році;

Б) 1991 році;

В) 1992 році;

Г) 1993 році.

 

26. Серед основних напрямків профілактики ВІЛ/СНІД виокремлюються:

А) комплексне надання психосоціальної підтримки і догляду, розвиток руху самодопомоги;

Б) медико-соціальний і психологічний супровід антиретровірусної терапії у дорослих, підлітків і дітей, медико-соціальний і психологічний супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок, породіль та їх дітей (на основі сімейного підходу), позалікарняний немедичний догляд удома людей, які живуть з ВІЛ;

В) адвокація і збір альтернативної інформації у регіонах, догляд і підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених, реабілітація наркозалежних і замісна терапія;

Г) всі відповіді правильні.

 

27. Замісна терапія:

А) є доступною майже для кожного споживача ін’єкційцних наркотиків;

Б) доступна лише окремим тяжкохворим СІН;

В) не доступна для більшості наркоманів;

Г) немає правильної відповіді.

 

28. ВІЛ /СНІД легше:

А) попередити;

Б) вилікувати;

В) застерегти;

Г) немає правильної відповіді.

 

29. До наркотиків відносяться:

А) чай, какао, соки;

Б) героїн, ЛСД, екстазі;

В) горілка, кава, вино;

Г) пиво, квас, кока-кола.

 

30. Україна отримує допомогу міжнародних організації у попередженні та боротьбі з ВІЛ/СНІДОМ?

А) так;

Б) ні;

В) не знаю;

Г) мені все рівно.

 

Правильні відповіді

1 «А», 2 «Г», 3 «В», 4 «Г», 5 «Г», 6 «А», 7 «В», 8 «А», 9 «В», 10 «Б», 11 «А, 12 «а», 13 «Б», 14 «Г», 15 «Г», 16 «Г», 17 «А», 18 «Г», 19 «А», 20 «А», 21 «В», 22 «В», 23 «А», 24 «В», 25 «Г», 26 «Г», 27 «А», 28 «А», 29 «Б», 30 «А».

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 269; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.053 сек.