Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Типи споживачів наркотичних речовин


 

Висока сприйнятливість наркотиків криється в індивідуальних особливостях психіки людини. Наркоманами можуть стати діти і підлітки, яким вводилися в організм наркотики, як обезболюючі препарати після складних хірургічних втручань і у них з часом сформувалася потреба у споживанні наркотичних речовин. Наркоманами також стають особистості, які намагаються задовольнити свою цікавість, продемонструвати оточуючим неадеватність своєї поведінки, незалежності, намагання відрізнятися від інших і у яких окремі риси характеру надзвичайно посилені. Це – так звані акцентуації характеру. Їх нараховується близько півтора десятка і для кожного з них є свій критичний вік.

Молоді люди схильні до активного негативного самопрояву та наркотиків поділяються за типами. Найбільш небезпечними є нестійкий, епілептоїдний, істероїдний, гіпо- і гіпертимний, конформний типи.

Нестійкий тип характеризується відсутністю всякої моральності, потягом до постійного пияцтва та веселощів, намаганням отримати надзвичайне задоволення.

Епілептоїдний тип характеризується схильністю до постійної злоби, незадоволеності, агресивності і садизму. Потяг до наркотиків формується з першого разу їх вживання.

Істероїдний тип має постійну надзвичайно високу потребу уваги до себе, хоче знаходитися у центрі уваги. Всі його дії та вчинки розраховані на глядача, у якого він прагне викликати подив, шок, не переносять відсутність уваги до власної персони. Як правило після споживання алкоголю або наркотиків стає некерованим.

Гіпотими – протилежний тип, у якого настрій і активність постійно принижені. Вони легко спиваються і легко звикають до наркотиків. Їх бажання отримати спокій і душевну рівновагу реалізується споживанням наркотиків.

Конформний тип – особистість яка сліпо наслідує свого кумира і бездумно дотримується правил і традицій групи до якої належить. Він втягується у наркоманію «за компанію».

Вище перераховані типи наркоманів є основними. Незважаючи на приналежність до різних типів, процес наркотизації призводить до одного й того ж результату – наркоманії.

 

5.7. Висновки. Наркоманія – соціально небезпечна хвороба, яка спричинена споживанням наркотичних речовин. Її полоненими стали мільйони людей різного віку, статі, соціальної чи класової приналежності. Сьогодні наркотизація є глобальною проблемою для всіх суспільств незалежно від державного устрою, форми влади, політичної спрямованості, рівня економічного розвитку. На її подолання націлені різного роду програми, проекти, суспільні рухи тощо. Зважаючи на той факт, що наркотики є частиною розвиненого бізнесу, мережа реалізації наркотиків постійно розширяється і до наркотиків залучається все більше і більше молодих людей. Тому постала нагальна проблема посилення боротьби з цією «чумою». Залучення до профілактичної роботи представників різних верств населення, спеціалістів різного профілю – лікарів, соціологів, соціальних працівників, психологів, психіатрів, педагогів та просто волонтерів має стати перепоною у поширенні наркотизації.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вплив наркотиків на людину | Історія ВІЛ/СНІД

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 171; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.