Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фази економічного (промислового) циклу


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Циклічність як форма розвитку економіки.

 

У довгостроковому періоді чітко виявляється тенденція постійного росту економіки. Однак у короткостроковому періоді її розвиток характеризується хвилями підйомів і спадів економічної кон'юнктури. Закономірності хвилеподібного характеру макроекономічної динаміки розглядаються як проблема економічного (ділового) циклу.

Економічний (діловий) цикл — коливання рівня економічної активності фактичного ВВП, коли періоди підйому змінюються періодами спаду економіки; процес проходження ринкової економіки від однієї фази до наступної такої ж, наприклад, від кризи до кризи.

Економічний цикл, з одного боку, відбиває нерівномірність у розвитку економіки, а з іншого боку - є причиною і наслідком економічного розвитку, що дозволяє розглядати цикл як постійну динамічну характеристику, що визначає розвиток економіки.

У класичному сенсі економічний цикл містить у собічотирифази.

Рис. 10.1.Фази економічного циклу.

Криза (спад, рецесія) характеризується різким погіршенням усіх параметрів економічного розвитку:

а) різке скорочення обсягів виробництва;

б) різке скорочення розмірів доходів;

в) скорочення зайнятості;

г) скорочення інвестицій;

д) падіння цін;

е) затоварення;

ж) часткове руйнування продуктивних сил (недовантаження виробничих потужностей, ріст безробіття, масове банкрутство знецінення основного капіталу).

Депресія (стагнація) — нижча точка спаду характеризується:

а) масовим безробіттям;

б) низьким рівнем заробітної плати;

в) низьким рівнем позичкового відсотка;

г) тим, що виробництво і не росте, і не падає;

д) скороченням товарних запасів;

е) припиненням падіння цін.

Пожвавлення (експансія), чифаза відновлення, характеризується:

а) масовим відновленням основного капіталу;

б) скороченням безробіття;

в) ростом заробітної плати;

г) ростом цін;

д) ростом процентних ставок;

е) підвищенням попиту на предмети споживання.

Пожвавлення закінчується досягненням передкризового рівня за макроекономічними показниками.Підйом (бум, пік) характеризується:

а) ростом темпів економічного росту;

б) значним перевищенням передкризового рівня виробництва;

в) ростом інвестицій, курсів акцій і інших цінних паперів, процентних ставок, цін, заробітної плати, прибутку;

г) скороченням безробіття.

Сучасна західна економічна теорія використовує агрегований розподіл, виділеннядві фази: рецесію і підйом. Під рецесією розуміються криза і депресія, під підйомом — пожвавлення і бум.

Основними індикаторами циклу виступають:

¨ рівень зайнятості;

¨ рівень безробіття;

¨ рівень цін;

¨ обсяг виробництва.

 

2. Економічне зростання. Фактори економічного зростання

Короткострокові коливання обсягів випуску, рівня зайня­тості та цін відбуваються навколо тренда, що заданий за­гальним поступовим розвитком економіки, збільшенням ре­ального обсягу виробництва, тобто економічним зростанням.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 10. еКОНОМІЧНА ДИНАМІКА | Модель економічного зростання Роберта Солоу

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 266; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Визначення методу і методики економічного аналізу
 2. Джерела економічного зростання
 3. ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
 4. Етап життєвого циклу товару.
 5. Закони грошового обігу – спроба усвідомити шляхи подолання або уникнення надзвичайно складного економічного явища, що пов’язане саме з паперовими грошима – інфляції.
 6. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИМОГ ДО ЗНАНЬ І НАВИЧОК КЕРІВНИКА ВІД СТАДІЇ «ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ» ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 7. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 8. Інноваційна діяльність: сутнісна характеристика та значення на сучасному етапі економічного розвитку.
 9. Інтернаціоналізація та глобалізація економічного розвитку
 10. Кейнсіанська теорія економічного зростання
 11. Класифікація видів економічного аналізу
 12. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу товарів

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.