Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Управління диференціацією


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Управління якістю

Підвищення якості послуг — прямий шлях до задоволеності споживачів і, врешті-решт, до збільшення прибутку. Тому природно, що управління якістю у сфері послуг передбачає:

/ визначення рівня задоволеності споживачів;

/ оцінку рівня якості послуг;

/ розробку заходів щодо підвищення якості послуг відповідно до вимог споживачів.

Управління продуктивністю послуг —

Підвищення продуктивності у сфері послуг дозволяє збільшити кількість клієнтів, яких обслуговує фірма. Це "плюс", оскільки означає зменшення витрат фірми. Проте цей "плюс" здатний перетворюватися на "мінус", якщо підвищення продуктивності ввійде у суперечність з можливістю дотримання певного рівня якості. Як вже зазналося, завдання компанії — досягти балансу між продуктивністю та якістю по­ти. Це може бути досягнено завдяки:

/ використанню нових технологій (банкомати, торгові автомати);

/ збільшенню ролі споживача в обслуговуванні (система самообслуговування в кафе);

/ збалансованості попиту і пропозиції (стимулювання попиту на туристичні по­слуги в зимовий період, відвідання кінотеатрів у денні сеанси).

Управління обслуговуючим персоналом

набирає особливого значення, враховуючи роль персоналу в діяльності фірми-по чальника послуг (підбір персоналу; його підготовка; мотивація персоналу та надання йому певного рівня повноважень). Важливого значення при цьому набуває оцінювання якості послуг (шляхом опитування клієнтів готелів, туристичної фірми, паса авіакомпанії щодо якості наданих послуг).

Компанії, що надають послуги, можуть диференціювати їх відповідно до вимог і сегмента споживачів. Позиціювання послуг має не менше значення, ніж позиціювання товарів. При цьому можуть бути використані два варіанти: цінова і нецінова конкуренція за якої акцент робиться на такі конкурентні переваги:

/ надійність;

/ ступінь довіри;

/ безпека;

/ швидкість реакції;

/ ввічливість;

/ компетентність;

/ конфіденційність;

/ широта асортименту;

/ цінність;

/ престиж;

/ наявність гарантій;

/ можливість оплати в кредит;

/ зручність;

/ ступінь придатності;

/ можливість отримання технічної консультації;

/ швидкість отримання послуг [34].

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ | ЦІЛІ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 197; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.