Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Малювання плоских предметів у перспективі


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Живопис з натури

Методика викладання малюнка з натури

 

План

1. Малювання плоских предметів у перспективі

2. Малювання об'ємних предметів прямокутної форми

3. Вивчення перспективи круга

4. Малювання предметів циліндричної форми

5. Малювання предметів конічної форми

6. Малювання предметів конічної форми

7. Малювання натюрмортів

8. Живопис з натури

 

Плоскі предмети квадратної, прямокутної або круглої форми є здебільшого складовими частинами об'ємних геометричних тіл і предметів.

Уміння побудувати квадрат у перспективі дає можливість робити цілий ряд перспективних побудов.

У просторі квадрат може займати різні положення: лежати на предметній площині (так прийнято називати підлогу, поверхню землі), підніматися над нею у горизонтальному, вертикальному або похилому положенні. Відносно картинної площини (картини), яка знаходиться між глядачем та зображуваними предметами і є перпендикулярною до предметної площини, площина квадрата може бути паралельною, перпендикулярною і похилою (мал. 1).

Розглянемо прийоми вивчення з учнями правил побудови квадрата у перспективі. За тиждень до заняття кожний учень дістає завдання виготовити картонну модель прямокутника розміром, наприклад, 150X200 мм з квадратом посередині. Дві бокові і верхню сторони квадрата вирізують. На урок вчитель приносить і велику модель, яку під час вивчення правил перспективи демонструє перед кожним рядом уч­нів. Учні спостерігають перспективу квадрата на великій моделі, закріплюють набуті знання на своїх моделях і намагаються побудувати перспективу квадрата, роблячи начерки з натури.

 

Мал.1

Перше положення. Якщо квадрат у натурі розташований паралельно картині (учитель і учні на моделях не відгинають квадрат), то при його зображенні матимемо та­кож квадрат (мал. 2).

 

 

Друге положення. Якщо дві сторони горизонталь­но розташованого квадрата па­ралельні картині, то дві інші перпендикулярні до неї (учитель і учні відгинають на моделі квадрат униз). Сторони квадрата, паралельні картині, зображуються паралельно лінії горизонту. Сторони, перпендикулярні до картини, зображуються такими, які сходяться на лінії горизонту в точці сходу (мал. 2). 

 

 

Мал. 3

 

Працюючи з моделлю, учні бачать, як з відхиленням змі­нюється форма квадрата: він став вужчим, дальша горизонтальна лінія його здається коротшою. На скільки ж став вужчим квадрат і на скільки скоротилася дальша горизонтальна лінія, учні визначають на основі квадратного вирізу.

Третє положення. Квадрат знаходиться у вертикальній площині, перпендику­лярній до картини. У цьому випадку дві його вертикальні сторони також паралельні картині, а дві інші — перпендикулярні до неї (мал. 4).

 

Мал.4

Спостереження і малювання перспективи квадрата у вертикальному положенні проводиться у такій самій послідовності, як і в горизонтальному положенні. Повертаємо тільки квадратну модель так, щоб та її частина, яка була внизу, знаходилася з правого або лівого боку.

Четверте положення. Щоб побудувати горизонтальний квадрат, у якого жодна із сторін не паралельна картині, треба спочатку побудувати прямий кут з двома сторонами, а потім за допомогою точок сходу побудувати дві інші сторони.

Малюючи з натури, необхідно точно визначити кути нахилу горизонтальних ліній. Кут можна визначити, якщо прикласти.до кута квадрата, що лежить на столі, лінійку паралельно до лінії горизонту. На відстані кути нахилу вимірюються олівцем, який тримають у руці (мал. 5).

 

Мал.5

 

Для демонстрації цього по­ложення і малювання з натури використовується окрема мо­дель квадрата.

Коли учні зрозуміють, як змінюється форма квадрата залежно від його положення у просторі, засвоять прийоми зображення квадрата, вчи­тель переходить до малювання предметів прямокутної форми. Для прикладу візьмемо малювання обкладинок розкритої книжки. Це і наступні завдання — для учнів IV класу.

Учні розміщують перед собою на партах картонні моделі так, щоб права половина обкладинки була у фронтальному положенні, а ліва ішла вглиб. У бесіді вчитель зосереджує увагу учнів на тому, що права половина обкладинки має форму правильного прямокутника, а ліва здається вужчою і звужується тим біль­ше, чим більше вони відхиляють її вглиб. Можна запропонувати учням візуально виміряти олівцем ширину однієї і другої половин обкладинок.

Далі вчитель пропонує учням визначити, де проходить лінія горизонту, тобто уявна лінія, що перебуває на рівні очей. Як це зробити? Прикласти олівець на рівні очей.

Лінія горизонту може проходити вище обкладинки, перетинаючи її, і нижче. Вчитель за допомогою великої моделі, піднімаючи і опускаючи її, демонструє всі ці положення, показує на класній дошці прийоми зображення обкладинки

Спочатку визначаємо місце для малюнка на папері — композицію. Визначивши ширину і висоту всієї обкладинки, виконуємо схематичну побудову зображення на папері. Половину обкладинки, паралельну лінії очей, зобразимо як прямокутник. Візуально встановлюємо, на скільки скорочена половина, що знаходиться під кутом. Позначимо її легкою лінією. Найважче зобразити лінії верхнього і нижнього країв цієї половини обкладинки, які знаходяться у перспективному скороченні. Тут не можна обійтися без лінії горизонту. Якщо лінія горизонту знаходиться вище моделі (так буває, коли моделі стоять перед учнями на парті), то лінії верхнього і нижнього країв лівої половини обкладинки підіймаються вгору: нижня — більше, а верх­ня — менше, внаслідок чого дальший вертикаль­ний край став коротшим. Слід провести допоміжні лінії до перетину їх у точ­ці сходу на лінії горизонту (мал. 6).

 

 
 

Мал. 6

 

Якщо лінія горизонту знаходиться нижче моделі, то верхня і нижня лінії половини обкладинки під кутом ідуть униз (верхня — більше, нижня — менше). Якщо ж лінія горизонту перетинає модель, то верхня лінія іде вниз, а нижня — вгору до перетину на лінії горизонту. Допоміжні лінії і точка сходу допоможуть правильно зобразити перспективні зміни скороченої половини обкладинки

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема № 5 | Вивчення перспективи круга

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 7190; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.