Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 1. Предмет та метод соціологічної науки

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 10. Методологія та методика соціологічних досліджень

Тема 9. Соціологія молоді

Визначення поняття молодь. Молодь у політичній сфері суспільства. Аналіз участі молоді у формальних та неформальних об’єднаннях та політичних партіях. Молодь в економічній сфері. Проблеми соціального самопочуття молоді. Молодь у сімейно-побутовій сфері. Економічне положення молоді та молодих сімей. Житлова ситуація молоді та молодих сімей. Проблеми стабільності молодих сімей та шляхи їх розв’язання. Молодь у сфері культури. Формальне та неформальне спілкування. Особливості молодіжної субкультури. Девіації в молодіжному середовищі.

 

Види соціологічних досліджень. Програма соціологічного дослідження. Структура програми. Поняття проблемної ситуації у соціологічному дослідженні. Мета та завдання у соціологічному дослідженні. Визначення об’єкта й предмета дослідження. Висунення гіпотез. Поняття інтерпретації та операціоналізації понять. Вибіркова сукупність та її типи. Поняття репрезентативності (якісної та кількісної).

Основні методи збору первинної соціологічної інформації. Спостереження в соціології та його типологія. Особливості соціологічного спостереження. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження. Поняття документ у соціології. Якісний та кількісний формалізований засоби аналізу документів. Контент-аналіз як засіб кількісного аналізу документів. Зміст експерименту і його особливості. Класифікація соціологічних експериментів: польовий та лабораторний. Основні опитувальні методи збору соціологічної інформації: анкетування, інтерв’ю, соціометричне та експертне опитування. Класифікація питань в опитувальних методах.

 

 


 

1. Предмет та метод соціології.

2. Основні погляди на структуру соціології.

3. Функції соціології.

4. Місце соціології в системі суспільних наук.

5. Роль соціології в суспільстві.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 122; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.