Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Соціологія громадської думки
Соціологія праці.

Економічна соціологія.

Економічна соціологія належить до стикових, міждисциплінарних наук. Вона досліджує закономірності економічного життя (економічні відносини та процеси) за допомогою системи категорій, напрацьованих соціологією. Але як і будь-яка наука економічна соціологія має власний понятійно- категоріальний апарат. Отже необхідно вивчити предметну сферу економічної соціології, закони, категорії, методи та виконувані функції. Також слід з’ясувати специфіку та статус економічної соціології як галузі наукового пізнання, дослідити теоретичні передумови виникнення та основні етапи розвитку економічної соціології взагалі та в Україні зокрема.

 

Процеси, які відбуваються у сфері праці, завжди були об’єктом вивчення фундаментальних наук: природничих (фізіологія праці, психологія, ергономіка), суспільних (філософія, соціологія), економічних (політекономія, економіка праці). Важливе місце серед них посідає соціологія праці. Праця – основа функціонування та розвитку людського суспільства усіх соціально-економічних формацій, умова виникнення та існування людства. Тому слід знати які соціальні функції виконує праця. Розглянути основні категорії, що використовує соціології праці у своїх дослідженнях, дослідити як формувались соціологічні ідеї про працю та з’ясувати значення соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем.

 

Громадська думка є одним з явищ суспільного життя, яке викликає постійний і глибокий інтерес. Вона відіграє винятково важливу роль у діяльності держави, політичних партій, громадських рухів, кожної людини. Вона є ефективним інструментом соціального управління, регулювання багатьох соціальних, політичних, економічних, духовних процесів. Тому вміння дослідити та правильно використовувати громадську думку є надзвичайно важливим для кожної людини. У зв’язку з цих слід знати природу громадської думки як стану масової свідомості, джерел і специфіку її формування. Структуру, канали висловлювання та виконувані функції. Закономірності функціонування та проблеми її вивчення. А також як використовується громадська думка у соціальному управлінні.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 235; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.