Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Заняття 32


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Декальцинований зуб

Препарат не забарвлений.Збільшення: х 400.

 

Джерела інформації

А.Основні:

1. Гістологія людини. О.Д.Луцик, А.Й Іванова, К.С.Кабак, Ю.Б.Чайковський. Київ: «Книга плюс». 2003. – С. 306-308, 323-328, 353-355.

2. Гістологія людини. О.Д.Луцик, А.Й.Іванова, К.С.Кабак. Львів: Мир, 1992. – С. 300, 266-269.

3. Альбом-посібник з гістології, цитології та ембріології, ч. ІІ. А.С.Головацький, В.Й.Палапа. Ужгород, – 1997.

Б.Додаткові:

1. Гистология. Под редакцией Ю.И.Афанасьева, Н.А.Юриной. М., 1989.

2. Гистология. А.Хэм, Д.Кормак. М.: Мир, 1982, т. 3.

3. Атлас по гистологии и эмбриологии. И.В.Алмазов, Л.С.Сутулов. М.: 1978.

4. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас. Под редакцией О.В.Волко­вой, Ю.К.Елецкого. М.: 1996.

5. Ультраструктура клітин і тканин. Навчальний посібник-атлас. К.С.Волков, Н.В.Пасєчка. Тернопіль: Укрмедкнига, 1997.

6. Цитология и общая гистология. В.Л.Быков. СОТИС, Санкт-Петербург, 1999.

7. Гистология (введение в патологию). Учебник для студентов высших учебных заведений. Под редакцией Э.Г.Улумбекова, ЮА.Челышева. ГЭОТАР, М., 1997.

 

 

Тема: Структурні та гістохімічні особливості епітелію слизової оболонки ротової порожнини. Губи та щоки. Тверде і м’яке піднебіння. Ясна. Особливості будови, розподіл на зони.

 

Мета: 1. Вивчити будову епітелію слизової оболонки ротової порожнини.

2.Знати особливості змін клітинного складу епітелію в деяких ділянках ротової порожнини.

3. Знати властивості та будову власної пластинки слизової оболонки, її вікові зміни.

4. Вивчити загальний план будови губ та щік.

5. Вивчити загальний план будови твердого і м'якого піднебіння.

6. Вивчити загальний план будови ясен.

7. Знати джерела і процес ембріогенезу цих органів.

 

 

Професійне орієнтування студентів

Органи ротової порожнини, розміщуючись на першому етапі поступлення поживних речовин в організм, забезпечують, перш за все, механічну обробку їх, що і обумовлює особливості будови цих органів. Окрім того, вони часто є не тільки місцем локалізації патологічного процесу, але також мають цінне діагностичне значення: вони являються «дзеркалом» організму, особливо функціонального стану органів шлунково-кишкового тракту. Органи ротової порожнини також часто є місцем прояву симптомів інфекційних хвороб, особливо в дитячому віці. Зокрема важливе значення має стан слизової оболонки губ та щік. Зміни епітеліальної висилки та стан підслизової основи мають цінне діагностичне значення для майбутніх лікарів-стоматологів.Піднебіння – анатомічний утвір, що відокремлює ротову і носову порожнину. Розрізняють тверде і м'яке піднебіння, задня частина останнього переходить у язичок. В основі твердого піднебіння лежать кісткові пластинки, зрощені по серединній лінії з утворенням шва. У новонароджених дітей межа між ротовою і носовою поверхнями піднебіння і язичка лежить вздовж лінії переходу ротової порожнини у носову. У дорослих ця межа зміщується у бік носової порожнини.

Ясна – ділянка слизової оболонки ротової порожнини, яка вкриває альвеолярні частини верхньої та нижньої щелепи i є фрагментом так званої жувальної слизової оболонки. У яснах розрізняють прикріплену та вільну частини, які розмежовує ясенна борозна. Вільна частина закінчується ясенним краєм. Вона облягає шийкову частину коронки зуба, відмежовуючись від неї ясенною щілиною. Прикріплена частина ясен зрощена з окістям альвеолярних відростків i шийкою зуба. Та частина ясен, що виповнює проміжки між сусідніми зубами, має назву міжзубного ясенного сосочка.

При відкладанні у ясенній щілині солей та дії бактеріальних токсинів епітеліальне прикріплення дна ясенної щілини може руйнуватися. При цьому порушується герметизм періодонту i створюються передумови для проникнення у навколо кореневий npocтip зубної альвеоли мікроорганізмів i розвитку запалення навколо зубних тканин (пародонтит).

Отже, знання будови та функціонування органів ротової порожнини має важливе значення для діагностики різних захворювань, тому вони необхідні лікарям різного профілю.

 

Базовий рівень знань та умінь

1. Загальний план будови ротової порожнини (біологія, анатомія людини).

2. Епітеліальна тканина (загальна гістологія).

3. Пухка волокниста сполучна тканина (загальна гістологія).

4. М’язова тканина (загальна гістологія).

5. Ембріональні зачатки, з яких розвиваються органи ротової порожнини (ембріологія).

 

Розподіл часу

1) теоретичний розбір матеріалу – 35 хв.,

2) виконання практичної роботи – 50 хв.,

3) перевірка і підписування рисунків – 5 хв.

 

Програма самостійної підготовки студентів

І. Прочитайте та вивчіть матеріал

на стор. 308-317 у підручнику «Гістологія людини» під редакцією О.Д.Луцика та ін., 2003 та у лекції.

 

ІІ. Дайте відповіді на такі запитання

1. Органи ротової порожнини.

2. Загальна характеристика та особливості будови слизової оболонки різних ділянок ротової порожнини.

3. Особливості епітеліальної вистилки в деяких ділянках ротової порожнини.

4. Особливості м’язової пластинки та підслизової основи в ротовій порожнині.

5. Рельєф слизової оболонки ротової порожнини, його функціональне значення.

6. Джерела та основні етапи ембріогенезу губи.

7. Загальний план будови губи.

8. Особливості будови слизової оболонки та функціональне значення губи.

9. Джерела та основні етапи ембріогенезу щоки.

10. Загальний план будови щоки.

11. Особливості будови слизової оболонки та функціональне значення щоки.

12. Джерела та основні етапи ембріогенезу піднебіння.

13. Загальна характеристика твердого піднебіння..

14. Морфологічні особливості зони серединного шва, крайової, жирової і залозистої зон твердого піднебіння.

15. Загальна характеристика м’якого піднебіння.

16. Морфологічні особливості слизової оболонки ротової і носової поверхонь, проміжної зони м’якого піднебіння.

17. Джерела ембріонального розвитку ясен.

18. Структурні особливості будови ясен.19. Будова та морфофункціональна характеристика ясен у прикріпленій частині.

20. Будова та морфофункціональна характеристика ясен у вільній частині.

21. Будова та морфофункціональна характеристика ясен у ділянці ясенної борозни.

 

ІІІ. Покажіть такі структури

А. На гістологічних препаратах

Тверде піднебіння(ділянка серединного шва):

слизова оболонка

епітеліальна пластинка:

· багатошаровий плоский незроговілий епітет, який частково може підлягати зроговінню,

· піднебінні епітеліальні тільця;

власна пластинка:

· потужні пучки колагенових волокон,

· клітинні елементи,

· кровосні судини;

периост (окістя),

кістка.

М’яке піднебіння

ротова поверхня

слизова оболонка:

· епітеліальна пластинка: багатошаровий плоский незроговілий епітелій;

· власна пластинка;

підслизова основа:

· кінцеві секреторні відділи малих слинних піднебінних залоз,

· жирові часточки і окремі адипоцити,

· крупні кровоносні судини,

· поперечно-посмуговані м’язи;

носова поверхня

слизова оболонка:

· епітеліальна пластинка: одношаровий багаторядний війчастий епітелій;

· власна пластинка.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Пульпа зуба | Додаток 11

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 449; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.036 сек.