Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Заняття 34


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема: Великі слинні залози. Розвиток та гістофізіологія. Мигдалики, їх будова та розвиток.

 

Мета: 1. Вивчити загальний план будови великих слинних залоз.

2. Знати джерела і процес ембріогенезу великих слинних залоз.

3. Вивчити будову мигдаликів.

4. Вміти визначати структурні компоненти мигдаликів на гістологічних препаратах.

5. Знати класифікацію та розміщення мигдаликів ротової порожнини.

6. Вміти «читати» електронні фотографії за темою заняття.

 

 

Професійне орієнтування студентів

Слинні залози – залозисті органи, сукупний зовнішньо секреторний продукт яких – слина, виводячись у ротову порожнину, зволожує та дезинфікує їжу, забезпечує умови для її механічної та хімічної обробки, сприяє ковтанню та артикуляції. У ротову порожнину впадають протоки трьох пар великих слинних залоз –привушної, підщелепної, під’язикової, а також згаданих раніше малих слинних залоз – губних піднебінних, язикових. Продукти секреції слинних залоз доповнюються рідиною, яка дифундує через слизову оболонку ротової порожнини i вільного краю ясен.

Слину називають дзеркалом усього організму, оскільки за її хімічним складом можна зробити висновки про патологічні зміни у слинних залозах та інших органах. Тому знання особливостей будови залоз і їх клітинного складу, будови та функціонування дає можливість розуміти механізми розвитку різних хвороб, розробляти адекватні методи обстеження та лікування, профілактичних заходів.

Мигдалики як вторинні лімфатичні органи приймають активну участь у захисті організму від антигенів. Вони розміщуються у вигляді кільця у ділянці глотки та кореня язика, тобто займають важливе «стратегічне» положення на шляху поступлення у організм антигенів. Знання будови та функціонування мигдаликів необхідно для розуміння розвитку патології цих органів, а також особливостей протікання ряду захворювань органів інших систем організму.

 

 

Базовий рівень знань та умінь

 

1. Загальний план будови залоз (біологія, анатомія людини).2. Епітеліальна тканина (загальна гістологія).

3. Пухка волокниста сполучна тканина (загальна гістологія).

4. М’язова тканина (загальна гістологія).

5. Мигдалики ротової порожнини (анатомія людини).

6. Ембріональні зачатки, з яких розвиваються залози та мигдалики (ембріологія).

 

 

Розподіл часу

 

1) теоретичний розбір матеріалу – 35 хв.,

2) виконання практичної роботи – 50 хв.,

3) перевірка і підписування рисунків – 5 хв.

 

Програма самостійної підготовки студентів

 

І. Прочитайте та вивчіть матеріал

 

на стор. 329-331, 357-365 у підручнику «Гістологія людини» під редакцією О.Д.Луцика та ін., 2003 та у лекції.

ІІ. Дайте відповіді на такі запитання

 

1. Великі слинні залози. Джерела і розвиток.

2. Класифікація великих слинних залоз.

3. Загальний план будови великих слинних залоз.

4. Морфофункціональна характеристика кінцевих секреторних відділів: серозних, слизових і мішаних.

5. Будова вивідних проток.

6. Особливості будови привушної, підщелепної і під’язикової слинних залоз.

7. Малі слинні залози. Будова і локалізація.

8. Джерела ембріонального розвитку мигдаликів ротової порожнини.

9. Особливості будови стінки глотки.

10. Будова та морфофункціональна характеристика піднебінного мигдалика.

 

 

ІІІ. Покажіть такі структури

 

А. На гістологічних препаратах

Слинні залози:

· капсула,

· міжчасточкові перегородки,

· часточки,

· кінцеві секреторні відділи: серозні, слизові і мішані;

· гландулоцити: серозні (серицити) та слизові (мукоцити),

· вивідні протоки: вставні, посмуговані, міжчасточкові, головна;

Мигдалик піднебінний:

слизова оболонка

епітеліальна пластинка: багатошаровий плоский незроговілий епітелій,

власна пластинка:

· пухка волокниста сполучна тканина,

· лімфоїдні вузлики,

· міжвузликова і надвузликова зони;

підслизова основа:

1. малі слинні залози,

2. крупні кровоносні судини,

3. жирові клітини (адипоцити) і жирові часточки.

 

Ілюстративний матеріал

 

· таблиці,

· схеми,

· гістологічні препарати,

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Додаток 16 | Додаток 17

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 468; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.