Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Технічне та тарифне нормування в будівництві

Технічне нормування – це є розробка науково обґрунтованих норм часу та виробітку робітників і машин для різних видів будівельних робіт.

Норма часу – це кількість часу необхідна для випуску одиниці доброякісної продукції робітником або машиною в умовах належної організації праці. (вимірюється в: люд.-год., люд.-день., маш.-год., маш.-зміна.)

Норма виробітку – це кількість доброякісної продукції, створеної за одиницю часу робітником або машиною в умовах належної організації праці.

Для навчальних цілей використовують ЄНІР (Єдині норми і розцінки).

Нвир – норма виробітку;

Нч – норма часу.

Нвир: м2, м3, т, елемент, штука/год., зміна.

Тарифне нормування – це розробка обґрунтованого розміру заробітної плати за виконану будівельну продукцію і базується на шести розрядній сітці в якій включені тарифні ставки. Є два основні види оплати праці: погодинна і відрядна.

Є такі системи оплати праці: погодинно-преміальна; пряма-відрядна; відрядно-преміальна; акордна.


2.2 Нормативна документація будівельного виробництва

Основним нормативним документом в будівельному виробництві є ДБН (Державні будівельні норми), який носить законодавчий характер.

Розрізняють такі частини ДБН:

1-ша частина: Організація, управління та економіка будівництва.

2-га частина: Норми проектування.

3-тя частина: Виконання, організація та приймання будівельних робіт.

4-а частина: Кошторисні норми.

5-а частина: Норми витрат матеріальних і трудових ресурсів.

В 3-й частині ДБН приведена система допусків. Допуск – це допустимий інтервал між найменшим і найбільшим розміром конструктивного елемента і його положення в просторі.

Якість будівельної продукції – це вимоги щодо експлуатаційних, технічних і народногосподарських цілей.

Недотримання вимог, щодо забезпечення якості будівельної продукції може привести до появи наступних груп дефектів:

- дефекти, що погіршують зовнішній вигляд будівлі чи споруди.

- погіршення експлуатаційних властивостей будівлі або споруди.

- дефекти, що погіршують міцність та стійкість будівлі.СОКЯ (схеми операційного контролю якості).


2.3 Технологічне проектування в будівництві

Технічне проектування в будівництві здійснюється для складних об’єктів в дві стадії (спочатку розробляється технічний проект, після чого робочі креслення), для нескладних або типових об’єктів в одну стадію (технічний проект об’єднаний з робочими кресленнями). На стадії технічного проекту проектна або науково-дослідна організації розробляють проект організації будівництва. На основі рішень проекту організації будівництва будівельні організації розробляють проект виконання робіт. Складовою частиною проекту виконання робіт є технологічні карти і карти трудових процесів. При розробці проекту виконання робіт уточнюються рішення будгенплану, приймаються методи виконання основних видів будівельних робіт, проводиться підбір комплекту машин і механізмів на основі варіантного проектування, уточнюють напрямки руху основних машин (або ведучих), провадиться календарне планування процесу, матеріально-технічне забезпечення будови. В технологічній карті розробляються способи виконання робіт, приводиться технологічна схема, де вказується напрямки руху і стоянки машин, будують графіки матеріально-технічного забезпечення будови, приводиться календарний графік будівельних процесів або циклограм, приводяться вказівки по виконанню робіт та вимоги техніки безпеки. Основним документом при розробці технологічних карт є „Керівництво по розробці технологічних карт та карт трудових процесів”. Карта трудових процесів розробляється науково-дослідними організаціями і регламентує прийоми виконання робіт для часто повторюваних будівельних операцій.


2.4 Варіантне проектування будівельного виробництва


В будівельному виробництві підбір комплекту машин або методу виконання робіт здійснюється на основі техніко-економічного обґрунтування всіх можливих варіантів. Техніко-економічне обґрунтування здійснюється в два етапи:

1) підбір ведучої машини комплекту або методу виконання робіт на основі технічних параметрів;
2) визначення техніко-економічних показників роботи.

До техніко-економічних показників роботи відносять наступні:

а) основна група показників

- трудомісткість виконання робіт

, люд.- год. (маш – год.).

де - витрати праці машиністів;

- витрати праці на проведення ручних робіт;

- витрати праці на допоміжні роботи.

Питома трудомісткість , де - об’єм будівельних робіт.

- собівартість виконання робіт

де - заробітна плата на виконання робіт.

- затрати на матеріально-технічні ресурси (включаючи заготівельно-складські витрати);

- вартість експлуатації машин та механізмів;

- вартість транспортних витрат по забезпеченню будівництва;

- коефіцієнт, що враховує накладні витрати.

- тривалість виконання робіт (год., зміни, дні, місяці)

- питома собівартість,

яка залежить від об’ємів робіт, рівня механізації, чисельності і кваліфікації робітників, тощо.

б) додаткові Т-Е показники

- рівень механізації робіт

- об’єм робіт, що виконують механізованими засобами;

- загальний об’єм робіт.

- механоозброєність будівництва

де - загальна балансова вартість машин і механізмів ;

- вартість річної програми будівництва організації.

- енергоозброєність будівництва

, кВт/люд

де - загальна потужність машин і механізмів (кВт).

- кількість робітників, що виконують даний процес.

- ступінь збірності будівництва визначається відношенням кошторисної вартості збірних елементів або конструкцій до загальної кошторисної вартості будівництва.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1097; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.