Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення вологості суміші


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Визначення міцності суміші

Сирі зразки випробовують на стискання, сухі – на розрив.

Для випробування міцності на стискання використовують ті самі стандартні зразки, що й для визначення газопроникності. Визначення міцності проводиться на важільному приладі і обчислюється за формулою

 

,

 

де Р – сила, яка руйнує зразок, Н,

F – площа перерізу зразка, см2.

На сучасних приладах показники міцності знімають по шкалі приладу.

Для визначення міцності на розрив сумішей для формовки по-сухому і стержневих сумішей виготовляють зразок-вісімку в роз’ємному стержневому ящику, ущільнюючи суміш трьома ударами на лабораторному копрі. Потім зразок висушують, охолоджують і випробовують на приладі.

 

 

Рисунок 5. Прилад для визначення міцності формувальних і стержневих сумішей.

 

 

.

Рисунок 6. Стандартні зразки (а) і схема їх випробування на стискання і розтяг (б)

Наважку суміші 50г висушують у сушильному шкафу при температурі 105-110оС до постійної маси або з допомогою спеціальної інфрачервоної лампи для сушки протягом 3 хв., потім зважують.

Вологість суміші визначають за формулою

 

,

 

де Q – вага суміші до сушки, г,

Q1 – вага суміші після сушки, г.

 

Контрольні питання:

 1. Які властивості повинні мати формові суміші?
 2. Як класифікують формові суміші?
 3. Дати характеристику облицювальних, наповнювальних, єдиних формових сумішей.
 4. Дати характеристику сумішей для сирих, сухих та підсушених форм.
 5. *Навести склад і властивості типових сумішей для чавунних, стальних відливок, відливок з кольорових сплавів та сумішей для автоматичної формовки.
 6. *Від чого залежить вибір формової суміші?
 7. *Чим відрізняються властивості стержневих сумішей від властивостей формових сумішей і чому?
 8. Які види сумішей застосовують для виготовлення стержнів?
 9. *Навести типовий склад і властивості піщано-глинистих і піщано-масляних стержневих сумішей.
 10. *Від чого залежить вибір стержневої суміші?
 11. Які Ви знаєте суміші для швидкісних технологій?
 12. Склад, механізм твердіння, застосування, переваги та недоліки сумішей на рідкому склі.
 13. Склад, суть та сфера застосування, переваги та недоліки сумішей ЖСС.
 14. Склад, механізм твердіння, переваги та застосування сумішей гарячого твердіння.
 15. Склад, застосування, механізм твердіння, переваги та недоліки сумішей ХТС.
 16. Призначення протипригарних покриттів, їх склад та вимоги до них.
 17. Як відбувається підготовка свіжих формувальних матеріалів та відпрацьованої суміші перед їх використанням для приготування сумішей?
 18. Що таке регенерація відпрацьованих сумішей?
 19. Як відбувається приготування формових і стержневих сумішей та яке обладнання для цього застосовують?
 20. *Методика виготовлення стандартного зразку для визначення властивостей формових і стержневих сумішей.
 21. *Методика визначення газопроникності формових і стержневих сумішей.
 22. *Методика визначення міцності формових і стержневих сумішей на стискання і розтяг.
 23. *Методика визначення вологості формових і стержневих сумішей.
 24. **Вміти самостійно визначити газопроникність, міцність та вологість формувальної суміші.
 25. ***Вміти вибирати склад сумішей для конкретних умов виробництва.

 Література: 1, с.50-85; 2, с.208-235; 3, с.389-403; 4, с.76-81; 5, с.231-234; 6, с.79-98.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Визначення газопроникності суміші | Тема 3.1 Ручна формовка

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 698; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.