Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ІНШІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ В INTERNET


Таблиця 11.2

Системи шифрування

Різновид шифрування Переваги Недоліки
Шифруван­ня зсимет­ричним ключем Швидкість; легко реалізується апаратно Обидва ключі однакові; важко розповсюджувати ключі; не підтримує цифрові підписи
Шифруван­ня звідкри­тим ключем Використовує два різних ключі; відносно легко розповсюджувати ключі; забезпечує ціліс­ність і неможливість відмови від авторства (через цифровий підпис) Працює повільно; потребує великих обчислювальних потужностей

Цифровий сертифікат – електронний ідентифікатор, який під­тверджує справжність користувача, містить інформацію про ньо­го, слугує електронним підтвердженням відкритих ключів.

Для безпеки електронної комерції розроблено низ­ку протоколів і програмних застосувань, які використо­вують криптографічні методики. Крім того, всупереч думці про Internet як про ненадійний носій інформації через його децентралізацію, трансакції тут можуть бу­ти добре захищені шляхом використання багатьох стан­дартів, які охоплюють усі рівні мережі – від пакета даних до програмного застосування (табл. 11.3).

Стандарти забезпечують захист сполучень і програм­них застосувань.

Розглянуті стандарти можна класифікувати відпо­відно до того, що саме вони захищають – сполучення чи програми. Такі стандарти, як SSL (Secure Sockets Layer) і S/WAN (Secure Wide Area Networks), призначені для захисту комунікацій в Internet, хоча SSL викорис­товується насамперед з Web-застосуваннями. S-HTTP (Secure HTTP) і S/MIME (Secure МІМЕ) спрямовані на забезпечення автентифікації і конфіденційності (S-HTTP – для Web-застосувань, а S/MIME – для електронної пошти). SET забезпечує тільки захист транс­акцій електронної комерції.

Захист Web-застосувань: S-HTTP і SSL. Web-за­стосування захищені двома протоколами – S-HTTP і SSL, які забезпечують автентифікацію для серверів і бра-Узерів, а також конфіденційність і цілісність даних для сполучень між Web-сервером і програмою-браузером.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
КРИПТОГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ | Таблиця 11.3

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 315; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.