Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ У ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ В INTERNET


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Основне місце серед існуючих платіжних систем в Internet належить системам з використанням кредит­них карток. Успіх їх застосування для розрахунків в Internet пов’язаний із звичністю такого типу оплати, який подібний до оплати в реальному світі. Більшість трансакцій в Internet здійснюється із застосуванням саме цього різновиду платежів.

Протокол SSL також використовується переважно для передавання інформації про пластикові картки. Однак цей засіб має деякі недоліки. Важлива інформа­ція у разі несумлінного її зберігання на сервері про­давця може перебувати під загрозою доступу до неї зловмисників, хоча перехопити інформацію під час трансакції практично неможливо. Технологією, покликаною усунути ці недоліки, був протокол SET. Протокол ґрунтується на криптографії з використанням публічних ключів і цифрових сертифікатів.

SET вимагає спеці­ального програмного забезпечення як Internet-крамниці, так і покупця-власника картки: Cardholder Wallet і Merchant Server. Установа-еквайєр повинна встановити у себе програму типу Payment Gatewey. Крім того, необ­хідно, щоб усі учасники платіжної схеми отримали в сертифікаційному центрі цифрові сертифікати.

Власник картки, купуючи в Internet-крамниці товар, вибирає пластикову картку як засіб платежу. Його прог­рамне забезпечення Cardholder Wallet ініціює обмін з Merchant Server крамниці за протоколом SET з шифру­ванням і генерацією цифрових підписів. Авторизація операції здійснюється крамницею через програмний про­дукт Payment Gateway еквайєра. Номер картки залиша­ється невідомим для крамниці. Завдяки цьому реалізу­ється захист від хакерів і нечесних адміністраторів In­ternet-крамниць, які крадуть номери карток.

SET гарантує надійний захист від шахрайства. Од­нак впровадження такого захисту – надто витратний і складний захід, який потребує істотних змін у вже пра­цюючому програмному забезпеченні Internet-крамниць і еквайєрів.

Захист у системах на основі цифрових грошей

Відносно новим типом розрахунків в Internet є елек­тронні гроші, або цифрова готівка. Це файли, які вико­нують функції грошових знаків. На відміну від інших платіжних систем в Internet ці файли і є грошима, а не записами про них.Надійну роботу систем з використанням цифрової готівки забезпечують сучасні засоби криптографії: ал­горитми криптографії з відкритим ключем, електрон­ного підпису та електронного “сліпого” підпису. Ви­трати на функціонування таких систем мінімальні. Відсутність у схемах розрахунків кредитної картки, отже й значних витрат на оплату трансакцій процесінговим компаніям, дає змогу застосовувати їх для мікроплатежів, тобто розрахунків у нижньому ціновому діапазоні.

На думку фахівців, саме мікроплатежі можуть за­безпечити основний обсяг продажів в Internet. Крім то­го, цифрова готівка забезпечує повну анонімність, бо не несе жодної інформації про клієнта, який їх витратив.

Безпека електронних платежів, які діють у пострадянських країнах

Електронні гроші і смарт-картки поки що не отри­мали широкого розповсюдження в Україні й інших пост­радянських країнах. Тому найреальнішими шляхами Internet-комерції залишаються платежі по пластико­вих картках. При цьому забезпечується достатньо ви­сокий рівень захисту інформації як покупця, так і про­давця (табл. 11.4).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Таблиця 11.3 | ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН В ЕЛЕКТРОННОМУ БІЗНЕСІ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 629; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.