Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок укладання і дії страхового договору

Договір страхування укладається на основі усної або письмової заяви страхувальника та необхідних для укладання договору документів, визначених конкретними правилами.

Оформлення договору страхування здійснюється на бланках страхових полісів представником у присутності страхувальника або його довіреної особи з обов’язковим оглядом об’єкта страхування.

Страховий поліс вручається страхувальникові відразу після сплати страхової премії.

У разі розстроченого платежу страховий поліс видається після сплати першого внеску, а при сплаті наступних внесків страхувальнику видається довідка або квитанція.

Якщо страховий поліс втраченого, страхувальнику видається дублікат, а загублений поліс вважається недійсним.

Страховий поліс не може передаватись іншій особі, якщо це не передбачено правилами. Договір страхування набирає чинності:

- при сплаті страхового платежу готівкою-з моменту підписання страховиком і страхувальником договору;

- при сплаті страхового платежу в безготівковій формі-з моменту, зазначеного в полісі, але не раніше 24 годин з дня списання засобів з рахунка страхувальника на рахунок страховика.

Дія договору закінчується о 24-годині того дня, який зазначений у полісі, якщо інше не обумовлено правилами.

Страховик несе відповідальність за договором з частково витраченим за ним відшкодуванням до кінця строку дії договору в межах різниці між відповідною страховою сумою, зазначеною в договорі, та сумою виплачених за ним страхових відшкодувань і страхових сум.

Договір страхування закінчується з моменту закінчення розрахунку.

Дія договору страхування може бути призупинена на будь-якому етапі. Причиною може бути:

- несплаті страхувальником платежів у встановленому договором строки страхових платежів;

- коли страховий платіж не було сплачено за письмовою вимогою страховика протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги;

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу сторону не пізніше як за 30 днів до дати припинення договору.Якщо договір(окрім договору страхування життя) розривається з ініціативи страхувальника, то Законом України ’’ внесення змін до Закону України ’’ Про страхування ’’ передбачено два варіанти відповідальності страховика:

1) якщо вимога страхувальника зумовлена порушенням страховиком договору, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю:

2) якщо ця вимога не зумовлена порушенням страховика, то останній повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, за вилученням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійсненні за цим договором страхування.

Якщо достроково припиняється дія договору з ініціативи страховика, але не з вини страхувальника, то останньому повністю повертається сплачені ним страхові платежі.

Якщо договір розривається страховиком з причин невиконання страхувальником умов страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії договору, за вилученням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійсненні за цим договором страхування.

Якщо достроково припиняється дія договору страхування життя, страховик сплачує страхувальнику викупну суму.

Викупна сума-це сума, яка виплачується страховиком страхувальнику у разі дострокового припинення дії договору страхування життя. Вона розраховується математично на день припинення дії договору, залежно від періоду, впродовж якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснюється актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 248; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. III. Порядок сдачи экзамена
 2. V. Порядок подання податкової звітності в електронній формі.
 3. Акционерные общества (понятие, виды, характеристика, порядок создания, права акционеров, органы управления и контроля).
 4. Анализ страхового рынка России
 5. БК установлен общий порядок возникновения расходных обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
 6. БК установлен общий порядок возникновения расходных обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
 7. БК установлен общий порядок возникновения расходных обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
 8. Бойове завдання та бойовий порядок механізованого взводу у наступі
 9. Бойове завдання та бойовий порядок мотопіхотного відділення в обороні
 10. Бойовий порядок механізованого взводу
 11. Виды, методы, порядок предоставления социально-педагогической и психологической помощи.
 12. Виды, особенности и порядок заключения сделок на товарной бирже

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.