Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага


У процесі взаємодії рішень домогосподарств щодо купівлі деякого товару та рішень фірм стосовно обсягів виробництва і продажу цього товару визначаються ціна товару та його кількість, яку буде вироблено і куплено. Графічно це можна проілюструвати, зобразивши на одному графіку лінії попиту на товар та його пропозиції (рис. 4.7).

Q

Рис. 4.7. Стан ринкової рівноваги

Точка Е перетину кривих D і S визначає стан ринкової рівноваги,за якого величина попиту на товар дорівнює величині його пропозиції. Проекції точки Е на горизонтальну та вертикальну осі визначають відповідно рівноважну кількість Qe та рівноважну ціну Рe товару.

З'ясуймо, як економіка досягає стану рівноваги. Нехай ціна товару становить Р (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Надлишок, дефіцит і відновлення ринкової рівноваги

За такої ціни споживачі купуватимуть значно менше товару, ніж готові запропонувати виробники. Величина пропозиції товару (відрізок OQ2 на рисунку) перевищує величину попиту на нього (відрізок OQX), і на ринку існує надлишок товару обсягом Q2 Q1 Оскільки частина виробників не в змозі продати свій товар за ціною Р2, вони починають знижувати ціну, намагаючись залучити нових покупців. Виникає конкуренція продавців, і ціна знижуватиметься, доки величина пропозиції та величина попиту на товар не зрівняються, тобто до відновлення рівноважної ціни.

Натомість, якщо ціна товару нижча за рівноважну, величина попиту на товар перевищує величину його пропозиції, і на ринку існує дефіцит (нестача) товару. У такому разі конкуренція покупців зумовлює зростання ціни, доки вона не повернеться до рівноважного значення Ро. Таку здатність ринкових сил попиту та пропозиції узгоджувати рішення щодо обсягів купівлі та продажу товару називають нормувальною функцією ціни.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Пропозиція та закон пропозиції | Вплив змін попиту та пропозиції на ринкову рівновагу

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 415; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.