Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення і виокремлення системи


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 3. Логістичні системи

Рівні розвитку логістики

Логістика в рамках виробничих підприємств може знаходитись на чотирьох рівнях свого розвитку:

1. Нульовий рівень. Коли керівництво виробничого підприємства використовує логістику фрагментарно, в управлінні відсутній системний підхід.

2. Перший рівень. Логістичні знання, а відповідно і логістичні механізми застосовуються лише в одній з підсистем підприємства - постачання або збуту.

3. Другий рівень. Логістичні знання використовуються в двох

вищезазначених підсистемах одночасно: підприємство розглядається як система; досліджується та аналізується мікрологістичний потік.

4. Третій рівень. Відбувається оснащення всіх підсистем підприємства - постачання (ПП), виробництва (ПВ), збуту (ПЗ) і управління (ПУ) спеціальним логістичним обладнанням і підприємство стає ланкою в макрологістичному потоці.

 

3.1. Визначення і виокремлення системи

3.2. Управління системою

3.3. Класифікація логістичних систем

3.4. Енергетичний аспект логістичної системи

За допомогою системного підходу в логістиці виділяють потоки.

Система – це деяка цілісність, яка складається з взаємозалежних частин, кожна з яких робить свій внесок в характеристику цілого.

Систему наділяють властивістю мати вхід і вихід. Через вхід в систему у відповідні моменти часу надходять потоки ), а наступні моменти через вихід результати процесу залишають систему – потоки ().

При дослідженні системи математичними методами приймаються наступні припущення:

вхід і вихід є функцією часу ( =F(); = F());

- значення належать до обмеженої чисельності значень;

- функція = F() відноситься до відповідного класу функцій.

Виокремлення системи із зовнішнього оточення потребує наявності трьох складових:

1. Об’єкт досліджень або управління.

2. Суб’єкт досліджень або управління.

3. Задача, яка визначає відношення суб'єкта до об'єкту; визначає вибір елементу системи та встановлює зв'язки між елементами.

Наприклад, ПУ машинобудівного підприємства поставила задачу логістику (суб'єкту) провести дослідження та аналіз постачання матеріальних ресурсів (МР) на підприємство. Логістик виокремлює із зовнішнього економічного оточення об'єкт, де елементами будуть виступати тільки ті юридичні та фізичні особи, які постачали або можуть постачати МР на машинобудівне підприємство. Досліджуючи об'єкт за допомогою ІП і ФП, суб'єкт встановлює причини збою в постачанні і результати свого дослідження надасть в ПУ.Виокремлення системи із зовнішнього оточення може відбуватись, в основному, за трьома ознаками :

1. Підпорядкованість. Прикладом є система дочірніх фірм, де елементами виступають підприємства, які належать по праву власності материнській фірми.

2. Спільність території і/або функції. Наприклад, наявність системи торгових підприємств, що реалізують молочну продукцію на території відповідного району міста.

3. Процес. Наприклад, система виробництва автомобільних покришок, де елементами можуть бути дільниці, цехи, які приймають участь в технологічному процесі.

Функціонування системи як єдиного цілого забезпечується зв'язками між її елементами.

Структура системи – це кількісний склад її елементів та спосіб з'єднання їх між собою.

 

Відмінність логістичних систем від просто економічних полягає в тому, що в економічних системах розглядаються будь-які процеси, а в логістичних – тільки циклічні.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні положення логістики | Управління системою

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 483; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.