Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Психологічна структура юридичної діяльності. Процес пізнання в юридичній практиці

Юридична діяльність є різновидом трудової діяльності. Її мета визначається необхідність забезпечення умов для функціонування правової держави та нормальної життєдіяльності кожного конкретного громадянина, безпеки його життя і здоров’я, право власності тощо.

Поняття, мета, суб’єкти та об’єкти юридичної діяльності

Література.

Лекція 2. Психологія юридичної діяльності

1. Поняття, мета, суб’єкти та об’єкти юридичної діяльності.

2. Психологічна структура юридичної діяльності. Процес пізнання в юридичній практиці.

3. Конструктивна діяльність, як складова юридичної діяльності. Слідча версія і процес планування.

1. Дулов А.В. Судебная психология. – Минск, 1975

2. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. . – М., 1996

3. Жалинский А.Э. Основы профессиональной деятельности юриста. – Смоленск, 1995

4. Коновалова В.Е. Правовая психология. – Харьков, 1997

5. Розин В.М. Психология для юриста. – М., 1997.

6. Юридична психологія: Підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак./За заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К., 1999.

 

Ключові слова:комунікаційна діяльність, конструктивна діяльність, організаторська діяльність, пізнавальна діяльність, посвідчувальна діяльність, правоохоронна діяльність, правозастосувальна діяльність, профілактична діяльність, судова діяльність, юридична діяльність

 

Об’єктицієї діяльності – переважно особи, що перебувають у конфліктних стосунках із законом, порушують правові норми чи є носіями інформації, значимої для розкриття злочинів та їх профілактики.

До суб’єктів юридичної діяльності відносяться ті особи, що здійснюють професійну діяльність у галузі юридичного процесу: слідчі, оперативні працівники, судді, прокурори, адвокати, нотаріуси.

Юридична діяльність розрізняється:

1) запрофілем:

- правоохоронна;

- правозастосувальна;

- судова;

2) за суб’єктом її реалізації:

- оперативно-розшукова;

- слідча;

- діяльність по здійсненню правосуддя;- пенітенціарна;

- прокурорська;

- адвокатська;

- нотаріальна.

 

Заструктуроююридична діяльність поділяється на:

1) пізнавальну;

2) конструктивну;

3) комунікаційну;

4) організаторську.

Існують також два допоміжні види юридичної діяльності:

1) профілактична;

2) посвідчувальна.

Пізнавальна діяльність необхідна для встановлення факту наявності чи відсутності правопорушення, причетності до нього певної особи та ступеня її вини, відповідно до якої визначається міра покарання. Вона є засобом реалізації інших різновидів юридичної діяльності.

Характерною особливістю пізнання у юридичній діяльність є високій ступень невизначеності первісного, вихідного мисленнєвого завдання. Мета пізнання постійно уточнюється, змінюється.

Специфічної рисою пізнання у юридичній діяльність є спрямованість на події, факти, явища минулого, теперішнього і майбутнього часу.

В рамках цієї діяльності здійснюється побудова мисленнєвої моделі, постійне її доповнення, перевірка правильності в цілому, і окремих її елементів. Це необхідно тому, що значна кількість елементів моделі відтворюється зі слів інших осіб, у тому числі й тих, хто не зацікавлений у встановленні істини по справі. Тому на момент закінчення перевірки опрацьовується декілька мислених моделей, що по різному відображають певні групи фактів.

Уся інформація, що надходить в процесі пізнання у юридичному процесі, може бути розподілена на таку, що процесуально закріплюється, та таку, що цього не потребує. Так, для прийняття рішення, що змінює процесуальне становище осіб, необхідна лише процесуально закріплена інформація, а для профілактичної діяльності не має значення, процесуально закріплена чи не закріплена інформація.

Пізнавальний процес має не тільки пізнавальну сторону, а й емоційно-вольову, оскільки рішення приймаються особистістю, на яку впливають не просто факти, а факти. Що мають певний емоційний фон: певне сприйняття та переживання подій та обставин, ставлення до підозрюваних, потерпілих, свідків тощо. Причому умови та об’єкти пізнання в більшості впливають на особу, що здійснює юридичну діяльність негативним чином. Тому в цілому можна казати, що емоції здебільшого ускладнюють професійну юридичну діяльність.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 3359; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.