Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перукарське мистецтво та декоративна косметика» освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст

Читайте также:
 1. Аналіз і прогнозування науково-технічного і організаційно-технологічного рівня виробництва.
 2. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів
 3. Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності, тис. грн.
 4. Вибір алгоритмів розрахунку комплексних порівняльних оцінок.
 5. Готичне мистецтво
 6. Диференціальні рівняння рівноваги рідини
 7. Диференціація життєвого рівня населення
 8. Для складання системи нормальних рівнянь
 9. Дослідження рівня монополізації і концентрації ринку.
 10. Зведення до канонічного виду диференціального рівняння другого порядку
 11. Знайдемо рівняння
 12. Інформаційне забезпечення АС ДЗК базового рівня

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні циклової комісії професійної та практичної підготовки із спеціальності «Економіка підприємства».

Тернопіль – 2011

ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

Циклова комісія професійної та практичної підготовки спеціальності

ГАЛИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

 

«Економіка підприємства»

 

 

із дисципліни

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ»

для студентів спеціальності 5. 020211 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

(освітньо-кваліфікаційний рівень– молодший спеціаліст)

 

ББК 65.29

Е - 45

 

Протокол № 3 від 20 жовтня 2011 р.

Затверджено на засіданні науково-методичної ради коледжу – відокремленого підрозділу Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола.

Протокол № 3 від 4 жовтня 2011 р.

Рецензенти: Криховець – Хом‘як Л. Я. - викладач – методист, голова циклової

комісії професійної та практичної підготовки із спеціальності

«Економіка підприємства», Галицького коледжу імені

В‘ячеслава Чорновола.

 

Колесніков А. П. - кандидат економічних наук, доцент кафедри

економіки підприємств і корпорацій Тернопільського

національного економічного університету.

.

Укладач: Голубовська О.М. - викладач економічних дисциплін

Галицького коледжу імені В‘ячеслава Чорновола.

 

 

Економіка та організація діяльності.

Опорні конспекти лекцій для студентів денної форми навчання із спеціальності

Тернопіль: Галицький коледж імені В‘ячеслава Чорновола, 2011р. - 124 с.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Список використаних джерел. 1. Андросюк В. Г. Психологія слідчої діяльності | Тема 1. Підприємницька діяльність суб‘єктів господарювання в сучасних умовах

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 323; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.