Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нарощування і дисконтування грошових потоків

Читайте также:
 1. Баланс доходів і витрат грошових коштів на 200_ р.
 2. В. Диспетчеризація потоків.
 3. Види грошових коштів і поняття грошової маси.
 4. Види грошових систем та їх еволюція.
 5. Еволюція грошових систем
 6. Журналістський твір в структурі масових інформаційних потоків.
 7. За звітом про рух грошових коштів
 8. Звіт про рух грошових коштів відображає зміни у чистих активах підприємства, а також його можливість здійснювати платежі за поточними зобов’язаннями (ліквідність) у майбутньому.
 9. Класифікація потоків
 10. Лекція 13. Природа і функції грошей. Поняття та типи грошових систем.
 11. МАКЕТ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

Оскільки процес інвестування, як правило, має велику продовженість, в практиці аналізу ефективності капітальних вкладень, зазвичай, приходиться мати справу не з одиничними грошовими сумами, а з потоками грошових засобів.

Використання нарощеної і дисконтованої сум грошових засобів в цьому випадку виконується шляхом використання вищезазначених формул 1 і 2 для кожного елемента грошового потоку.

Грошовий потік прийнято відображати на часовій лінії:

Представлений грошовий потік слід розуміти так: в теперішньому часі виплачується 2000 грн. (а тому знак мінус), в майбутньому часі із відповідних щорічних сум грошей (1000, 1000, 1500, 1000) вже отримуються додаткові грошові засоби.

Використавши формулу 1 для всіх елементів грошового потоку (CF – Cash Flow) від k до n отримаємо майбутнє значення грошового потоку (FV – Future Value):

.

Приклад 1.Після впровадження заходу зі зниження адміністративних витрат підприємство планує отримати економію 1000 грн. за рік. Заощаджені гроші передбачається розмістити на депозитний рахунок (під 5% річних) з тим, щоб через 5 років накопичені гроші використати для капіталовкладень. Яка сума виявиться на банківському рахунку підприємства?

або

FV =1216+1158+1102+1050 +1000 = 5526 грн.

Як видно з умов задачі, у даному випадку грошовий потік складається з однакових грошових сум щорічно. Такий потік називається ануїтетом(Annuity).

Для вирахування майбутнього значення ануїтету використовується формула:

,де CFk=const.

Для спрощення розрахунку майбутнього значення ануїтету (доданку) застосовують спеціальні фінансові таблиці, в яких для першого множника (CF) вже пораховані значення другого множника ((1+r)n-k).

Дисконтування грошових потоків (PV-Present Valua)виконується шляхом багатократного використання формули 2:

.

Приклад 2.Розглянемо грошовий потік з неоднаковими елементами: CF1=100, CF2 = 200, CF3 = 200, CF4 = 200, CF5 = 200, CF6 = 0, CF7 = 1000, для якого необхідно розрахувати поточне (сучасне) значення при показнику дисконту 6%.

PV = 94,34 + 178,0 + 167,92 + 158,42 + 149,46 + 0 + 665,1 = 1413,24.

Дисконтування ануїтетувиконується за формулою:

.

Для спрощення розрахунку теперішнього значення ануїтету (доданку) застосовують спеціальні фінансові таблиці, в яких для першого множника (CF) вже пораховані значення другого множника (1/(1+r)k).

Приклад 3.Підприємство придбало облігації муніципальної позики, які принесуть йому дохід через 5 років у 15000 грн., які воно хоче використати для розвитку власного виробництва в майбутньому. Підприємство оцінює економічну ефективність свого вкладення отриманих грошей у 12 %. Необхідно визначити поточне (теперішнє, дисконтоване) значення цього грошового потоку.PV = 13395+11955+10680+9540+8505 = 54075грн.

Задача може бути вирішена також із застосуванням формули дисконтування ануїтету:

грн.

Як видно з розрахунків, чим далі ми просуваємося в часі, тим менше поточне (сучасне) значення грошей: 15000 через рік варті зараз 13395 грн., 15000 через 5 років варті зараз 8505 грн.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вплив інфляції на теперішню і майбутню вартість грошей | Порівняння альтернативних варіантів вкладення і нарощування грошових засобів методом дисконтування

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1181; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.