Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання 1. Торговий капітал і торговий прибуток

Читайте также:
 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. VI. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства.
 4. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу
 5. Аналіз руху власного капіталу
 6. Аудит власного капіталу
 7. Види інвестицій та структура капіталу компанії
 8. Вимірювання капіталу бренда
 9. Вимоги, що враховуються при розгляді питання про включення PR-заходів у PR-кампанію
 10. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва
 11. Відповідно до Плану рахунків для обліку власного капіталу передбачені субрахунки 4-го класу "Власний капітал".
 12. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

Лекція 12. Капітал в сфері обігу

Лекція 13. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки.

Лекція 12. Капітал в сфері обігу.

ТЕМА 11. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА І ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ. ФОРМИ ПРИБУТКУ, ПРОЦЕНТ, РЕНТА

1. Торговий капітал і торговий прибуток.

2. Позичковий капітал і процент.

3. Кредит: суть, форми, функції. Банки.

1. Аграрне виробництво: суть та особливості.

2. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення.

3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі.

 

Мета:дати наукове пояснення про капітал в сфері обігу, виділити особливі проблеми аграрного виробництва, сутність аграрних відносин і їхніх особливостей.

Рекомендована література:

 1. Башнянин Г.І. Політична економія. Підручник / Г.І. Башнянин. – К.: Ніка-Центр; Ельга, 2000. – с. 299–325, 343–366.
 2. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник / С.В. Мочерний. – К.: Вікар, 2005. – 2-е вид. випр. – с. 197–211, 225–239.
 3. Ніколенко Ю.В. Політекономія: Підручник / Ю.В. Ніколенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – с. 172–185, 218–245.

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Джерела позичкового капіталу.

2. Агропромислова інтеграція і державна політика в аграрному секторі.

 

Одна зі складних проблем ринкової економіки – реалізація створеного товару, тобто перетворення товарного капіталу на грошовий. Тому промисловий капітал шукає шляхи вирішення цієї проблеми.

Якщо промисловий капіталіст стане продавати свої товари сам, він втрачає частину прибутку. Чому?

В процесі кругообігу суспільного капіталу з нього відокремлюється товарний капітал і перетворюється на самостійний вид капіталу – торговий. Форма його руху: Г – Т - Г'.

Торговий капітал – відокремлена частина промислового капіталу, що функціонує у сфері обігу і приносить доход – торговий прибуток.

Промисловий прибуток виробляє найманий робітник в процесі праці. Торговець не має власного виробництва, але прибуток у нього виникає. Джерелом торгового прибутку є додаткова вартість, яка виробляється в процесі промисловості.

Торговий прибуток – особлива форма додаткової вартості, якою поступається промисловий капіталіст для того, щоб його товари продавав торговець.

Відокремлення торгівельного прибутку залежить від операції, яку здійснює торгівельний капіталіст. Оскільки торговець здійснює лише операції купівлі – продажу, тому відокремлення торгівельного прибутку може здійснюватися лише за допомогою механізму цін.

Торгівельний прибуток реалізується через різницю між роздрібною та оптовою ціною.

Головне у цьому процесі: торгівельний прибуток повинен відповідати середньому прибутку, тобто рівному прибутку на рівний капітал. Участь торгівельного капіталу в порівнянні середнього прибутку у середній має вид:Приклад: виробничий капітал – 720С+180V, якщо m '=100%, то V= m=180

Р' = 180/(720+180) * 100 = 20%( m= 20% от 900=180)

Кm = 100

Р'ср = (180+0)/(900+100) *100 =18%

Кожен з капіталістів на свій капітал одержує 18% прибутку. Тобто:

 

Прибуток промисловця = 900 * 18% = 162

Прибуток торговця = 100 * 18% = 18 180=m

 

Кожен отримує свій прибуток після реалізації товару за цінами:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Питання 1. Торговий капітал і торговий прибуток

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 60; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 107.22.2.109
Генерация страницы за: 0.002 сек.