Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання 3. Кредит: суть, форми, функції. Банки


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Позичковий дохід – дохід позичкового капіталіста додаткова вартість.

Норма п/п = сума річного доходу на позичковий капітал/сума позичкового капіталу.

Джерелом позичкового проценту є прибуток функціонуючого капіталісту, який при цьому ділиться на дві частини:

Підприємницький дохід – прибуток підприємця

А джерелом цього прибутку є додаткова вартість.

Верхня межа норми відсотка – середній прибуток, нижня межа не може дорівнювати нулю.

Формою руху позичкового капіталу є кредит.

Кредит –система економічних відносин, які пов’язані з мобілізацією тимчасово вільних коштів та надання їх позичальником у тимчасове користування на принципах строковості, платності, повернення.

Функції кредиту:

- Перерозподільча – передача наявних в економіці ресурсів у грошовій і товарній формах юридичним та фізичним особам

- Емісійна – на основі кредиту здійснюється емісія платіжних засобів.

- Концентрація і централізація капіталу – використання позичкових коштів, які утворюються внаслідок випуску цінних паперів

- Регулююча – кредит дає змогу реалізувати регулювання економічних процесів.

За об’єктами кредитних відносин об’єктом позик, сферою поширення та розміром позичкового відсотка розрізняють кредити:

1. Комерційний – товарна форма – надається одним підприємцем іншому у вигляді продажу товарів із відстрочкою платежу.

Інструментом КК є вексель – боргове зобов’язання з вказанням суми боргу і строків його погашення. Вексель може бути простим – видається позичальником на імя кредитора і переказнам/тратта/ - письмовий наказ кредитора позичальнику про сплату певної суми третій особі або пред’явнику. Особа, що передає переказний вексель – трасант, а той, на користь якого використання тратта – ремітент.

Мета КК – прискорення реалізації товарів та втіленого в них прибутку.

2. Банківський – найпоширеніша форма кредиту, об’єктом є грошовий капітал. Кредитором є банк, а позичальником – підприємці, домогосподарства, державний сектор

Мета – отримання прибутку з позик. Банківський кредит не має цільового обмеження. Ця форма кредиту передбачає, що банк надає клієнтові у тимчасове користування частину власного або залученого капіталу на умовах повернення та платності у вигляді відсотка.Види банківського кредиту:

Залежно від забезпечення – незабезпечений/бланковий/забезпечений/векселем, майном, цінними паперами.

За строками погашення – онкольний/погашається за першою вимогою банку/,короткостроковий до 1 року, середньостроковий до 3 років, довгостроковий понад 3 років.

За ступенем ризику – стандартний, з підвищенним ризиком.

За способом погашення – погашення в розстрочку/частинами/ одноразового погашення

За методом стягнення банківського проценту – в момент отримання кредиту

Під час його повного повернення

Однаковими частинами впродовж терміну кредиту

За методом надання – надається на підставі індивідуальної угоди, в межах попередньо встановленого банком ліміту.

Різновиди банківського кредиту:

- Споживчий кредит – надається банком приватним особам для придбання предметів особистого споживання довгострокового користування(може бути товарним, товари в розстрочку та банківським, грошова позика в банку)

- Іпотечний – довгострокова позика під заставу нерухомого майна. Надається спеціалізованими банками

- Лізинговий – відносини між банком і фірмою: банк купує обладнання на замовлення фірми і надає його в оренду цієї фірми

- Ломбардний – короткостроковий кредит під заставу рухомого майна. Вартісна оцінка застави перевищує суму кредиту.

3. Державний кредит – система економічних відносин між державою в особі органів влади та фізичними і юридичними особами.

Держава є позичальником, а суспільство є кредитом. Його формою є продаж цінних паперів. При цьому держава є гарантом, тобто бере на себе відповідальність за погашення чи виконання інших зобов’язань перед кредитором.

Особливості державного кредиту:

Позика, яку отримує держава, забезпечується всім мацном, що є власністю держави. Державні позики зазвичай не мають цільового сприяння. Держава залучає грошові засоби на певний термін. Доходи від поик стали другими після податків, джерелом фінансування державних витрат.

4. Міжнародний кредит – рух міжнародного капіталу, наданого державою, банком, іншою фізичною та юридичною особою однієї країни, банкові, юридичній чи фізичній особі.

Кредитором і позичальником можуть бути також міжнародні організації МВФ, МБРР та ін., регіональні обєднання ЄБРР, асоціації виробників та експортери товарів.

Кредит „стенд – бай„ – надається країнами – членам МВФ для визначених їм цілей на підставі угод „стенд – бай„ терміном до 12 міс., а в окремих випадках 3 років. За цієї угоди країна – член МВФ має право придбати в МВФ іноземну валюту обмін на національну в межах попередньо обумовленої суми на визначений угодою термін.

Може кредит бути безпроцентним?

Лише якщо він надається із цільових фондів, створених розвиненими країнами з метою надання допомоги країнам, що розвиваються.

Структура КС:

1)Центральний банк/НБУ/

2)Комерційні банки/державні і приватні/

3)Спеціалізовані банки

Функції НБУ:

- Розробка і реалізація грошово – кредитної політики

- Емісія готівкової грошової маси – монопольне право НБГ

- Емісія безготівкових рошей

- Зберігання золотовалютних резервів

- Акумуляція та зберігання касових резервів комерційних банків

Основа кредитної системи – комерційні банки, які створюються частіше всього на акціонерній основі і можуть бут спеціалізованими або універсальними.

Функції кредитної системи:

- Ведення поточних рахунків

- Акумуляція строкових депозитів вкладників

- Видача грошових засобів з рахунків

- Перерахування з одного рахунку на інший

- Розміщення грошових засобів шляхом надання кредитів, купівлі – продажу цінних паперів

- Продукування кредитних грошей шляхом мультиплікації банківських депозитів

Операції банків:

Пасивні– акумуляція ресурсів, необхідних для проведення кредитних та інших операцій.

Активні – розміщення акумульованих грошових засобів в економіціПосередницькі – за дорученням клієнтів

Прибуток банку – різниця між відсотками за активними та пасивними операціями

Крім банків кредитна система включає спеціалізовані кредитно – фінансові інститути:

- Ощадні банки

- Іпотечні банки

- Інноваційні банки

- Інвестиційні банки

- Зовнішньоекономічні

- Страхові компанії

- Пенсійні фонди

- Фондові банки

- Брокерські фірми

- Фінансові компанії

- Міждержавні: МВФ та МБРР.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Питання 2. Позичковий капітал і процент | Питання 1. Аграрне виробництво: суть та особливості

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 240; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.031 сек.