Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Безпосередньо проведення процедури і аналізу результатів

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Аналітичні процедури проводяться аудитором протягом усього процесу аудиту, що дозволяє підвищити його якість та скоротити трудомісткість. У період досліджень вони можуть виконуватися в поєднанні з іншими аудиторськими процедурами.

Складність аналітичних процедур окупається їх ефективністю. У книзі Дж. Робертсона "Аудит" наводиться посилання на результати дослідження суттєвих викривлень бухгалтерської звітності, виявлених під час великої кількості аудиторських перевірок. Згідно з цими результатами аналітичні процедури допомогли виявити 27,1% всіх спотворень (якщо використовувати розширене тлумачення терміну "аналітичні процедури", ця цифра зросте до 45,6%).

Таким чином, аудитори значною мірою підготовлені до проведення аналізу фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів (до того ж вони добре знайомі з інформаційною базою такого аналізу) і можуть здійснювати його не тільки в рамках аудиторської перевірки але і, наприклад, в якості супутніх аудиту послуг. Це слід мати на увазі як керівництву аудиторських організацій та економічних суб'єктів, так і органам державного та громадського регулювання аудиту.

Іншими словами, аналіз фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта починається там, де закінчується його аудит (a отже, й аналітичні процедури). Разом з тим і аналітичні процедури аудиту, і фінансовий аналіз господарської діяльності базуються на методах економічного аналізу, тому містять багато спільних прийомів, тому фінансовий аналіз (аналіз фінансового стану) можна умовно віднести до заключних аналітичним процедурам.

Існує нешироко поширене серед аудиторів і користувачів аудиту оману, що термін "аналітичні процедури" означає нібито аналіз фінансово-господарської діяльності перевіряється економічного суб'єкта. Аналітичні процедури використовуються при оцінці достовірності бухгалтерської звітності економічного суб'єкта, а аналіз його фінансово-господарської діяльності починається вже після того, як достовірність встановлена, Оскільки аналізувати фінансово-господарську діяльність економічного суб'єкта при недостовірності його бухгалтерської звітності безглуздо.У рамках Російського правила (стандарту) аудиторської діяльності "Аналітичні процедури" в якості аналітичних процедур розглядаються конкретні процедури. Проте слід мати на увазі, що існує і розширене тлумачення цього поняття, коли до аналітичних процедур належать також побіжний перегляд бухгалтерської звітності перевіряється економічний суб'єкт, дискусії з його персоналом і т.п.

У свою чергу, аудиторські процедури по суті поділяються на два різновиди: Процедури першого виду пов'язані з детальною перевіркою вірності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках, а процедури другого виду - це аналітичні процедури. Вони включають аналіз та оцінку отриманої аудитором інформації, дослідження найважливіших фінансових та інших показників (особливо їх незвичайних відхилень від очікуваних значень) перевіряється економічний суб'єкт, а також з'ясування причин їх спотворень.

Серед аудиторських процедур виділяються аудиторські процедури по суті (інші назви: Незалежні аудиторські процедури, самостійні аудиторські процедури). Вони відносяться безпосередньо до перевірки ведення бухгалтерського обліку та достовірності бухгалтерської звітності на відміну, наприклад, від контрольних аудиторських процедур, які полягають у перевірці працездатності та надійності конкретних засобів внутрішнього контролю аудируємого економічного суб'єкта.

Розглянемо аналітичні процедури як частину аудиторських процедур. Згідно з Переліком термінів і визначень, що використовуються в правилах (стандартах) аудиторської діяльності, аудиторські процедури – це певний порядок і послідовність дій аудитора для отримання необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту. (Строго кажучи, додавання "для отримання, необхідних аудиторських доказів на конкретній ділянці аудиту" зайве. При дефініції об'єктів слід робити акцент на їх суті і по можливості абстрагуватися від їх призначення. Крім того, деякі аудиторські процедури, зокрема аналітичні, потрібні не тільки для одержання необхідних аудиторських доказів, але й для планування аудиту і т. д.).

Аналітичні процедури являють собою один з видів аудиторських процедур і полягають у виявленні, аналізі та оцінці співвідношень між фінансово - економічними показниками діяльності економічного суб'єкта. Їх застосування засноване на існуванні явного причинно-наслідкового зв'язку між аналізованими показниками.

Аналітичні процедури є одним із способів отримання аудиторських доказів. Це одна із самих складних інструментів, що використовуються аудитором.

Аналітичні процедури в аудиті.

Виконання аналітичних процедур складається з:

- визначення мети процедури;

- вибору методу процедури;

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 527; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. VI.......� Процедури оптимізації на основі математичних моделей і при експериментальному визначенні.
 2. Аналіз продуктивності за допомогою теорії планування в реальному часі й аналізу послідовності подій
 3. Види фінансового аналізу
 4. Визначення методу і методики економічного аналізу
 5. Використання результатів статистичного аналізу для вдосконалення управління фінансами підприємств
 6. Вихідні дані для проведення проектно-конструкторських робіт.
 7. Дайте соціологічне визначення поняття «культура». В чому полягає специфіка соціологічного підходу до аналізу культури.
 8. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи
 9. Джерела інформації для проведення аудиту фінансової звітності та методика їх опрацювання
 10. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії
 11. Ділові наради можуть також класифікуватися за тематикою розглянутих питань, за формою проведення, за основним завданням наради.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.