Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Знос та форми відтворення основних фондів підприємства. Показники стану використання основних фондів підприємства


Існує фізичний і моральний знос основних виробничих фондів.

Основні фонди протягом свого існування зазнають фізичного а також техніко-економічного старіння.

Під фізичним спрацюванням основних виробничих фондів розуміють явище втрачання ними своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей, тобто споживчої вартості, що призводить до поступового зменшення їх реальної вартості. В свою чергу фізичне спрацювання буває усувним та неусувним.

Техніко-економічне спрацювання ОФ – це процес знецінення діючих засобів праці до настання повного фізичного спрацювання під впливом НТП. Техніко-економічне спрацювання теж в свою чергу ділиться на повне та часткове.

Фізичний знос - це втрата вартості ОФ, пов'язана з природними процесами старіння і руйнування матеріалів, що відбуваються як у ході роботи устаткування, так і при бездіяльності. Фізичний знос залежить від часу, якості конструкції і матеріалів, від характеру виробництва. Фізичний зносрозраховується:

де Фп - початкова вартість основних фондів, грн. Фz - залишкова вартість основних фондів, грн. Тн - нормативний термін експлуатації, років

Моральний знос пов'язаний із НТП. Він підрозділяється на два види: 1-го і 2-го роду.

1) пов'язаний із створенням більш дешевого устаткування, чим те яке придбали;

2) пов'язаний з появою устаткування більш економічного і продуктивного.

Діляться на дві групи: показники, що характеризують результати використання ОФ та показники, що характеризують динаміку ОФ.

І-ша група показників.

Фондовіддача (капіталовіддача) (Fv)характеризує частку обсягу випущеної підприємством за певний період часу, що припадає на 1 гр. од. вартості основного капіталу:

 

де Q — вартість виготовлених товарів і послуг в грошових одиницях; Фср – вартість основного капіталу (основних фондів) представлених обладнанням, інструментами, спорудами та ін. Фср - середньорічна вартість визначається: .

Фондомісткість (капіталомісткість)m)показує, яка частина вартості основного капіталу припадає на 1 гр. од. обсягу випущеної підприємством продукції за певний період: 

Коефіцієнт зносу:

Коефіцієнт екстенсивного використання ОФ:

де - фактичний час; - планований час

Коефіцієнт інтенсивного використання ОФ:

де Пф - потужність фактично досягнута; Пп - планова потужність.

Коефіцієнт інтегрального використання:

Кінт=Кек*Кін

ІІ-га група показників.

Коефіцієнт відновлення:

де Фввед - вартість введних за рік ОФ

Коефіцієнт вибуття:

де Фвиб - вартість виведених за рік ОФ; Фнр - вартість ОФ на початок року.

Коефіцієнт приросту:

Оф і Фе дають загальне уявлення про ефективність використання ОФ, а інші показники пояснюють причини їхньої зміни.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів | Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 445; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. II. Формирование стереотипа полоролевого поведения
 2. III этап. Формирование ассортимента и управление товарными запасами на предприятиях торговли.
 3. VI. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства.
 4. XV.3. Формирование характера и пути его воспитания.
 5. Абсолютні показники.
 6. Автоматизированное формирование отчетов о доходах по видам деятельности и тарифным составляющим.
 7. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері використання й охорони природних ресурсів
 8. Активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
 9. Акції з використанням баз даних
 10. Алгоритм формирования нового УР
 11. Алюминий и его сплавы, их характеристика. Деформируемые сплавы алюминия. Деформируемые и литейные сплавы алюминия. Порошковые сплавы.
 12. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.