Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Валютний курс та завдання його статистичного дослідження. Види валютних курсів

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Мета: вивчити поняття валютного ринку та методи оцінки валютних курсів в сучасних умовах

Тема 8. Статистичне дослідження валютного ринку

1. Валютний курс та завдання його статистичного дослідження. Види валютних курсів

2. Паритет купівельної спроможності та інфляція

3. Середні показники валютних курсів

1. Статистичне дослідження динаміки валютних курсів (самостійна робота)

2. Методи прогнозування валютних курсів (самостійна робота)

3. Розрахунок показників статистики валютного ринку (самостійна робота)

 

 

 

 

 

Валютний (обмінний) курс являє собою ціну валюти (грошової одиниці) однієї країни, виражену в одиницях валюти іншої країни, і виступає у вигляді відносної величини або пропорції, відповідно до якої здійснюється обмін двох валют.

Поняття "обмін (конвертація) валюти" пов'язане з такою її характеристикою, як конвертованість. Ступінь конвертованості валюти визначається механізмом державного регулювання валютних операцій. Валюту називають вільно конвертованою, якщо в країні цієї валюти до резидентів і нерезидентів не застосовують які-небудь обмеження на здійснення валютних операцій, і неконвертованою, якщо в країні цієї грошової одиниці діють законодавчо встановлені обмеження майже на всі види операцій з нею. Частково конвертованою вважається валюта країн, у яких діють обмеження та регламентації на деякі види обмінних операцій або для деяких учасників цих операцій. Свобода конвертації валюти повинна опиратися на економічну стабільність країни, тобто одного законодавчого дозволу на обмін валюти недостатньо, необхідна довіра до валюти та оцінка економічного статку країни.

Рівень валютного курсу – це фактично сформований курс однієї валюти стосовно іншої на певну дату та час у певному секторі валютного ринку. Також рівень валютного курсу може визначатись урядом країни, у цьому випадку курс називається фіксованим: жорстко або періодичними переглядами. Курси, що складаються на ринку, називають плаваючими. Вільно плаваючі валютні курси формуються, якщо держава не втручається в процес їх стихійного ринкового визначення. Курси регульованого валютного плавання формуються, якщо держава через інтервенції центрального банку втручається у вільний ринковий механізм для згладжування курсових коливань.Процедура формування рівня валютних курсів називається валютним котируванням.

При спостереженні за рівнем валютного курсу фіксують два курси: курс продавця та курс покупця.

Статистика валютних курсів вирішує наступні завдання:

1. Організація планомірного збору первинної статистичної інформації про валютні курси.

2. Розрахунок середніх показників, оцінка мінливості валютних курсів, у тому числі в часі (динаміка).

3. Аналіз факторів, що впливають на рівень і мінливість валютних курсів.

4. Прогнозування валютних курсів.

5. Удосконалення методології спостереження та аналізу.

6. Публікація відомостей про валютні курси.

7. Організація координуючої діяльності підрозділів, пов'язаних з формуванням первинної інформації про валютні курси, її попередньою обробкою, аналізом, публікацією.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 713; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.