Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАЛІК

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА

Модуль 2

генетика, признак, генотип, фенотип, кариотип, ген, геном, хромосома, наследственность, наследование, изменчивость, плазмон, гамета, аллель, аллельные гены, репликация, репарация, транскрипция, трансляция, мутации, селекция, популяция, адаптация, онтогенез, филогенез, экспрессивность гена, пенетрантность гена, норма реакции, кроссинговер, рекон, мутон, мутации, мутагенез, мутаген, анэуплоидия, полиплоидия, хромосомные аберрации, делеция, дупликация, инверсия, транслокация


 

 1. Система біологічних наук та місце в ній біології людини.
 2. Аксіоми біології.
 3. Значення та сучасні проблеми біології.
 4. Основні положення еволюційних теорій: теорія Ч.Дарвіна; синтетична теорія еволюції, концепція коеволюції., теорія розумного проектування.
 5. Основні етапи та фактори еволюції людини (антропогенезу).
 6. Місце та роль людини в системі живого світу.
 7. Загальні властивості живих систем: сутність та значення.
 8. Системно-ієрархічна сутність життя: сутність та різні підходи щодо класифікації рівнів організації живих систем.
 9. Особливості молекулярного рівня організації людини.
 10. Особливості клітинного рівня організації людини.
 11. Особливості тканевого рівня організації людини.
 12. Особливості організменного рівня організації людини.
 13. Загальні особливості онтогенезу людини. Поняття біологічного віку людини .
 14. Основні механізми та процеси онтогенезу людини.
 15. Основні періоди онтогенезу людини та їх особливості.
 16. Характеристика ембріонального етапу онтогенезу людини.
 17. Вплив тератогенів на розвиток ембріону людини.
 18. Характеристика постембріонального етапу онтогенезу людини.
 19. Особливості пубертатного періоду онтогенезу людини. Акселерація та децелерація.
 20. Особливості старіння людського організму.
 21. Смерть як заключний етап онтогенезу людини. Клінічна та біологічна смерть.
 22. Конституціональні варіанти в нормі у людини: підходи Сіго, Э.Кречмера, У.Шелдона, М.Черноруцкого, А.Богомольца.
 23. Розвиток генетики як науки та ключові моменти розвитку генетики людини.
 24. Загальні властивості генетичного матеріалу на генному рівні.
 25. Загальні властивості генетичного матеріалу на хромосомному рівні.
 26. Загальні властивості генетичного матеріалу на геномному рівні.
 27. Методи вивчення генетики людини.
 28. Спадковість як фундаментальна властивість організму людини: поняття, види та загальна характеристика.
 29. Основні закономірності наслідування у людини. Випадки, коли ці закономірності не працюють.
 30. Генетика статі людини.
 31. Класичні типи спадковості у людини: види та їхня загальна характеристика.
 32. Аутосомно-домінантний тип спадковості: сутність та особливості прояву у людини.
 33. Аутосомно-рецесивний тип спадковості: сутність та особливості прояву у людини.
 34. Типи спадковості при взаємодії алельних та неалельних генів: види, їхня характеристика та особливості прояву у людини.
 35. Спадковість, зціплена зі статтю людини: сутність та особливості прояву.
 36. Мінливість як фундаментальна властивість організму людини: поняття, види та загальна характеристика.
 37. Мутації як вид мінливості: поняття, види (за різними класифікаціями) та їхня загальна характеристика.
 38. Генний рівень мутагенезу: поняття, види та особливості прояву у людини.
 39. Механізми що знижують негативний ефект мутацій на генному рівні.
 40. Хромосомний рівень мутагенезу: поняття, види та особливості прояву у людини.
 41. Геномний рівень мутагенезу: поняття, види та особливості прояву у людини.
 42. Спадкові захворювання людини: поняття, класифікація та сутність.
 43. Медико-генетичне консультування: цілі, завдання, показання та методи.
 44. Основи генетики популяцій: розмаїття людських популяцій; поняття генофонду.
 45. Організм людини та фактори середовища.
 46. Кліматична адаптація людини.

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» 

ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра загальновійськових та правових дисциплін

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Начальник кафедри загально -

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Модуль 1. Мета: Закріплення знань стосовно біологі | Міжнародні правові акти

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 330; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.