Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Позааудиторна самостійна робота № 1


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема: Основні етапи становлення та розвитку соціології як науки.

План :

1. Протосоціологічний етап розвитку соціології

В.Г. Городяненко « Соціологія: навчальний посібник.» -

К.: Видавничий центр « Академія», 2006. – ст.. 38 – 63.

 

2. Класичний період у розвитку світової соціології

В.Г. Городяненко « Соціологія: навчальний посібник.» -

К.: Видавничий центр « Академія», 2006. – ст.. 63 – 80.

 

3. Соціологічна думка і соціологія в Україні.

В.Г. Городяненко « Соціологія: навчальний посібник.» -

К.: Видавничий центр « Академія», 2006. – ст.. 81 – 101.

 

4. Соціологія ХХ ст.

В.Г. Городяненко « Соціологія: навчальний посібник.» -

К.: Видавничий центр « Академія», 2006. – ст.. 101 – 116.

 

Час виконання: 2 год.

 

Мета роботи: вивчити основні етапи становлення та розвитку соціології як науки, які дозволять вам збагнути, що розвиток соціологічних знань має тривалу історію, в якій чітко простежується декілька етапів з яскраво вираженими особливостями, обумовленими зрілістю суспільних наук, соціальними потребами.

Методичні рекомендації

1. Вивчаючи перше питання (див. план) зверніть увагу на становлення та розвиток соціологічної думки у протосоціологічний період. А також слід звернути увагу на те що у межах цього етапу виокремлюють кілька періодів формування поглядів на суспільство, закони його розвитку: античний, середньовічний, епохи Відродження і Просвітництва.

2. Вивчаючи друге питання (див. план) зверніть увагу на основні школи та концептуальні напрями західної соціології; запам’ятайте їх назви та засновників, складіть опорний конспект; дайте перелік основних соціологічних шкіл та напрямків.

3. Вивчаючи третє питання ( див план), зверніть увагу та законспектуйте основні етапи становлення соціологічної думки у протосоціологічний період, періоду академічної соціології, а також у сучасний період. Запам’ятайте діячів які стояли у витоках зародження соціологічної думки на теренах України.

4. Вивчаючи четверте питання (див. план) зверніть увагу на основні школи та концептуальні напрями сучасної вітчизняної та західної соціології; запам’ятайте їх назви та засновників, складіть опорний конспект; дайте перелік основних соціологічних шкіл та напрямків.5. На основі вивченого матеріалу написати реферат на одне із визначених питань:

· Особливості розвитку соціології в ХХ ст..

· Основні сучасні соціологічні теорії

· Постмодернізм та його виміри.

· Особливості та тенденції розвитку сучасної соціології в Україні.

· О. Конт – родоначальник соціологічної науки.

· Соціологічні погляди І.Франка.

· М. Грушевський та українська соціологія.

· М. Драгоманов як соціолог.

6. На основі вивченого матеріалу розробіть конспект у такій послідовності:

- дати визначення поняття: неофункціоналізм, структурний функціоналізм, структурно – функціональний аналіз, теорія соціального конфлікту, теорія соціального обміну, психоаналітична теорія, символічний інтеракціонізм, феноменологія, неомарксизм, постмодернізм.

- визначити засновників поданих вище напрямів та понять, виділити їх основні ознаки.

 

Питання для самоконтролю:

1. Проаналізуйте основні парадигми західної соціології ХХ ст..

2. У чому полягають особливості розвитку вітчизняної соціології ХХ ст..

3. Охарактеризуйте основні сучасні західні соціологічні течії.

4. Охарактеризуйте структурний функціоналізм Т. Парсонса.

5. Проаналізуйте постмодернізм та його виміри.

6. В чому полягає суть «розуміючої соціології».

7. Дайте оцінку особливостей становлення соціологічної думки в Україні.

8. У чому полягала специфіка первісних уявлень людей про суспільство.

9. Які особливості теорії соціальної стратифікації Платона, теорії «середнього класу» Аристотеля.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Тестовий контроль

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 287; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.