Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Для того, щоб інтерес до предмета анкетного опитування не спадав, а

Російський соціолог В. Ядов головні елементи теоретико-прикладного

Тестовий контроль

1. Грецьке слово «емпірія» означає:

A. досвід;

B. дослідження;

C. всеохоплюючий.

дослідження розподіляє на:

A. два етапи;

B. три етапи;

C. чотири етапи.

3. У емпіричних дослідженнях перевага надається гіпотезам:

A. пояснювальним;

B. перевіряючим;

C. констатуючим.

4. «Пілотажне» дослідження означає:

A. пробне дослідження;

B. повторне дослідження;

C. багаторазове дослідження.

5. Поняття «репрезентативність» вибірки означає:

A. оптимальність;

B. пошуковість;

C. визначеність.

6. Метод контент-аналізу використовують для обробки:

A. закритих запитань;

B. відкритих запитань;

C. напіввідкритих запитань.

7. Анкета, чи бланк опитувального листа, структурно складається з:

A. двох частин;

B. трьох частин;

C. чотирьох частин.

поступово підвищувався, потрібно розташувати запитання таким чином:

A. більш складні за змістом запитання повинні йти слідом за більш простими,

анкета має завершуватись знову простими;

B. на початку мають стояти складні запитання, а потім спрощуватись;

C. спочатку мають стояти прості запитання, які будуть ускладнюватись, завершуватись анкета повинна найскладнішими.

9. Найбільше опитування не повинно тривати більше ніж:

A. 15-20 хвилин;

B. 30-40 хвилин;

C. 50-60 хвилин.

10. Запитання «шкального» типу використовується, як привило:

A. для визначення тих чи інших ціннісних пріоритетів;

B. для відсіювання некомпетентних осіб;

C. для висловлювання власної думки.

11. Суть фокусованого групового інтерв’ю полягає в:

A. виявленні кількісної оцінки відносин між індивідами в групі;

B. опитуванні вузькопрофільних фахівців з певної галузі;

C. фіксації та перевірці певних суспільних явищ.

12. Суть соціометричного опитування полягає в:

A. опитуванні вузькопрофільних фахівців з певної галузі;

B. фіксації та перевірці певних суспільних явищ;

C. виявленні кількісної оцінки відносин між індивідами в групі.13. Суть соціологічного спостереження полягає в:

A. фіксації та перевірці певних суспільних явищ;

B. виявленні кількісної оцінки відносин між індивідами в групі;

C. опитуванні вузькопрофільних фахівців з певної галузі.

 

 

Література.

1. В.Г. Городяненко « Соціологія: навчальний посібник.» -

К.: Видавничий центр « Академія», 2006. – ст.. 518 – 530.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 446; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. VI. В зависимости от особенностей предмета ФП
 2. Вероятность того, что эти стволовые клетки понадобятся ребенку или членам его семьи невелика.
 3. Всім предметам класу К властива ознака Р.
 4. Где pi – вероятность того, что именно i-е сообщение выделено в наборе из N сообщений.
 5. Генезис предмета экономической теории
 6. Економічна політика як основа національних економічних інтересів
 7. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом.
 8. Еміль Дюркгейм - фундатор соціології як науки, як професії і як предмета викладання
 9. Захист національних економічних інтересів України
 10. Західна людина втрачає інтерес до класики, яка забезпечувала її певними знаннями про світ і яка могла б стати противагою масовій культурі.
 11. Каждый поступок необходимо оценивать в свете того, что получится, если бы он стал всеобщим правилом поведения.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.