Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ДІАЛЕКТИКА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ І ФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Політекономія, таким чином, вивчає виробничі відносини в їх єдності та взаємозв'язку з продуктивними силами й надбудовою. Вона з'ясовує закони, які лежать в основі функціонування виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ, тобто всього соціально-економічного розвитку суспільства.

Єдність і взаємодія продуктивних та виробничих відносин утворюють спосіб виробництва.

Спосіб виробництва в єдності з надбудовою (з усіма характерними для неї формами життєдіяльності: ідеологічними, політичними, соціальними і т.д.) утворюютьсуспільно-економічну формацію.

Таким чином, власність на засоби виробництва визначає не тільки характер економічних взаємин між людьми, але і форми розподілу створеного продукту, його обмін і споживання.

 

 

Продуктивні сили і виробничі відносини знаходяться у взаємодії та суперечливій єдності.

Єдність і взаємодія продуктивних сил, що знаходяться на певному рівні розвитку, і даного типу виробничих відносин утворюють суспільний спосіб виробництва.

Розрізняють 5 типів суспільних способів виробництва (відповідно до методології К. Маркса): первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, комуністичний.

Економічні епохи розрізняються не тим, що виробляється, а тим як виробляється, якими засобами виробництва.

В залежності від індустріальної зрілості технологічного способу виробництва (етапів розвитку техніки) виділяють чотири технологічні способи виробництва:

- доіндустріальний,

- індустріальний,

- постіндустріальний,

- постекономічний.

Технологічний спосіб виробництва – єдність продуктивних сил і техніко-економічних відносин.

Перехід від одного технологічного способу виробництва до іншого значною мірою визначається прогресом науки і техніки. Тому межі між способами виробництва обмежують великі етапи історії людської цивілізації.

Історично обумовлений спосіб виробництва з відповідною йому надбудовою називається суспільно-економічною формацією.

Надбудова – конкретна політична структура, що визначається існуючими юридичними законами, а також сукупністю моральних норм, філософських поглядів, переконань, традицій, цінностей.В економічному розвитку суспільства надбудова відіграє активну роль, однак наслідки залежать від того наскільки вона відповідає потребам розвитку суспільства: сприяє його розвитку, гальмує або вона нейтральна щодо економічного базису.

Виділяють наступні напрямки дії політики на економічний розвиток суспільства:

- нейтрально – не змінює поточного розвитку суспільства;

- негативно – гальмує, якщо протиставляє себе дії економічних законів;

- регресивно – діє всупереч економічним законам;

- позитивно, прогресивно – прискорює соціально-економічний розвиток шляхом використання законів природи і суспільства.

Таким чином, протиріччя між продуктивними силами і виробничими відносинами є визначальною рушійною силою розвитку суспільного виробництва, зміни одного суспільного способу виробництва іншим, більш прогресивним.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 314; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.